Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 8. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–BeranacPredragVeljić

spreman jedapred specijalnimtužiocem

SašomČađenovićemobjelodani svojuulogu

ukriminalnoj grupi koja sebavila švercom

cigareta, kazao je zaPobjeduadvokatZoran

Piperović.

- Predložili smo Tužilaštvu sporazumno pri-

znanje krivice. Slijede pregovori sa tužiocem

Čađenovićem–kazao je advokat Piperović.

Veljić, koji slovi za organizatora grupe koja se

bavila švercomcigareta, 20.maja ove godine se

predao Specijalnom državnom tužilaštvu, na-

kon čegamu je određenpritvor zbog opasnosti

od ponavljanja krivičnog djela, opasnosti od

bjekstva, težine izvršenja krivičnog djela i visi-

ne zaprijećene kazne.

Kako je na predmet stavljena oznaka tajnosti,

detalji odbrane koju je Veljić iznio pred speci-

jalnimtužiocemza javnost suostali nepoznati.

OsimVeljića,zašverccigaretakojesuzavršava-

le na ulicama crnogorskih gradova Tužilaštvo

sumnjiči i špediteraMilovanaPerovića izBara.

Sumnja se da su cigarete švercovane prekoLu-

ke Bar, zbog čega je, po nalogu SDT, blokiran

promet firmama povezanimsaVeljićem.

Tužilaštvo Veljića sumnjiči da je formirao kri-

minalnu grupu čiji su članovi i njegova majka

Zorka, špediter Perović, Rožajac Edževid Da-

cić, kao i više osoba na čijoj identifikaciji rade.

Razbijanjegrupemeđunarodnihšverceraciga-

reta rezultat je višemjesečne akcije inspektora

Specijalnog policijskog odjeljenja, koje, po na-

loguSDT, istražuje poslovanjeVeljićevih i pre-

duzeća sa njimpovezanihosoba.

U toj akciji je sredinom aprila uhapšen Dacić,

kodkoga jezaplijenjeno70paketacigareta. Par

dana kasnije pripadnici SPOuBaru su zapeča-

tili Veljićevu firmu ,,Sajnus“, registrovanu na

ime njegovemajkeZorke.

Tužilaštvo sumnjada suVeljić i ostali osumnji-

čeni godinama kontejnerima dopremali ciga-

rete u Luku Bar, istovarali ih bez plaćanja daž-

bina u skladište iznajmljeno od Perovića i

Stevana Vučinića. Te cigarete prodavane su u

CrnojGori inameđunarodnomtržištu, agrupa

švercerajeumeđuvremenunavodnokontejne-

repuniladrugomrobom,pravilafiktivnefaktu-

re i slala ih do krajnje destinacije - fiktivne fir-

me uJordanu.

B.R.

KOTOR

-KsenijaKorzo-

va (28) izRusije zadobila je

teške tjelesnepovredekada

je jučeudariogliserublizini

svjetionika ,,Tre sorele“uPr-

čanju.

Inspektor sigurnosti pomor-

ske plovidbe Lučke kapetani-

je Željko Lompar kazao je za

CdM da se incident dogodio

oko 10.50 časova.

- Na 400-500metara od svjeti-

onika ,,Tre sorele“ došlo je do

kontakta glisera koji je plovio

pod američkom zastavom, a

kojim je upravljao Petar Kova-

čević (36) iz Kotora, i Ksenije

Korzove iz Rusije, koja se ku-

pala umoru - kazao jeLompar.

Nakon što je Ruskinju zakačio

gliserom, Kovačević je izvukao

izmora i pozvaohitnupomoć.

Ovo je četvrta nezgoda na mo-

ruuposljednjihdvadesetdana.

Prošle nedjelje u sudaru mo-

torne jahte ,,Fliper“ i jedrilice

,,Karuker“ poginuli su poljski

državljani Pjotr Martin Ma-

kovski (39) i Emilia Agneska

Pjaskovska (46).

Samodeset danaprijeove tra-

gedije, u Ulcinju su na Velikoj

plaži poginuli slovenački dr-

žavljani, majka i sin, Z. I. (35) i

J. I. (10).Oni subili na turistič-

kom brodu kada ih je udarila

,,banana“, koju je prevozio

gliser.

M. L.

t dana

Advokat osumnjičenog za šverc cigareta najavio

Novi incident namoru kod Prčanja

Gliser udario rusku

državljanku, zadobila

teškepovrede

CETINJE

–Policija jenaCe-

tinjupodnijelaprijaveprotiv

tri osobe, odkojih sudvije

bezbjednosno interesantne,

zbogosnovane sumnjeda su

počinilekrivičnodjelonedo-

zvoljenodržanjeoružja i ek-

splozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, prijave su podnijete pro-

tivD. P,M. K. i B. R.

- Prethodno je kod ovih osoba

pretresima lokacija na kojima

žive, a koji su izvršeni u koor-

dinaciji sa ODT u Cetinju i uz

pribavljene naredbe sudije za

istragu Osnovnog suda, pro-

nađena izvjesna količina pi-

štoljske i puščane municije u

ilegalnomposjedu – navodi se

u saopštenju.

M. L.

Veljićponudio

sporazumno

priznanjekrivice

Udes na putu Budva – Kotor

Tri osobe lakšepovrijeđene

Krivične prijave protiv dvije bezbjednosno interesantne osobe na Cetinju

Osumnjičeni

da su ilegalno

držalimuniciju

gli u pribavljanju automobila i

oružja.Vujačić je, kakoistraži-

telji vjeruju, kupio automobil

koji su koristili u krivičnom

djelu, dok jeMašanović naba-

vio automatskupušku.

Osim optužbi za ubistvo Đu-

ričkovića, crnogorski istražite-

lji imaju saznanjada jeMiloše-

v i ć up l e t en i u ub i s t vo

Podgoričanina Miodraga

Kruščića, koji je likvidiran 21.

maja na Starom aerodromu u

Podgorici, dok je sjedio u loka-

lu sa novinarkom Vijesti Jele-

nomJovanović.

PROŠLOST

Ime Marija Miloševića pomi-

njalo se prije 16 godina na

stupcima crne hronike kada je

uhapšen zbog ubistva Podgo-

ričanina Andrije Mijovi-

ća (24) u Budvi, na šetalištu.

Tada je i teško ranio Podgori-

čaninaAleksandraBokana.

Tokom 2015. godine je bio

osumnjičenda je sa još tri oso-

be oteo i mučio dvojicu šved-

skih državljana kako bi iznu-

dio 250.000 eura.

Prijesedamgodinauhapšenje

zbog sumnjeda jenaBulevaru

Ivana Crnojevića pokušao da

ubije IlijuPopovića.

Milošević je tada, nakon kraće

prepirke, u Popovića ispalio tri

hica izpištolja ipobjegao.Meci

su Popovića pogodili u noge. U

oktobru2015. godinehapšen je

zbog sumnjeda jeu „Siti pabu“

u centru Podgorice pretukao

sugrađaninaĐorđaMilačića.

Prije četiri danauPodgorici je

uhapšen Miloševićev blizak

prijatelj - Goran Rakočević

(32) iz Podgorice, koji je, kako

policija sumnja, blizak kavač-

kom klanu. U stanovima koje

je koristio pronađena je velika

količina oružja, municije, ek-

splozivnihnaprava, silikonske

maske, fantomke i kokain.

Izvori bliski istrazi tvrde da je

hapšenje Rakočevića od veli-

kog značaja za raskrinkavanje

akciječlanovakavačkogklana,

koji su, prema sumnjama be-

zbjednjaka, plaćeni za likvida-

cije.

A.G.

kako je tvrdio, uslijedila je po-

traga za napadačem.

Uprkos tomeštoRadulovićni-

je želio da sarađuje, iz policije

tvrde da su ,,operativnim ra-

dom došli do Vujovićevog

identiteta, za kojeg sumnjaju

da je izvršio ovo krivično dje-

lo“.

Policija je kod Vujovića nakon

hapšenja pronašla nož, koji je,

kako sumnjaju, korišćen u na-

padunaRadulovića.

Nož je poslat u Forenzički

centar u Danilovgradu na vje-

štačenje.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Vujović je prilikomda-

vanja odbrane, pred tužitelj-

kom SuzanomMilić, tvrdio da

nije imaonamjerudapovrijedi,

a kamoli da ubijeRadulovića.

On je naveo da je samoodbra-

na razlog zbog kojeg je pote-

gao nož i tri puta ubo Radulo-

vića.

Raduloviću sunanijete povre-

deopasnepoživot,onjeoperi-

san i smješten na Odjeljenje

intenzivnenjegeMedicinskog

centraNikšić.

B.R.

BUDVA

- Tri osobe

lakše su povrijeđene

u udesu koji se juče

dogodio na putu Budva

– Tivat.

Udes se dogodio u

mjestu Poljice kod Jaza,

kada su se dva automo-

bila sudarila.

Uviđaj je obavila bud-

vanska policija, a istra-

ga će utvrditi kako je

došlo do udesa.

Zbog uviđaja na kratko

su bile stvorene kolone

automobila.

C. H.

ILUSTRACIJA