Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Subota, 4. avgust 2018.

Teške saobraćajne nesreće kod Herceg Novog i Danilovgrada

Poginuledvijeosobe

HERCEGNOVI /DANI-

LOVGRAD-

Dvadesettro-

godišnji Nikola Đuričić iz

Đenovića poginuo je preksinoć

u teškoj saobraćajnoj nesreći

koja se dogodila u Sutorini, dok

je Danilovgrađanin Miodrag

Tomković (52) život izgubio u

mjestu Kosić, nadomak Dani-

lovgrada.

Obojica su stradali prilikom

prevrtanja vozila i slijetanja sa

puta.

Đuričić je upravljajući vozilom

,,audi A8“, vozio iz pravca

Debelog Brijega i na 200meta-

ra odmotela ,,Pavlović“, kako

se pretpostavlja, u nastojanju

da izbjegne drvo koje je palo,

prešao u suprotnu kolovoznu

traku, izgubio kontrolu nad

vozilom i sletio u jarak, uz pre-

vrtanje.

Nakon nesreće Đuričić je

davao znakove života i hitno

je prevezen i reanimiran u

Opštoj bolnici Meljine, a potom

je prebačen u risansku bolnicu.

I pored napora ljekara on je

preminuo u toku noći.

Pedesetdvogodišnji Dani-

lovgrađanin Miodrag Tomko-

vić poginuo je juče u saobra-

ćajnoj nesreći umjestu Kosić

koja se dogodila u 15.45 časo-

va. Tomković je pod neutvrđe-

nim razlozima izgubio kontrolu

nad vozilom i prevrnuo se

autom s puta.

Ž. K. - A.G.

Rožaje:

Napad na imovinu Reša Hodžića

Ispodvozilapostavljena

eksplozivnanaprava

ROŽAJE-

Ispodvozila „audi

Q7“, vlasništvo rožajskog

preduzetnikaRešaHodžića,

koje jebilonaparkingu

isprednjegovekućeuUlici

29. novembarunaselju Iba-

rac, jučeujutrio jeotkrivena

eksplozivnanaprava.

Premanezvaničiminformaci-

jama, neko od ukućana poro-

dice Hodžić, primijetio je ju-

tros oko 9 sati nepoznatu

napravunazemljiispodparki-

ranog automobila. Vozilo is-

pod kojeg je postavljena ek-

splozivnanaprava koristi Adis

Hodžić, sinRešaHodžića.

OdogađajujeobaviještenoOB

Rožaje, čiji su pripadnici blo-

kirali taj diogradakoji senala-

zi tikuzmagistralni put, koji je

biouprekidu, takoda suvoza-

či koristili alternativnne sao-

braćajnice.

Eksplozivna naprava je deak-

tivirana i poslata na vještače-

nje.

Hodžić je kazao da ne sumnja

ni na koga. Tvrdi da njegova

porodica časno živi od predu-

zetništva i da senikomnije za-

mjerio ko bi imao namjeru da

na ovako monstruozan način

nanese štetu njemu i njegovoj

porodici. Hodžić je vlasnik

preduzeća za proizvodnju

građevinskogmaterijala.

F.K.

Uhapšen Pljevljak zbog šverca droge

Sa tehnikomprevozio

47kilogramamarihuane

MOJKOVAC–

Policija jeu

Mojkovcuzaplijenila47ki-

logramamarihuane i uhap-

silaS.S. (39) izPljevalja.

Njemu se na teret stavlja da je

počiniokrivičnodjeloneovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, osumnjičeni S.S. je

kontrolisanusrijeduoko17.30

sati na putu Kolašin –Mojko-

vacumjestuŠtitaričkaRijeka.

On je bionamjestu subvozača

u kamionu ,,mercedes 609D“

pljevaljskih registarskih

oznaka, dok se na mjestu vo-

začanaslazioR.K.(60)izPlje-

valja.

-Nakonpregleda vozila, uko-

jem su se nalazili namještaj i

tehničke stvari, policijski

službenici su pronašli i odu-

zeli 50 pvc pakovanja sa 47

kilograma marihuane - saop-

štili su iz policije.

Pronađena opojna droga biće

upućena u Forenzički centar

radi vještačenja.

Viši tužilac u BijelomPolju je

R. K. pustio nakon saslušanja,

dok je S.S. zadržan.

A.G.

Policija oduzela veću količinu oružja i eksploziva od

Podgoričanina Gorana Rakočevića, bliskog ,,kavačanima“

Spriječene likvidacije,

traga seko jebiometa

PODGORICA-

GoranRako-

čević (32) izPodgorice, koji

jekakopolicija sumnjabli-

zak ,,kavačkom“ klanu,

uhapšen je akciji specijalnog

policijskog timakada jeu

stanovimakojekoristi navi-

še lokacijapronađenarsenal

oružja, eksplozivnenaprave,

bombe,municija, puške, sili-

konskemaske, fantomke i

kokain.

Kako saznaje Pobjeda, policija

vjeruje da su pronađene stvari

trebalo da budu iskorišćene za

likvidaciju najmanje jedne

osobe. Istražitelji će, kakonam

je nezvanično saopšteno u da-

ljempostupku tragati za doka-

zima koji bi potkrijepili njiho-

ve sumnje da je osumnjičeni

planiraoubistvo.

Operativni podaci kojima ras-

polažu u policiji, ukazuju da je

Rakočević blizak nedavno

uhapšenom Podgoričaninu

MariuMiloševiću, čije ime se

posljednjih 16 godina pojavlji-

valo na stupcima crne hronika

zbog najtežihkrivičnihdjela.

Izvori bliski istrazi tvrde da je

hapšenje Miloševićevog prija-

telja od izuzetnog značaja za

,,razbijanje” akcija ,,kavačana”,

kriminalne grupe čiji naziv po-

tiče od kotorskog naselja Kava-

či.

Istražitelji vjerujudaćesehap-

šenjemRakočevićaiskristalisa-

ti mnoge nedoumice i rasvije-

tliti još neka krivična djela koja

se stavljaju na teret ,,kavačani-

ma” i njima bliskimekipama.

Za sada se ne zna kakva je ulo-

ga bila Rakočevića u planira-

Prije samo dvije sedmice, na osnovu

operativnih saznanja crnogorske

policije, na Kosovu je uhapšena grupa

„kavačana“ koji se terete za ubistvo

Cetinjanina Radomira Đuričkovića u

oktobru 2016. godine.

Lisice su stavljene Mariju Miloševiću (38)

iz Podgorice, Igoru Mašanoviću (22) i

Vukanu Vujačiću (23).

Tada je uhapšen i Đorđe Pavićević (31)

iz Nikšića za kojim se tragalo petnaest

dana jer je pobjegao iz bolnice u Dobroti.

Pavićević je u bolnicu u Dobroti prevezen

iz zatvora u kojem je bio zbog krivičnog

djela otmica u sticaju sa krivičnim

djelom iznuda u pokušaju, počinjenog 15.

septembra 2015. godine u Kotoru.

Milošević je kod sebe imao dokumenta

na ime Miroslava Kostića i kosovski

pasoš, koji su poslati na vještačenje.

Među dokaznimmaterijalom su dva

pištolja i skank.

Đuričković, koji je imao veze sa

,,škaljarskomgrupom“, ubijen je 10.

oktobra na Cetinju.

Na njega je iz automatske puške pucano

ispred kafane ,,Konoba“ u naseljenom

dijelu Cetinja, u Ulici IV proleterske. Ubica

je poslije 23 sata, iz automobila u pokretu,

sa mjesta suvozača pucao ka „tiguanu“,

cetinjskih registarskih oznaka, u kojem

je bio Đuričković, dok se na mjestu

suvozača nalazio Milorad Radulović.

Umeđuvremenu istražitelji su došli do

saznanja da je Milošević umiješan u još

neke zločine, među kojima je i ubistvo

Miodraga Migija Kruščića 21. maja na

Starom aerodromu.

Kosovskaveza ,,kavačana“

nju teškog krivičnog djela, ali

je izvjesno da će odgovarati za

nedozvoljenodržanje oružja.

Iz policije su pojasnili da su

pretresenistanupodgoričkom

naselju Zlatica, zatim kuća u

jednom kolašinskom selu, kao

i ,,štek stan“ na Zabjelu koji je

koristioRakočević.

Arsenal koji je pronađen zaista

je impresivan: otkrivene su ek-

splozivne naprave, oko 40 ko-

madaelektričnihdetonatorskih

kapisli, više električnih uređaja

saantenomibaterijama,višera-

znog alata za pravljenje i kom-

pletiranje eksplozivnih napra-

va, jedna protivpješadijska

mina, tri snajperske puške sa

prigušivačima,automatskapuš-

ka, tri pištolja i pet ručnih bom-

bi.

Policija je pronašla i municiju,

prigušivače, optičke nišane za

snajperske puške, puščane ci-

jevi, četiri pancir prsluka, više

silikonskih maski za pokriva-

nje lica i više komada fantom

maski i rukavica.

Tokompretresa pronađeno je i

nekoliko manjih pakovanja ko-

kaina.

- Na licu mjesta deaktivirane

su i dvije improvizovane ek-

splozivne naprave velike ra-

zorne moći - ističu u Upravi

policije.

Istražitelji su ubijeđeni da su

ovom akcijom spriječili likvi-

daciju najmanje jedne osobe,

ali i osujetili planove za više

pripremanbihteškihkrivičnih

djela.

Svioduzetipredmetiposlatisu

na vještačenje u Forenzički

centar.

Goran Rakočević je priveden

višem državnom tužiocu u

Podgorici uz dvije krivične

prijave, zbog sumnje da je po-

činio dva krivična djela, nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnih materija. Nakon

saslušanja, zadržan je do pri-

vođenja sudiji za istragu.

A.G.

Oduzeti predmeti

Zaplijenjenadroga

Vozilo ispodkojeg jepostavljenaeksplozivnanaprava

SaudesakodDanilovgrada

HapšenjeMarija

Miloševića

Kako saznaje Pobjeda, policija vjeruje

da su pronađene stvari trebalo da

budu iskorišćene za likvidaciju

najmanje jedne osobe