Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Svijet

ZAGREB

Hrvatska pred-

sjednica Kolinda Grabar- Kita-

rović neće doći u zvaničnu

posjetu Srbiji, nakon što je

srpski predsjednik Aleksan-

dar Vučić uporedio Hrvatsku

sa HitlerovomNjemačkom,

piše zagrebački Jutarnji list i

najavljuje duboko zahlađenje

odnosa između dvije zemlje.

- Nakon posljednjeg istupa

Aleksandra Vučića, koji je

uporedio Hrvatsku i Hitlero-

vu Njemačku, nemoguće je

čak i razmišljati o intenzivi-

ranju odnosa između naših

država - prenosi list, poziva-

jući se na izvore iz državnog

vrha.

Neimenovani izvor kaže da

slijedi „duboko zahlađenje

odnosa sa Srbijomna neo-

dređeno vrijeme“.

- To, recimo, znači da nema

govora o posjeti predsjedni-

ce Kolinde Grabar-Kitarović

Srbiji, iako postoji poziv pred-

sjednika Vučića. Isto tako,

neko vrijeme ne treba očeki-

vati ni susrete viših vladinih

zvaničnika Hrvatske i Srbije

- naveo je izvor.

On je ocijenio i da je Vučić

svojom izjavom „populistički

zaoštrio situaciju“.

- Srpsko vođstvo je strahovi-

to uzrujala prisutnost Izraela i

SAD na obilježavanju ,,Oluje“,

jer vlasti u Beogradu već

dugo uvjeravaju tamošnju

javnost kako Srbija ima sve

više saveznika. Onda vide

izraelske pilote iznad Knina i

svima je jasno da to nije isti-

na, nego je Hrvatska u puno

boljoj poziciji. Osim toga,

Vučić ima golemi interni pro-

blem, a to je priznanje Koso-

va pa kupuje srpsku javnost

ovakvimnacionalističkim

istupima - ocijenio je neime-

novani zvaničnik.

Izjave Aleksandra Vučića izazvale negodovanje Zagreba

Dubokozahlađenjeodnosa

izmeđuSrbije i Hrvatske

RIJAD

Saudijska Arabija zamrzla je sve trgovinske odnose sa

Kanadom i obustavila letove iz Rijada do te zemlje, a kanadskom

ambasadoru dala rok od 24 sata da napusti kraljevinu. Spor izme-

đu Kanade i Saudijske Arabije nastao je kada su kanadski zvanič-

nici kritikovali hapšenje aktivistkinja za ženska prava u Saudijskoj

Arabiji i tražili da se one oslobode. Zvanična Otava najavila je kako

će, bez obzira na poteze Saudijske Arabije, i dalje braniti ljudska

prava. Britanska televizijska mreža BBC objavila je fotogra iju

sa jednog Tviter naloga, koji je navodno povezan sa saudijskim

vlastima, i na kojoj se vidi avion koji leti ka čuvenoj kanadskoj

nacionalnoj kuli u Torontu. Fotogra ija je prekrivena tekstomu

kome piše „Svakog ko se miješa u tuđe poslove, zadesiće ono što

mu nije drago“. Ta objava izazvala je oštre reakcije na društvenim

mrežama, a mnogi je upoređuju sa rušenjem kula bliznakinja u

Njujorku 2001. godine.

SaudijskaArabija

prekinulaodnose

saKanadom

Priredila:

Đurđica ĆORIĆ

LOSANĐELES

Požari u američkoj saveznoj državi Kaliforniji do

sada su uništili 114.850 hektara šume dok su vatrogasci uspjeli da

lokalizuju oko 30 odsto vatre, saopštile su lokalne vlasti u SAD-u.

Dva požara na sjeveru Kalifornije koji su se spojili, uništili su površi-

nu skoro jednaku gradu Los Anđelesu, navele su vlasti i dodale da

su dvije osobe posljednjih dana stradale u vatri. Ovogodišnji požari

premašili su površinu uništenih šuma od požara iz decembra 2017.

godine, kada je uništeno 114.078 hektara.

Više od 14.000 vatrogasaca angažovano je u gašenju brojnih većih

i manjih požara u toj američkoj saveznoj državi.

Nekoliko hiljada ljudi evakuisano je nakon izbijanja požara, a odre-

đenombroju je umeđuvremenu omogućen povratak.

Požari uKaliforniji

uništili 115.000

hektara šume

BRISEL

Visokapredstavni-

caEvropskeunije za spoljnu

politiku i bezbjednost Fede-

rikaMogerini izjavila je juče

daEUohrabrujekompanije

da razvijuposlovanje sa Ira-

nom, jer ta zemlja ispunjava

svojeobavezeuprimjeni

nuklearnog sporazuma.

FederikaMogerini,kojasena-

lazi uposjetiNovomZelandu,

rekla jedaEUulaženaporeda

iranski narod ima ekonomsku

korist koju donosi primjena

nuklearnog sporazuma jer je

to u interesu regiona i cijelog

svijeta, prenijela je agencija

AP.

- Ako već postoji međunarod-

ni nuklearni sporazum, treba

da opstane - rekla je ona i do-

dala da će EUsama odlučivati

sa kimće da posluje.

AmeričkipredsjednikDonald

Trampumaju je odlučioda se

povuče iz nuklearnog spora-

zuma, a prekjuče je potpisao

ukaz o ponovnom uvođenju

sankcija koje su juče ujutro

stupile snagu, prenijela je

agencijaFrans pres.

On je juče, nakon obraćanja

Mogerini, poslao još oštrije

poruke da niko ko posluje sa

Iranom, neće moći da posluje

sa SAD.

- Ja samo želimmir u svijetu,

ništa više - poručio je Tramp

naTviteru.

Prva faza sankcija podrazu-

mijeva blokadu finansijskih

transakcija, uvoza sirovina,

kao i kaznenemjereu sektori-

makupovineautomobilaiavi-

ona.

Drugi talas sankcija, koji će

stupiti na snagu u novembru,

pogodiće naftni i gasni sektor

u Iranu kao i iransku central-

nubanku.

EU je juče izrazila žaljenje

zbog ponovnog uvođenja

američkihsankcija idodalada

se od Irana očekuje da nastavi

u potpunosti da sprovodi sve

obavezepreuzeteuokvirutog

sporazuma.

SAD su se povukle iz nuklear-

nog sporazuma Irana i šest

velikihsila-SAD,Rusije,Kine,

Francuske, Velike Britanije i

Njemačke, koji je postignut u

julu2015.godineposlijedugih

i teških pregovora. Preostale

potpisnice sporazuma obave-

zale su se da rade između

ostalog na očuvanju i zadrža-

vanju efikasnih finansijskih

kanala sa Iranom i da nastave

iranski izvoz nafte i gasa. Ru-

sija je juče izrazila ,,duboko

razočaranje“ ponovnim uvo-

đenjem američkih sankcija

Iranu i saopštila da će učiniti

,,sve što je neophodno“ da bi

se spasio nuklearni sporazum

sa tomzemljom.

Vašington želi da ,,podrije“

primjenu sporazuma, navela

jeMoskva.

- Duboko smo razočarani od-

lukom SAD da uvede jedno-

strane sankcije Iranu - nave-

deno je u saopštenju ruskog

ministarstvaspoljnihposlova.

Moskva će ,,učiniti sve što je

neophodno“ za zaštitu nukle-

arnogsporazuma i svojiheko-

nomskih veza sa Iranom, do-

daje se u saopštenju.

Predsjednik SAD zaprijetio sankcijama i zemljama koje posluju sa Teheranom

Brisel i Vašingtonu

klinčuzbog Irana

Še ca evropske diplomatije rekla je da

EUulaže napore da iranski narod ima

ekonomsku korist koju donosi primjena

nuklearnog sporazuma jer je to u interesu

regiona i cijelog svijeta. Američki predsjednik

je potomzaprijetio da oni koji posluju sa

Iranomnećemoći da posluju sa SAD

Incident u Frankfurtu kada je jedna osoba bez provjere ušla u bezbjednosnu zonu

Evakuisandioaerodroma

FRANKFURT

Bezbjedno-

sna provjera na aerodromu u

Frankfurtu je obavljena i posli-

je dva sata taj najveći aero-

dromu Njemačkoj je ponovo i

u potpunosti operativan.

Policija je prethodno evakui-

sala dio terminala na aerodro-

mu u Frankfurtu, jer je najma-

nje jedna osoba bez provjere

ušla u bezbjednosnu zonu.

Portparolka policije Julija

Tajl je tada izjavila agenciji

AP da ,,postoje indicije da je

najmanje jedna osoba ušla

u bezbjednosnu zonu bez

dozvole“, tako da je ta zona

morala da bude evakuisana.

Dva sata poslije evakuacije,

policija je na Tviteru objavila

da su ,,pogođene oblasti otvo-

rene“ i da se rad aerodroma

ponovo normalizovao.

Rojters podsjeća da je 28. jula

na aerodromu u Minhenu,

drugompo veličini poslije

frankfurtskog, oko 300 letova

otkazano poslije sličnog inci-

denta.

LONDON

Predsjedavajući

britanske vladajuće Konzerva-

tivne partije zatražio je od biv-

šegministra spoljnih poslova

Borisa Džonsona da se izvini

zbog navoda da žene koje nose

burke liče na ,,poštanske sandu-

čiće“ i pljačkaše banaka. Džon-

son, koji je ne davno podnio

ostavku, juče je u Dejli telegrafu

napisao da se protivi zabrani

burki, ali da je ,,apsolutno smi-

ješno da ljudi idu unaokolo kao

poštanski sandučići“. Njegova

izjava izazvala je negativnu

reakcijumuslimanskih organi-

zacija i drugih političara.

Izjava Borisa Džonsona

Žene sa

burkama liče

napoštanske

sandučiće

DonaldTramp

AleksandarVučić i Kolinda

Grabar- Kitarović