Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 48 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac

Pošta Crne GoreAD Podgorica ul.Slobode br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE OOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Održavanje motornih vozila Pošte Crne Gore AD Podgotica,

po partijama:

Partija 1

– servisiranje i opravka 31 vozilamarkeWolksvagen

Partija 2

– servisiranje i opravka 5 vozila marke Renault,

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 18.000,00 €.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne

nabavke broj: 08030/9775/4 -21/18, objavljena je na Portalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana: 02.08.2018.

godine. Lice za davanje informacija, Službenik za javne

nabavke Stanka Pejović, telefon: 020/403-943,

e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac

Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava

OBAVJEŠTENJE OOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga

sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju,

rušenju dotrajalih objekata, odnosno uklanjanja bespravno

započetih i izgrađenih objekata, postavljanja neprozirnih

zastora na fasadi i ograde, uz primjenu okvirnog sporazuma

na period od dvije godine, sa jednim ponuđačem

(prvorangiranim), ukupne procijenjene vrijednosti saPDV-om

500.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 117-2316/6

objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.

gov.medana03.08.2018. godine. Licezadavanje informacija:

Novak Lakušić telefon: +382 20 446 355, 068 872 899,

e -mail:

[email protected]

.

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br.42/11,57/14,28/15 i 42/17)

naručilac OpštinaTivat, Trg magnolija br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavku usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja

imovine i lica u staroj zgradi Opštine Tivat

, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om 30.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 1902-404-21 objavljena

je naPortalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 03.08.2018. godine.

Lica za davanje informacija su Milena Ćipranić,

Radmila Lučić i Marija Marović;

telefon 032 661 365.

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac JUDom starih „Pljevlja”, Dušana Obradovića

20, oglašava

OBAVJEŠTENJE OOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Javna nabavka sredstava za higijenu, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om 15.500,00€.

Tenderska dokumentacija broj 01-1009/2 objavljena je

na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 03.08.2018. godine.

Lice za davanje informacija Ljiljana Ljiljanić,

telefon 067/605-967, e-mail

[email protected]

.

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 42/17) naručilac

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa

sjedištemu ulici VakaĐurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Kancelarijskimaterijal zapotrebeFondazazdravstveno

osiguranje Crne Gore, broj postupka 28/18, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om 29.498,92 €.

Tenderska dokumentacija broj 09-5809 objavljena je

na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 03.08.2018. godine. Lice za davanje informacija

VinkaVukeljić, službenik za javne nabavke, telefon 020

404 - 156, e-mail:

[email protected]

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Institut za javno zdravljeCrneGore, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Održavanje softvera za informacioni sistem - usluge

održavanja, tehničke podrške i unapređenja

informacionog sistema Instituta za javno zdravlje Crne

Gore kao sastavnog dijela integralnog informacionog

sistema zdravstva, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 40.000€.Tenderska dokumentacija broj 12/

XII-2018(01-6563) objavljena je na Portalu javnih

nabavki, na adresi www.ujn.gov.me_dana 03.08.2018.

godine. Lice za davanje informacijaDragica Pejanović,

dipl.ecc., telefon +382 67 626 125, e-mai dragica.

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac - Agencija za

izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Za nabavku radova: Opremanje lokacija u naseljima sa

pretežno individualnom izgradnjom i drugih lokacija za koje

se ukaže potreba i obezbijede sredstva, radovi na

hidrotehničkim instalacijama za koje se ukaže potreba,

polaganje visokonaponskih kablova i izgradnja javne

rasvjetze za opremanje lokacija i sredstva za investitore koji

sami opremaju lokaciju-Opremanje lokacija u zahvatuDUP-a

“Gornja Gorica 2”, u.p.67, zona B-priključenje objekta

porodičnog stanovanja na fekalnu i vodovodnu mrežu ,

vrijednosti saPDV-om46.076,95€. Tenderskadokumentacija

za javni poziv broj 20/18 objavljena je na Portalu javnih

nabavki, na adresi

www.portal.ujn.gov.me

dana 03.08.2018.

godine. Lice za davanje informacija Zdenka Perović,

službenik za javne nabavke, telefon 020/408-735, e-mail

[email protected]

Naosnovučlana62, stav1Zakonao javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac -Agencija

za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Za nabavku radova: Opremanje lokacija u zahvatu

DUP-a “Gorica C”, up 1/36 (izgradnja atmosferske

kanalizacije i vodovoda u dijelu Atinske ulice, od

r ask r sn i ce sa U l c i n j skom u l i com do k r a j a

rekonstruisanog dijela i izgradnja Atinske ulice),

vrijednosti sa PDV-om 240.000,00 €. Tenderska

dokumentacija za javni poziv broj 21/18 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi www.portal.ujn.gov.

me dana 03.08.2018. godine. Lice za davanje

informacija Zdenka Perović, službenik za javne

nabavke, telefon 020/408-735, e-mail zdenka.

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnimnabavkama („Službeni list

CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac JPU “Vukosava Ivanović

Mašanović”, Bjeliši, bb, Bar, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka prehrambenih proizvoda za godišnje potrebe ustanove po

partijama, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 53.500,00 €:

Partija 1: Hljeb i pekarski proizvodi, procijenjene vrijednosti sa

uračunatim PDV-om 7.000,00€

Partija 2: Brašno, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om

3.000,00€

Partija 3: Mlijeko i mliječni proizvodi, procijenjene vrijednosti sa

uračunatim PDV-om 15.000,00€

Partija4: Svježemeso, proizvodi odmesa i riba, procijenjene vrijednosti

sa uračunatim PDV-om 25.000,00 €

Partija 5: Ostali prehrambeni proizvodi sa uračunatim PDV-om,

15.000,00 €

Partija 6: Smrznuto voće i povrće, procijenjene vrijednosti sa

uračunatim PDV-om 5.000,00 €

Partija 7: Svježe voće i povrće, procijenjene vrijednosti sa uračunatim

PDV-om 30.000,00 €

Tenderska dokumentacija broj 838 objavljena je na Portalu javnih

nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 03.08.2018.godine. Lice za

davanje informacija Branka Vlahović, telefon +382 30 302 100,

e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni

list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i

52/16), Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Pljevlja-Odjeljenje za

zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta,Agro Kooperativa ,,PTK“ iz Pljevalja, ul. Ibarska br.2,

donijeto Rješenje br. 353-UpI-100/2018-6 od 03.08.2018.godine, kojim se

utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju

mini-mljekare, na kat. parceli 5720/1 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu

sredinu utvrđeno je, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o

karakteristikama projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i

standarde propisane za ovu vrstu objekata, kao i mjere zaštite životne sredine

utvrđene ovim Rješenjem, da se ne očekuju negativni uticaji na segmente

životne sredine u toku izvođenja i korišćenja predmetnog projekta.

Agro Kooperativi ,,PTK“ iz Pljevalja, ul. Ibarska br.2, dužna je da u roku od

dvije godine od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna procjena uticaja

na životnu sredinu za izgradnju izgradnju mini-mljekare, na kat. parceli

5720/1 KOPljevlja, Opština Pljevlja, pribavi odobrenje za izvođenje projekta

od strane nadležnog organa.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine

Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja

ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će

biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.