Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 4. avgust 2018.

6

Arena

Fudbal

BERANE

GoranFolić,

sekretar za sport, kultu-

ru, omladinu i saradnju

saNVO, uprisustvupred-

sjednikaSOBeraneNovi-

ceObradovića ime-

nadžeraopštine

VladimiraĐakovića, odr-

žao je jučekonferenciju

zanovinarepovodom

upoznavanja javnosti o

problemimaukojima se

nalazi Fudbalski klubBe-

rane.

Sekretar Folić je istakao da

su priče da opština Berane

ima namjeru da ugasi klub

zbog dugogodišnjih finan-

sijskih i drugih problema,

netačne i zlonamjerne.

- Mi smo, naprotiv, imali

namjeruda radimosuprot-

no, da ga spašavamo. Pro-

našli smo dobrog me-

nadžera iz privrede koji bi

stao na čelo kluba, ali smo

naišli na strašan otpor vla-

snika i jednog broja ljudi

koji su taj klubprivatizova-

li i odustali smo od toga -

rekao je opštinski resorni

sekretar.

U nastavku, istakao je da

opština Berane neće, niti

može gasiti Fudbalski klub

Beranejerjeonisključivou

privatnom vlasništvu de-

vet, odnosno osam lica, na

čelu sa bivšim predsjedni-

kom opštine i funkcione-

rom DPS-a Vukom Golu-

bovićem.

- FK Berane ima ogromna

dugovanja koja se mjere

stotinama hiljada eura, i to

su isključivo dugovanja

privatnih vlasnika. Opštini

Berane stižu presude i po-

traživanja nekadašnjih za-

poslenih koje u ovom tre-

nutku iznose oko 40.000

eura. Mi te presude pro-

sljeđujemo fudbalskom

klubu,panekaoniizmiruju

te obaveze. Ljudi su oči-

gledno u zabludi, jer misle

dajetoklubopštineBerane

- kazao jeFolić.

On je dodao da na teritoriji

ove opštine ima trideset

pet sportskih klubova i da

su svi isključivoprivatni.

- Tako je i sa ovim klubom.

Onjeuvlasništvudevetlica,

od kojih je jedan, nažalost,

preminuoumeđuvremenu.

Tih osam lica treba da pre-

uzmusudbinuklubausvoje

ruke i da izmire sva dosa-

dašnja dugovanja koja pre-

ma našimsaznanjima izno-

se oko 150.000 do 200.000

eura - rekao jeFolić.

Prema njegovim riječima,

ta lica treba da u neredna

četiri mjeseca preregistru-

ju klub, ili će on u suprot-

nomprestati da postoji.

Na konferenciji je saopšte-

no da je prilikom preuzi-

manja vlasti od Demokrat-

ske partije socijalista 2014.

godine opština formirala

Komisijuzautvrđivanjači-

njeničnog stanja u vezi sa

FKBerane.

Tada je utvrđeno da je sa-

mood2011.do2014.godine

opština Berane ovom

sportskomklubu prebacila

453.000 eura, ali u istom

periodu utvrđeno je da je

dokumentacija neuredna i

nezakonita, a radni odnosi

u klubu nesređeni, odno-

sno da je veći broj lica pri-

maoplate, a da pri tome ni-

jesubili u radnomodnosu.

Na konferenciji je naglaše-

no da kompletnom sport-

skom infrastrukturom, ka-

kvu nema nijedan grad u

Crnoj Gori, raspolaže op-

ština.

- FK Berane tu infrastruk-

turumožekoristitipouslo-

vima kao i svi drugi privat-

ni klubovi u gradu. Mi

ćemo nastaviti da ulažemo

u sport i da što više mladih

sa ulica uvedemo na sport-

ske terene, ali ovaj fudbal-

ski klub je isključivo u ru-

kama sadašnjih privatnih

vlasnika - poručeno je sa

konferencije.

R.A.

Iz opštine saopštili da je Fudbalski klub Berane privatizovan

Vlasnici suodgovorni

zanjegovusudbinu

“Ne postoji slučaj Modrić.

Niti on želi da ode, niti Real

Madrid želi da on ode. To

je jedna medijska glupost.

Još jedna u nizu”, rekao je

zvaničnik Reala za agenciju

Hina, zamolivši da ostane

neimenovan.

Italijanske novine Korijero

delo Sera objavile su u srije-

du da je Modrićeva supru-

ga Vanja ponudila Interu

32-godišnjeg veznog igrača

i da su crno-plavi pokazali

interes. Iste novine su navele

i da se Modrićevi zastupnici

Vlado Lemić i Predrag Mija-

tović nalaze u Milanu.

Novine AS, sa sjedištem

u Madridu, navode da je

Lemić puštanjem vijesti o

navodnom interesu Intera

pokušava da pritisne upravu

Reala da Modriću poveća

platu. Radio Kadena, pak,

navodi da se Realu ne sviđa

navodni manevar Modriće-

vihmenadžera.

Predsjednik Reala Florentino

Peres rekao je juče španskim

medijima u Majamiju, gdje se

ekipa pripremala, da Modrić

može da ode jedino ako

neko uplati odštetu od 750

miliona eura.

Luka Modrić se u pone-

djeljak vraća s godišnjeg

odmora u Madrid, baš kao

i njegov reprezentativni

saigrač Mateo Kovačić i fran-

cuski reprezentativac Rafael

Iz Real Madrida saopštili

Modrićn

danapust

Parma sprema bombu u ljetnjemprelaznomroku -

povratnik u SerijuAnamjerava da u svoje redove dove-

deMarija Balotelija.

Sportski direktor ,,mlekadžija“ Danijele Fađano potvrdio

je da pregovara sa menadžerom italijanskog napadača,

ali i da još nije postignut nikakav dogovor.

Baloteli je imao ponudu Olimpika iz Marseja, ali je to pro-

palo, pa se u igru uključila Parma u koju bi mogao da se

preseli iz Nice.

- Imao sam sastanke sa menadžerima nekolicine igrača,

uključujući i Balotelijevog. Radi se o igraču koga je jako

teško dovesti, jer moramo da vodimo računa o klupskom

budžetu. Potrudićemo se, a narednih dana vidjećemo

koliko je to realno - rekao je Fađani za portal Parma lajv.

Tamnoputi ofanzivac je prethodne dvije sezone proveo u

dresu Nice za koju je odigrao 66 utakmice i postigao je 43

gola.

D.K.

Tamnoputi napadačmogao bi da se vrati u

Parmaželi

Balotelija