Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17 ) naručilac Cr-

nogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, ogla-

šava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka radova – opremanje dvije 35 kV ćelije u TS

110/35kVPodi-HercegNovi ukupneprocijenjenevrijedno-

sti sa PDV-om 71.176,47 €.

Tenderska dokumentacija broj 72/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.me

dana

07.08.2018. godine.

Lice za davanje informacija Marina Mitrović telefon 020

408 332, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga Us-

postavljanje Geoportala sa vazecom planskom

dokumentacijom,ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-

om 100.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 117-

2317/6 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 07.08.2018. godine. Lice za dava-

nje informacija: Marina Izgarević, +382 20 446 269, e-mail

:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Služ-

beni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac Fond za

zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedištem u ulici Vaka Đu-

rovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

testova za hemostazu za rad na analizatoru ,,Automated Blood

Coagulation Analyser CA-600 series, model 660”, proizvođača

Sysmex Corporation ili ekvivalent za potrebe KCCG, Opštih bol-

nica u Baru, Kotoru, Bijelom Polju, Nikšiću, Beranama i Doma

zdravlja Podgorica, procijenjene vrijednosti 171.746,80 eur-a,

(broj postupka javne nabavke 29/18).

Tenderska dokumentacija broj 09-5903 objavljena je na Portalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

07.08.2018.go

-

dine. Lice za davanje informacija Vinka Vukeljić, službenik za

javne nabavke, telefon 020 404 156, e-mail

[email protected]

.

me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Služ-

beni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac Ministar-

stvo održivog razvoja i turizma oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga Izrade in-

formacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima

izdavanjaurbanističko-tehničkihuslova, izdavanjasaglasnosti od

strane glavnog državnog/gradskog arhitekte, pribavljanje od or-

gana za tehničke uslove kopije plana i lista nepokretnosti, sagla-

snosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom od strane

revidenta, izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole za

složene inženjerske objekte i pribavljanja saglasnosti za izvođe-

nje pripremnih radova na izgradnji složenih inženjerskih objekata

od strane Vlade Crne Gore,ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 100.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 117-

2362/6 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.

ujn.gov.me

dana 07.08.2018. godine. Lice za davanje informaci-

ja:Marina Izgarević, +38220446269, e-mail :[email protected]

mrt.gov.me

.

Naosnovu članaZakonao javnimnabavkama član62. (Sl.

list CG, br.42/11 , 57/14,28/15,42/17) Naručilac „Sportski

objekti“ doo –Ul.19.Decembar br.12 , Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Usluge fizičkog obezbijeđenja objekata i tehnička zaštita

procijenjene vrijednosti 29.000,00 eura sa PDV-om. Ten-

derska dokumentacija br.13/OP/18 objavljena je na Porta-

lu

www.ujn.gov.me

dana 07.08.2018. godine.

Lice za davanje informacija Vladimir Stojanović 020 244

326 e-mail.

[email protected]

Mali oglasi

NEKRETNiNE

BAR – Bjeliši prodajem plac

300m2 uz ulicu,ograđen,struja

na placu,gradska kanalizacija.

Pogled na more.

Tel.069/332-332

1

Nikšić, PRODAJEM dvoso-

ban stan 74m2, sa terasom

u živoj ogradi i podrumom.

Izvanredna lokacija. Cijena po

dogovoru

Tel. 069 343 228, 068 021 899

2

PRODAJEM kuću na 3 levela

kaskadna 1/1, Dalmatinska ul.

Podgorica, može I zamjena uz

doplatu.

Tel. 067/037-359 , 067/036-359

3

IZDAJEM jednosoban zaseban

stan ul. Dalmatinska E53, Pod-

gorica.

Tel. 067/037-359 , 067/036-359

4

PRODAJEM kuću iza Hrvatske

ambasade 1/1, Podgorica.

Tel. 020/265-662

12

RaZNo

KUĆNI SERVIS - Odčepljenje

kanalizacije el.sajlom,

zamjena dotrajalih cijevi, sve

sitne popravke.

Podgorica-Primorje.

Tel 069/269-550,

067/579-709

5

KUPUJEM stare pare,medalje,

bajonete,knjige, gramofonske

ploče,umjetničke slike i druge

starine.

Tel.069/019-698, 067/455-713

6

PRODAJEM novu invertersku

klimu „Maxon“. Cijena povoljna.

Tel.069/069-227,067/328-093

7

PENZIONERU sa stanomu

Baru , potrebna žena za brak.

Visoka penzija , stambeno

obezbijeđen za života.

Tel.066-132-668

8

NALIVPERA – kolekcionar

kupujem, prodajem, mije-

njam, vrhunska nalivpera od

Montblan Omas Montegrapa

itd. Tel. 069/646-800- Željko

9

ZaPoslENJE

PoTREBNi RaDNiCi U

ŠTaMPaRiJi PoBJEDE,

isKUsTVoPoŽElJNo.

CVslaTi NaMail

[email protected],

ili NEPosREDNoU

PRosToRiJaMaNoVE

PoBJEDEUl. BUlEVaR

REVolUCiJE 15.

KoNTaKT- 068/890-231

10

RESTORAN u Siti Kvartu traži:

kuvara,picamajstora,konobara

i higijeničarku.

Tel.068/888-008,068/552-774

11