Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 48 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Posljednji pozdrav dragomkolegi

NIKOLIJOKIĆU

Tvojomsmrću izgubili smo dobrog, iskrenog i vrijednog kolegu koji je bio cije-

njen i omiljenukolektivu.

Počivaj umiru i neka ti je laka crna zemlja.

S tugomi poštovanjem

KOLEKTIVCIJEVNACOMMERCEDOO

316

8. 8. 2017–8. 8. 2018.

TUŽNOSJEĆANJEna našumilumajku i taštu

BORKUVojovuMILAČIĆ

rođ.Đuranović

Odbrojasmoprethodnu godinu sa neizmjernimbolomi sjetom.

Tvoje veliko srce kucaće unašimsrcima doposljednjeg trena.

Umjestogodišnjegpomena,prilažemonovčaniiznoszaodržavanje

gradskog grobljaČepurci.

Tvoji:MILENKO, RATKA i ŽELJKO

302

Dana 8. avgusta 2018. navršava se godina otkako nas je napustila

naša draga sestra, tetka i zaova. Naša voljena

BORKAMILAČIĆ

Nedostaješ nampuno. Tvoj osmijehkrasi sjećanja na tebe.

MILIVOJEĐURANOVIĆsa porodicom

310

Godina je od smrti voljene sestre

MILENEVUJADINOVIĆ

Vrijemekojeprolazinemožesasobomodnijeti,nitiumanjitiljubav

i bol koji osjećamo.

Uvijek ćemo se sjećati tvog plemenitog lika, velikog srca, ljubavi i

dobrote.

Počivaj umiru.

Tvoja sestra STANKAsa porodicom

304

Godina je od smrti

MILENEVUJADINOVIĆ

Suza iz oka na tvoju sliku pada,

moja sestra anđeo je sada.

Tvojodlazaknećunikadprebolje-

ti i sve dok živimja ću te voljeti.

SestraMARAROGANOVIĆsa

porodicom

308

Dragoj tetki

MILENIVUJADINOVIĆ

Vrijeme će proći, a tuga će ostati.

Zauvijekćutevoljeti,pamtitiiču-

vati od zaborava.

VESNANIKOLIĆsa porodicom

309

Godina je od smrti

MILENEVUJADINOVIĆ

Milakćeri,tvojompreranomsmr-

ću u mom srcu ostaju bol i tuga.

Ponosna sam što sam te takvu

imala.

MajkaNOVKA, bratMIŠKOKO-

SOVIĆsa porodicom

307

Dana 7. avgusta 2018. umrla je u85. godini naša draga

DARINKAMilosavovaRATKOVIĆ

rođenaZorić

Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 7. avgusta od 11 do 16

časova i 8. avgusta od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na

NovomgrobljupodTrebjesom.

Cvijeće se ne prilaže.

Ožalošćeni: sinMILOVAN, ćerkeDRAGICA, DRAGINJA i

MILENKA, sestre STANKA i STANISLAVA - BULA,

unuci VLADAN i NIKOLA, jetrve, sestrići, sestrične,

đeveričići i đeverične i ostala rodbinaRATKOVIĆ i ZORIĆ

303

Obavještavamo rođake, kumove, komšije, prijatelje i poznanike da

je 6. avgusta 2018. preminuou 76. godini naš dragi

NOVAKNovičinŽUJOVIĆ

1943 -6. 8. 2018.

Saučešće primamo u kapeli uMioču, 7. i 8. avgusta, kada će se i odr-

žati sahrana u 14 časova na grobljuuMioču.

Ožalošćeni: suprugaMILICA, sinoviMILAN i VLADAN, kćerke

NOVKA,MARIJA,MILKA i TATJANA, snahaANA i unučad i

ostalamnogobrojna rodbina

300

Obavještavamo rodbinu, kumove i prijatelje da je 6. avgusta 2018.

nakonkraće bolesti preminuou87. godini dragi nam

RADOVANJokovSAVIĆ

Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, 7. avgusta od 10 do 15

časova i 8. avgusta od 9 do 11 časova i uGluhomDolu od 13 do 14 ča-

sova.

Sahrana će se obaviti uGluhomDolu–Crmnica, u 14 časova.

Ožalošćeni: suprugaMILICA, sinovi SVETOZAR iMIODRAG,

ćerka SLAVICA, snaha SLAĐANA, unučadLUKA, ANDRIJA,

PETAR, VASILISA, LAV i KSENIJA, bratMITARsa porodicom,

bratanići i bratanične, sestrične i ostala rodbina

301

Danas je tužna godina i po od smrti voljenog supruga i oca

VUKAĐUKANOVIĆA

Dragi naš Vuko, prođe osamnaest mjeseci od rastanka sa tobom.

Ništa nije kaoprije.

Tvojim odlaskom smo uskraćeni za veliku ljubav i podršku, poro-

dičnu toplinu i čvrst oslonac. Unašimsrcima si ostavio veliku pra-

zninu i bol kojuvrijemene liječi, negosvevišeprodubljujedokživi-

mo.

Dragi Tata, život je tren, a sjećanje vječno.

Tvoj život se ugasio, a naš bol, ljubav i sjećanje naTebe neće nikad.

Tvoji: ANIKA, ŽELJKA iMILAN

306

POMENI

OGLASNO

ODJELJENJE

“POBJEDA”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455,

020-202-456.

e-mail:

[email protected]

1111