Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 48 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Dana 7. avgusta 2018. godine navršava se četrdeset dana od smrti

našeg voljenog oca

MITRAV.STEVOVIĆA

Nijesi sa nama, ali si u svakoj priči, sjećanju i tugovanju.

Unedjelju, 5. avgusta uža porodica posjetiće tvoju vječnukuću.

KćerkeMILENA i DARAsa porodicama

133

Danas se navršava četrdeset dana od smrti naše

JELENEGojkovePAVIĆEVIĆ

Sa velikomtugomprolaze dani bezTebe.

Mnogonamnedostaješ. Hvala za sve.

TVOJAPORODICA

128

4. 8. 2016–4. 8. 2018.

PETARM.KALUĐEROVIĆ

Vrijeme prolazi, ali ne i sjećanje na tebe.

PORODICA

122

Voljenim

Hvala vamza nježnu ljubav i pažnju koju ste namnesebično pokla-

njali.

UnučadLIDIJA, LUKA, IVAN, JOVAN i

praunukeELENA, EMILIJA

117

Sedamgodina nije sa nama naš dragi

SLAVKOJOVOVIĆ

Sadaznamodavoljeni nikadneumiru jer ljubav, ponos i zahvalnost

prema tebi je vječna.

Nedostajao si namza sve što je bilo, a još ćeš više za sve štodolazi.

Počivaj umiru, nek teAnđeli čuvaju, ami ćemo te čuvati odzabora-

va.

TvojaPORODICA

123

Četrdeset je dana od smrti našeg dragog

MITRAV.STEVOVIĆA

Vrijemeprolazi,atugaisjećanjenatebeitvojudobrotuvječnoosta-

je.

Brat KINJO, snahaZORICA, bratanićMILOVAN,

brataničnaNADA

134

ВЕСКОМИЛИЧКОВИЋ

Година прође, ал туга и бол за тобомне пролазе.

Тетке САВКАиДАНКАса породицама

121

Dana 4. avgusta 2018. godine navršava se 10 godina od smrti našeg

dragog

drLJUBOMIRAULIĆEVIĆA

S ljubavlju, ponosomi poštovanjemčuvamouspomenuna tebe.

Tvoji: suprugaNADA, sinZORANsa porodicomi

kćerkaZORANAsa decom

119

Sedamgodina je odkada nije sa nama naš voljeni

BRANKOMihailovSJEKLOĆA

Bio si primjer kako se istinski voli, poštuje i čuva porodica.

Kako se časno i dostojanstveno živi.

Čuvaćemo sjećanje na tebe i naše zajedničke trenutke sve dok nas

bude, živjećeš vječno u našim srcima neizmjerno voljen, nikad za-

boravljen.

Tvoji: suprugaRAJKA, sinJOVAN, ćerke SANDRA i TAMARA

136

Danas se navršava 40dana odkada je zauvijek otišaomoj brat

SLOBODANĐUROVIĆ

Dragi brate, počivaj umiru, u toj dalekoj zemlji.

Tvoja sestraANKAMILOVACsa porodicom

132

NIKOLIĆ

Mama, naša ranjena srca ne mogu riječima opisati našu žestoku bol

kojuosjećamotvojimodlaskom.Tata,biosinježanipožrtvovanotac,pa

namnedostajetvojaimaminaljubavipažnja.PrigrliteičuvajteNeninu

Ivanu. Ami ponosne na vaš častan i dostojanstven život sa ponosom

ćemopričatiovamaičuvatiodzaborava.Usubotu,4.avgustau9časova

posjetićemovašuvječnukuću.Počivajteumirusaanđelima.

Vaše tužne kćerkeLJILJANA, BILJANA,

SNEŽANAsa porodicama

116

Našoj dragojmnogo voljenoj zaovi i tetki

MILEVINIKOLIĆ

rođ. Radoman

SponosmizahvalnošćučuvamouspomenunaTvojdragiiplemeni-

ti lik i na svuneizmjernupažnju, ljubav i dobrotukojima si nas naji-

skrenije obasipala.

S ljubavlju i poštovanjem,

SnahaANKA i brataničnaMILIJANA

118

TELEFON ZA INFORMACIJE

020-202-455, 020-202-456.

OGLASNO ODJELJENJE

,,POBJEDA”

Voljenoj tetki

MILEVINIKOLIĆ

Neka tvoja plemenita i čestita du-

ša vječnopočiva.

Mićemotesponosompominjatii

čuvati od zaborava.

RADE, SLOBO, BRANKA i

BEBAsa porodicama

124

Četrdeset je dana od smrti našeg

dragog

BOŽIDARAGAZIVODE

Tvoja časna i plemenita duša je

zaslužila da čuvamo uspomenu

na tebe.

MILANŽIVKOVIĆsa

porodicom

129

Babi i prababi

MILEVI

Đedu i prađedu

DRAGIŠI

Dana 8. avgusta 2018. godina

je odkada nije sa nama

naša voljena

Mama

MILEVADragišina

rođenaRadoman

učiteljicaupenziji

Šest godina i trimjeseca

odkada nije sa nama

naš voljeni

Tata

DRAGIŠATomašev

učitelj upenziji

OGLASNO

ODJELJENJE

“POBJEDA”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455,

020-202-456.

e-mail:

[email protected]

1111