Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Subota, 4. avgust 2018.

Enterijer

RIJEČ STRUČNJAKA:

Kako urediti domu rustičnomstilu

Drvo i kamen

oplemenjuju

svaki prostor

U dobu tehnologija, pametnih

kuća i održive energije, svi

poželimo da se vratimo nekim

starijim vremenima, pa je retro

postalo i diomode. Tako je i

rustični stil našao svoju prim-

jenu u vidu detalja umoderno

opremljenim enterijerima.

Glavne karakteristike rustičnog

stila su prirodni materijali i

izražena tekstura. Kamen i drvo

čine osnovu rustičnog stila,

a osimovih koriste se i drugi

materijali poput kože, vune,

pamuka. Boje koje preovlada-

vaju su tople i prigušene, a stva-

ranjem kontrasta uvođenjem

živih i intenzivnih boja, dobija

se utisak moderno uređenog

enterijera.

Drveni podovi predstavljaju

idealanmotiv rustike i lako se

uklapaju uz bilo koji stil u enteri-

jeru. Daske su poluobrađene,

velikih dimenzija, a boje mogu

da variraju od svjetlijih ka tam-

nijim. Osimdrvenih primjenjuju

se i kameni podovi koji mogu

biti dio kuhinje, kupatila, terase,

ali i drugih prostorija u kombi-

naciji sa drvetom.

Vidljive grede kao dio konstruk-

cije od neobrađenog drveta su

obavezan detalj kod uvođenja

rustike u enterijer. Mogu biti

vidljive samo u jednoj prostoriji

ili u čitavomdomu. Pružaju uti-

sak toplote i utiču na vizuelnu

percepciju čitavog prostora.

Kamin kao simbol okupljanja

porodice, izrađen od prirodnih

materijala, biće idealan element

za uvođenje rustike u dnevnu

sobu. Za okvir kamina mogu

se koristiti neobrađeni kamen

ili drvo.

Rustični stil je idealan i za „uradi

sam“ projekte. Svaki elemenat

koji je bio godinama zapostavl-

jen, ukoliko ga sredite može

postati dio enterijera. Stvari

koje ste viđali kada odete u seo-

sku kuću sada možete unijeti i

u svoj moderan enterijer, samo

ako ih uklopite na pravi način.

Neobrađena drvena greda,

panj, stara šivaća mašina koja

će možda sada imati drugu

ulogu, drvene merdevine, staro

prozorsko krilo, drvena škrinja,

pa čak i drva za ogrijev mogu

postati dio enterijera na nov i

zanimljiv način.

Piše:

RužicaDraganić

Osim kroz djelove namještaja,

rustika se u enterijer doma

može unijeti raznimdetaljima

i ukrasima. Neki od zanimljvih

primjera za to su tanjiri, šolje,

činije, posude, pa čak i escajg,

koji nasloženi na drvenu gredu

mogu biti ljepši ukras na zidu

od bilo koje slike. Zatim lampe,

prekrivači, jastučići, ramovi za

fotogra ije koji čak prazni mogu

da vise na zidovima i budu ide-

alan ukras.

Pobjeda je pokrenula rubriku o uređenju doma u kojoj će

jednom sedmično stručnjaci predlagati kako da što funk-

cionalnije i ljepše uredite prostor za stanovanje.

Sa zadovoljstvom ćemo objaviti odgovore na vaša pitan-

ja i dileme o uređenju prostora. Pitanja koje se tiču ove

oblasti možete slati na mejl adresu

[email protected]

Pozivčitaocima

Reciklažaprozorskogkrila

Sto u rustičnom stilumožete dobiti i

reciklažomod starog prozorskog krila.

Šmirgl papiromuklonite neravnine

sa prozorskog krila. U zavisnosti od

toga kakav efekat želite da postignete,

možete da prefarbate prozorsko krilo

nekom iz palete boja koja će odgova-

rati ovom stilu, a možete i raznim sred-

stvima dodati efekat ispucale farbe

ili efekat patine. Zatimga premažite

sredstvomda zaštitite farbu i na četiri

ugla zakucajte nogice od starog stola

ili drvene nogice napravljene isključi-

vo za ovu namjenu.

Biografija:RužicaDraganić

Ružica Draganić je rođena u Pod-

gorici gdje je završila osnovnu,

zatim srednju građevinsku školu,

koja joj je dala podsticaj i dobar

temelj da upiše i završi osnovne i

specijalistiške studije na Arhitek-

tonskom fakultetu u Podgorici,

projektantski smjer.

Zaposlena je kao nastavnica arhi-

tektonske grupe predmeta u Sred-

njoj građevinsko-geodetskoj školi

„Inž. Marko Radević“, gdje pomaže

učenicima u suočavanju sa prvim

problemima pri projektovanju i uređenju unutrašnjeg prostora.

Osim teorije, sa učenicima radi i praktičnu nastavu, a sa kolegini-

com je bila mentor učenicima u preduzetničkom klubu koji su na

državnim i internacionalnim sajmovima osvajali nagrade.

Pored rada u školi, bila je saradnik na izradi glavnih projekata,

gdje se upoznala o svim fazama razvoja glavnog projekta.

Osimposla u struci, ima hobi koji je pretvorila umali biznis. U

pitanju je Fejsbuk i Instagram stranica „Oslikane čaše“ na koji-

ma se mogu vidjeti završeni radovi i poručiti čaše sa potpuno

novimmotivima po želji kupaca.

Domu rustičnomstilu

Kombinacijakamena i drveta