Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 7. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Jedanaesto-

godišnjaS. Z. izBijelogPolja

koja jemjesecimana liječenju

uBeograduodposljedica

kancera i koja, sudeći prema

nalazima ljekara, broji po-

sljednjedane, uCrnuGoruće

avionombiti transportovana

sjutra, upratnjimedicinskog

tima, iako jeportal Vijesti ju-

čeobjavio lažnu informaciju

unaslovnoj konstrukciji svo-

jevijesti, tvrdeći kakonjen

otac „mukumuči da jedove-

deuCrnuGoru“.

Sat nakon što supostavili lažnu

vijest, promijenili su i naslovnu

konstrukciju, ali i kompoziciju

teksta,objavljujućitektadatač-

nu informaciju da je Klinički

centar Crne Gore obezbijedio

avionskiprevozzadjevojčicuiz

Bijelog Polja i da će ona biti

transportovana.

Umeđuvremenu,lažnanaslov-

na konstrukcija i tekst koji je

pratio, jer je tek na kraju infor-

macije bio naveden odgovor iz

Kliničkog centra, izazvala je

burne reakcije na društvenim

mrežama i lavinu osuda na ra-

čun našeg zdravstvenog siste-

ma. Sinoć su reagovali i iz Kli-

ničkog centra, kako bi javnosti

dali tačnu informaciju i koliko

toliko skinuli ljagu kojoj su ih

izložileVijesti.

-Odmahpodobijanjuzahtjeva,

Klinički centar je rezervisao

avionske karte za let u srijedu,

za transport u ležećempoloža-

ju.Budućida jezaovaj vidtran-

sporta potrebno osloboditi šest

mjestazapacijentaidvazaane-

steziološku ekipu, nije se mo-

gao obezbijediti raniji termin –

kazali su Pobjedi, ali i ostalim

medijima, izKliničkog centra.

Oni su istakli da u potpunosti

razumiju roditelje, koji u za

njih najtežim i najbolnijim tre-

nucima, žele svoje dijete što

prije da prevezuu rodni grad.

- Klinički centar je zato odmah

po dobijanju zahtjeva kolega iz

Srbijeireagovao,kakobiimtou

najskorije vrijeme i omogućili

– kazali su iz ove zdravstvene

ustanove.

Kliničkicentarje,kakosunave-

li, jučeujutrodobiodopis iz In-

stituta za onkologiju i radiolo-

giju u Beogradu, kojim je

traženo da se obezbijedi tran-

sport jedanaestogodišnje dje-

vojčice S. Z. koja boluje od teš-

kog oblika tumora i odmah su

reagovali.

Osim lažne naslovne konstruk-

cije,Vijestisuobjavileifotogra-

fiju bolesne djevojčice, što je

zabranjenoKodeksomnovina-

ra.

Na lažnu vijest Vijesti juče je

odmah reagovao građanski ak-

tivista, koji je aktivan i u politi-

ci, SašaMijović, koji je zatražio

odpremijeraDuškaMarkovića

i ministra zdravlja Kenana

Hrapovića da unajhitnijemro-

ku obezbijede povratak djevoj-

čice kući. On je od ministra

Hrapovića zatražio i da podne-

se ostavku.

Poslije skandalozne objave Vi-

jesti se nijesu izvinile javnosti,

Kliničkom centru i porodici

bolesnedjevojčice, već susamo

uklonili prethodnu objavu kao

da je nikada nije ni bilo.

Sl. R./K. K.

PODGORICA

Generalni

direktorDirektorata za

vanredne situacijeMirsad

Mulić saopštio je, gostujući

uJutarnjemprogramu

RTCG, da jeuodnosuna

prošlugodinu, što se tičepo-

žara, ova sezona znatnobo-

lja, teda su tomedoprinijeli

meteorološki uslovi, ali i do-

braorganizacija službi.

- Ove godine smo imali oko

400 požara na otvorenom

prostoru. To subile uglavnom

manje intervencije, većih je

bilo svega pet ili šest. U istom

periodu prošle godine bilo je

oko 2.000 požara – kazao je

on.

Prema Mulićevim riječima,

lanijeukupno,za60dana,bilo

više od 3.000požara.

- Kada vidimo šta se sve deša-

va uKaliforniji ili Grčkoj, mo-

žemo zaključiti da smo dobro

organizovani.Nemamonijed-

nu ljudsku žrtvu, nijedan

stambeni objekat koji je izgo-

rio. Kada zaokružimo priču,

možemo zaključiti da smo

adekvatnoreagovali-saopštio

jeMulić.

Avgust je,međutim,mjesec sa

najvećim rizikom od požara,

istakao je on i dodao da je ko-

ordinacioni tim posebnu pa-

žnju posvetio izradi planske

dokumentacije.

- Sve opštine manje-više ima-

ju završenu plansku doku-

mentaciju zaštite od požara.

Imamo tri aviona, tri helikop-

tera i za prevoz vatrogasaca i

spasilaca i šest pilota. Imamo

oko 600 vatrogasaca, a uHer-

ceg Novom su oformljena i

dobrovoljnadruštva - rekao je

Mulić.

R.D.

PODGORICA

U Crnoj Gori

ove sedmice je 41,66 hiljada

nezaposlenih, 0,2 odstomanje

nego prethodne, pokazuju

podaci Zavoda za zapošljavanje

(ZZZ). Kako je prenijela agencija

Mina, stopa nezaposlenosti

je, prema izvještaju Zavoda,

pala sa prošlosedmičnih 17,99

odsto na 17,96 odsto. Najveća

stopa, 32,7 odsto, zabilježena

je u julu 2000, dok je najniža

bila u avgustu 2009. godine,

10,1 odsto. Zavod je od početka

godine evidentirao skoro 9,75

hiljada novozaposlenih.

Od početka godine oglašeno je

20,52 hiljade slobodnih radnih

mjesta.

R. D.

PODGORICA

Međunarodni vozovi na relaciji od Bara do

Beograda od danas putuju po izmijenjenom režimu saobra-

ćaja, jer putnici od Lazaravca iz voza presijedaju u autobuse

kojima nastavljaju put do Beograda, saopšteno je juče iz

Infrastrukture željeznice Srbije.

Režim saobraćaja je izmijenjen zbog rekonstrukcije putnog

prijelaza u stanici Resnik i biće na snazi do 9. avgusta.

- Jutarnji voz koji polazi iz Bara za Topčider u 8.20 sati,

od danas do 9. avgusta saobraćaće iz Crne Gore samo

do Lazarevca, a „Srbija voz“ će za putnike iz ovih vozova

organizovati autobuski prevoz od Lazarevca do Topčidera.

Večernji vozovi koji iz Bara za Topčider polaze u 19 sati, do

8. avgusta, kao i iz Topčidera za Bar u 21.21 sati 7. i 8. avgusta

saobraćaće pomoćnimprevoznimputempreko Male Krsne,

Lapova, Kraljeva i Užica – precizirali su iz Infrastrukture

željeznice Srbije.

Vozovi koji polaze iz Bara za Suboticu do 8. avgusta, kao i

iz Subotice za Bar od danas do 9. avgusta, neće saobraćati

između Lazarevca i Beograd centra, ali će, kako je navedeno,

„Srbija voz“ putnike iz ovih vozova organizovano prevoziti

autobusima između Lazarevca i Beograd centra.

J. B.

SKANDALOZNO:

Portal Vijesti zloupotrijebio tragediju jedne porodice

Objavili lažni naslovda

Klinički nijeobezbijedio

prevozbolesnedjevojčice

Procedura

Prilikomupućivanja paci-

jenata na liječenje u ino-

stranstvo u najvećembroju

slučajeva odobrava se avio

prevoz sa pratiocem, što,

kako su Pobjedi nezvanično

objasnili, znači da imaju

pravo da se na isti način i

vrate sa liječenja.

- Ovakve speci ične situacije,

kao sa djevojčicom iz Bijelog

Polja, su rijetke, ali kada se

dese onda je neophodno da

se dvije zdravstvene ustano-

ve oko svega dogovore. U

konkretnom slučaju Klinički

centar i Institut za onkologi-

ju i radiologiju trebalo je da

se dogovore o načinu pre-

voza - kazao je naš izvor.

Spasioci spremni za odgovor namoguće požare

Mulić: Dobrosmoorganizovani

Prošlogodišnji požar naLuštici

Nezaposlenost

neznatnoopala

Skrinšot ispravljene

verzijenaportaluVijesti

Skrinšot objaveportala

Vijesti naFejsbuku

došlo pravoslavno sveštenstvo

jedva da ima kome da služi

Božju službu. Mada, reklo bi se -

sasvim paci ikovano, bez osve-

štanih šmajsera, kalašnjikova i

„gusala od javora suva“, vjernici

im sve manje dolaze u obnovlje-

ne crkve i manastire, jer su hipo-

teke ogromne, a beskrupolozne

obmane ostavile su duboke,

teško izbrisive tragove.

Zato su svu svojumoć i uticaj

skoncentrisali tamo đe bi im

duhovna misija, i pored svih

kontroverzi kojih je prepuna,

mogla da ima bolju prođumeđu

pravoslavcima, a posebno znat-

niju cijenumeđu ojađeniima.

Riječ je prvenstveno o Srbiji,

zatimRepublici Srpskoj, ali i

Crnoj Gori, uz stalne pokušaje

najuticajnijih iako ostarjelih

episkopa da presudno utiču na

suštinska usmjeravanja druš-

tvenih procesa i što direktnije

učešće u kreiranju i realizovanju

ključnih segmenata državnih

politika u tim zemljama.

(Sjutra: Fleke zapanjujuće

bezbožnosti)

R. TOMIĆ

iljna) prijetnja crnogorskomdruštvu

povi,

opovi

Duhovne

pripreme za lične

i kolektivne, gotovo

svenarodne tragedije, obavljene

su temeljito. Po željama ondašnjih

ovozemaljskih bogova. Oglasili su se,

potom, i topovi, pa je pokolj mogao

da počne. OdHrvatske, preko Bosne,

sve do Kosova, brojne klanice jeziva

su svjedočanstva sistematski

razarane (nekadašnje) etničke,

a što je civilizacijski još

pogubnije, i etičke

strukture

Željeznički saobraćaj od danas do

9. avgusta po izmijenjenom režimu

Autobusima

odLazarevca

doBeograda

ILUSTRACIJA