Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 4. avgust 2018.

4

Arena

Telekom 1. CFL

,,Vukovi“neznajukolikomogu:

Zeta na startu dočekuje Petrovac

Put unepoznato

PODGORICA

Bezodra-

đenihpripremavan ,,Treš-

njice“, sapo jednimtre-

ningomdnevno,

neizmirenimfinansijskim

obavezamaprema igrači-

ma i radnoj zajednici, te

odlaskomjednog (Dušan

Vlaisavljević) i povratkom

drugog trenera (Dragoljub

Đuretić) usred ljeta, Zeta

krećeuput unepoznato.

Kreće u avanturu zvanu 13.

sezona Telekom 1. CFL, na

čijemstartudočekujePetro-

vac.

-Umalomzaostatku smo za

rivalima, ali to ne znači da

borbenošću, voljom i disci-

plinomnemože to da se na-

doknadi u uvodna dva-tri

kola i kasnije uhvati priklju-

čak. Ekipa je ionako bila

mlada, sada je još mlađa, a

imamopeh što sepovrijedio

novajlila, štoper Baošić - re-

kao je Dragoljub Đuretić,

koji je Zetu vodio i u finišu

prošle sezone.

Optimizamganijenapustio,

iako se prihvatio posla koji

bimnogi odbili.

- U svakommeču idemo na

pobjedu, vidjećemo koliko

će nam protivnici dozvoliti.

Petrovac je zadržao kostur

ekipe, igrao je dobro u dru-

gom dijelu prošle sezone,

sad je još jači.Čekanas teška

utakmica, u kojoj će biti po-

treban maksimum volje da

bismo napravili rezultat -

dodao jeĐuretić.

Zeta je pretrpjela dosta pro-

mjena u timu, a na izlaznim

vratima su napadač Nikola

Krstović i štoper i kapiten

IgorVujačić, zakojeĐuretić

ne zna da li će biti u konku-

renciji za tim.

Kako sada stvari stoje, za ta-

ko (ne)organizovanu Zetu,

opstanak bi biouspjeh.

- U ovom trenutku ne znam

koliko možemo. Odigrali

smo mali broj kontrolnih

utakmica, dvije prije nego

što samdošao i dvije poslije

toga. U posljednjoj provjeri

ekipa je izgledala dobro, je-

smo mladi, ali možda je to

naša prednost. Od 23 fudba-

lera koja imam na raspola-

ganju, 17 je ispod 20 godina,

a od toga devet kojih mogu

da igraju za omladince - za-

ključio jeĐuretić.

DOBAR I REMI

Za razliku odZete, Petrovac

je sačuvao kostur ekipe i

može se reći da jeblagi favo-

rit preddanašnji duel.

- SaZetomjeuvijekneizvje-

sno i teško, posebno na

,,Trešnjici“ gdje je mnogo

češćepobjeđivala.Nadamse

da će ekipa imati pravi pri-

stup i ako bude tako ne pla-

šim se za pozitivan rezultat,

a to je u duelima sa Zetom

sve osimporaza - oprezan je

trenerRudolfMarčić.

Muharemović,VujovićiMi-

kijelj neće igrati zbog karto-

na dobijenih u baraž meče-

vima prošle sezone.

- Zeta je promijenila nekoli-

ko igrača, kao i trenera to-

kom priprema, ali ima Kr-

stovića, Vujačića, Adžovića i

Milojka, okosnicu tima koja

se nemijenja, dovela je i do-

broggolmanaNamaška,ima

i solidne bekove, tako da će

biti teško, uostalom kao i u

svakoj utakmici - rekao je

Marčić.

Primarni cilj Petrovca ove

sezonebićeda izbjegnebor-

bu za opstanak.

-Pokušaćemodanapravimo

korak više jer je ekipa ostala

na okupu, vjerujemda će bi-

ti prostora da napadnemo

gornji dio tabele. Svih ovih

godina Petrovac je bio u ba-

ražu, na sreću ostajao je u li-

gi, ali tako ne može uvijek i

odlučili smo da od starta

krenemo ozbiljnije. Mislim

dasmonadobromputu- za-

ključio jeMarčić.

Ne.K.

Zeta

(4 2 3 1)

Petrovac

(4 2 3 1)

Namaško

Popović

Jamoa

Vujačić

Kajević

D.Pešukić

Kacić

Tomić

Tuzović

Milojko

Vučinić

Adžović

Pajović

Marković

Vujačić Đ.Vukčević

S.Vukčević

Kalezić

Ceklić

Savović

N.Krstović

Jamamoto

Stadion:

,,Trešnjica“.

Kapacitet:

2.000.

Sudija:

Pr. Radovanović.

Pomoćnici:

V. Todorović i N. Razić.

Početak:

17.30 časova

Trener

Dragoljub

Đuretić

Trener

Rudolf

Marčić

Trener ZeteDragoljubĐuretić

DUEL ,,ZALUTALI

PODGORICA

Poslijebla-

mažeuprvomkolukvalifi-

kacija zaLiguEvrope i is-

padanjaodekipeB36 sa

FarskihOstrva, OFKTito-

grad seokrenuoobaveza-

mau ligi čija četiri pred-

stavnikaovog ljetanijesu

upisalanijednupobjeduu

ukupno 10mečevanakon-

tinentalnoj sceni.

,,Romantičari“ su između

dvije sezone promijenili

ime, više nijesuMladost, ali

su ambicije na domaćoj sce-

ni ostale visoke.

-Štosetičecjelokupnesezo-

ne, odmomakaočekujemda

pružedobrepartije, auzdo-

bru igru cijele ekipe očeku-

jemi dobre rezultate. Nado-

vezaću se na ono što sam

rekao kad samdošao: ne po-

znajem igrače, ne poznajem

ligu i za upoznavanje će tre-

batimalovremena,alitonije

alibi. U početku će nam tre-

bati malo sreće. Moj i cilj ci-

jelog kluba jeste da na kraju

sezone budemo u prva tri

mjestana tabeli i da štoduže

ostanemouborbizavrh-re-

PODGORICA

Sano-

vimtreneromi izmije-

njenimtimomuodnosu

naprošlu sezonu, Grbalj

napremijeri prvenstva

dočekujeLovćen.

,,Trikolori“ su prethodnu

takmičarskugodinuzavr-

šili na četvrtom mjestu,

ali nijesu igrali Evropu

zbog nedostatka licence.

Ovoga puta žele damakar

ponove takav plasman, s

timštonebidadozvoleda

im se dogodi administra-

tivni prekid koji bi mogo-

gao da ih udalji odmeđu-

narodne scene.

Ekipujetokomljetapreu-

zeoVeskoStešević, anovo

rukovodstvo kluba, među

kojima ima i bivših čelni-

ka Grblja, poput Nenada

Maslovara, pobrinulo se

da Grbalj ima ekipu koja

može da bude potancijal-

no iznenađenje prven-

stva.

Jedan od starosjedilaca u

timu je krilni napadač Pe-

tar Vukčević svjestan je

koliko bi pobjeda na star-

tu značila ,,trikolorima“.

-Uvijek je teškona startu,

uvijek su nezgodne ta-

kmičarske utakmice koje

dolaze nakonpripremnih

duela. Dobro smo radili

tokom ljeta i spremno

ulazimo u novi šampio-

nat. Potrudićemo se da

igramo dobar fudbal i sa-

kupimo što više bodova -

rekao je Vukčević. - U go-

ste nam dolazi Lovćen

koji se pojačao i u svojim

redovima ima igrače koji

suosvajali trofeje. Riječ je

okvalitetnomtimu, sane-

koliko pojedinaca koji u

svakom trenutku mogu

dariješemeč. Ipak, gleda-

mosebe, jerdosta togaza-

visi i od nas. Imamo svoje

adute i vjerujemo u tri-

jumf na startu. To bi nam

dalo vjetar u leđa za ono

štodolazi. Trebadabude-

Grbalj na premijeri nov

Dobar s

kao je trener IgorPamić, ko-

ji je nakon evropskog kraha

naslijedio Aleksandra Mi-

ljenovića.

Traž