Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 2. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

Predsjednik

SrbijeAleksandarVučićna-

javio je jučeda će seunedje-

lju sastati uBeogradu sa

predstavnicima svih srpskih

političkihpartija izCrne

Gore.

- Srbija je uz svoj narod u Cr-

noj Gori. Pomoći ću imda op-

stanu i da se diče svojim srp-

skim rodom - rekao je Vučić u

intervjuu zaTVPink.

- Uradili smo Srpsku kuću u

Crnoj Gori, Matica srpska u

Crnoj Gori biće na srpskom

budžetu, ima novca dovoljno,

pomoći ćemoda Srbi opstanu,

dasenestidesvog imena i pre-

zimena i da sediče svojimsrp-

skimrodom- rekao jeVučić.

Prema saznanjima Pobjede,

odsrpskogpredsjednikapozi-

ve su dobili Nova srpska de-

mokratija Andrije Mandića,

Demokratska narodna partija

MilanaKneževića,PravaCrna

Gora Marka Milačića, Srpski

nacionalni savjet Momčila

Vuksanovića, predstavnici

Matice srpske, kao i predstav-

nici Srpske kuće.

Po izvorima Pobjede koji su

pozvani na sastanak u Beo-

grad, sa Vučićem će se razgo-

varati o položaju srpskog na-

roda u Crnoj Gori, ali i o

položajuI imoviniSrpskepra-

voslavne crkve.

Predsjednik DNP-a Milan

Knežević potvrdio je u izjavi

zaPobjeduda ćeprisustvovati

sastanku saVučićem.

- S obzirom na to da su odlu-

komVišeg suda predsjedniku

DNP-avraćeneputne isprave i

omogućenodanapušta terito-

riju Crne Gore uz obavezno

petnaestodnevno javljanje u

Centru bezbjednosti, sastan-

ku će u ime DNP-a prisustvo-

vati Milan Knežević, kao i

Predrag Bulatović i Vladisav

Bojović - saopšteno je Pobjedi

izDNP-a.

Knežević će, prema saznanji-

ma Pobjede, u Srbiju putovati

sa ličnom kartom jer mu je

istekao rok pasošu. Knežević

je juče sa ličnomkartombora-

vio privatno u Skadru u Alba-

niji.

IzNove srpskedemokratijeza

Pobjedu nijesu mogli precizi-

rati koće ići na sastanaksaVu-

čićem.

-Danasćemoodreditikonačni

sastavtima- rečenojePobjedi.

Prema saznanjima Pobjede,

lideru Nove srpske demokra-

tije Andriji Mandiću istekao

jerok za sve putne isprave, pa

je malo vjerovatan njegov put

uSrbiju.

Posljednji put Vučić je okupio

predstavnike srpskih partija u

decembru 2016. godine kada

je sa lideromNove Andrijom

Mandićem dogovorio osniva-

nje Srpske kuće projekta vri-

jednog 3,3miliona eura.

Sastanak sa Srbima iz Crne

Gore dolazi nakon skandalo-

znih ocjena patrijarha Irineja

o položaju srpskog naroda u

Crnoj Gori za koji je rekao da

jegorinegozavrijemeOsman-

lija i NDH.

Upitanda li jesaglasansaocje-

nom patrijarha Irineja o sta-

njuipoložajusrpskognaroda i

crkve u Crnoj Gori, Vučić je

rekaodanemožedakomenta-

rišeonošto izgovarapatrijarh,

ali da pozicija srpskog naroda

svakakonije idealna.

- Nadam se da ćemo uskoro

imati prilike da o tome razgo-

varamo i sa legitimnim pred-

stavnicima Srba uCrnoj Gori i

da ćemo imati priliku da o

svim bilateralnim stvarima

razgovaramo sa legitimnim i

legalnimpredstavnicimaCrne

Gore - kazao jeVučić.

N.Z.

Prije neki dan srpski patrijarh otrampova strašne gluposti u

gostima u našoj avliji. Ma šta otrampova, izlupeta. Tramp je

još Ciceron i Seneka za ovoga srpskog blentu. Vjerovatno

ga je pripremao i gubom punio naš čuveni Mrčilohije, ali

ovaj nema talenta za podlu lukavštinu te je iz njega pokuljala

strašna mržnja vječnih rajetina prema slobodnim ljudima.

Samo je ropskommentalitetu moglo biti bolje za turskoga

vakta i zemana i strašnoga ustaškog terora i pokolja, nego

u sadašnjoj Crnoj Gori. Teže im pada što njih 25% ne može

100% vladati Crnom Gorom nego sav onaj preživljeni belaj.

Ropskommentalitetu ništa ne znači sloboda, demokratija i

ravnopravnost, on mora na nekome drugom da iživi danak u

krvi, harač i kolac i Ćele kulu i pravo prve bračne noći i krva-

vu ustašku kamu i nasilno pokatoličavanje i progon... Neće

ići tako, braćo. Naročito ne sa nama, jer mi smo odavno slo-

bodni ljudi da bi to trpili, a i demokrate da bi vama priređivali

nešto od tih divnih podaničkih meraka za kojima čeznete.

Eh, pusto tursko - što bi zavapio čuveni Stankovićev književ-

ni lik Mitke, i pusto ustaško - kako zakuka patrijarh Irinej.

No, stvari su komplikovanije i opasnije od svetosavskih

klerofašističkih teferiča i nebuloza. Nedavno nas američki

imperator Tramp umalo ne istjera ispod NATO-vog odbram-

benog kišobrana. Kao zbog naše agresivnosti, a biće da je

tajno, u četiri oka sa Putinom, trgovao Crnu Goru i Ukrajinu

za Siriju, ili nešto slično. „Američkog da ne bi Kongresa i

snažnoga NATO-vskog zgražanja, hazjainsko more nas poto-

pi“. Osim toga fanariotski Vaseljenski patrijarh iz Stambola

piše „Tomos“ o autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve.

E sad, da ne bi i mi to možda dobili, Cezar iz Moskve, to jest

„Trećega Rima“, posla Irineja zvanog Scipion Srbijanac kod

nas da odbrani moćni Treći Rim. Scipion ukaka motku pa će

Cezar morati raditi preko Erdogana. Nije još došlo do rata pa

da odmah razmatramo taktike i strategije Sung Cua, Tukidi-

da, vojvode Mirka Petrovića ili generala Peka Dapčevića, ali

nije ni daleko.

No, dok je još mir podsjetimo se na dva genijalna pogleda na

pitanje odbrane. Jedan od tih pogleda je stav ser Vinstona

Čerčila, da ni u sred rata ne treba smanjivati budžet za kul-

turu, jer šta mi to onda branimo od neprijatelja ako ne svoju

kulturu. Drugi je tanana strategija srpskog pjesnika Ljubivoja

Ršumovića koja glasi: „Domovina se brani lepotom/ i čašću i

znanjem/ Domovina se brani životom/ i lepim vaspitanjem“.

Prije nego što počnemo polagati živote za domovinu da

vidimo šta od ovoga znaju i primjenjuju naše perjanice, pred-

sjednik i premijer. Za Čerčila su čuli, ali ne ono u vezi kulture

nego u vezi rata tompusa i viskija. Pogađate, za kulturu nisu

uradili ništa. Na njihove oči, primitivci sa početka teksta

devastiraju i otimaju spomenike i crkvenu i državnu imovinu

i zatiru nam identitetski trag za tragom. Da na tom polju

ne žele učiniti ništa novo ni u budućnosti najbolje govori

kadrovska politika u toj oblasti. Šta odgovoriše Irineju na

onu izjavu? Po meni ništa, jednostavno su izbjegli ozbiljno

izjašnjavanje. Domovinu su branili ljepotom i elegancijom?!

Ne znam da li se nemuštost onih saopštenja može baš

nazvati „lepim vaspitanjem“, ali ne može ni nevaspitanjem.

Ma ni znanjem i čašću kao u drugom Ršumovićevom stihu.

Dakle, prije postrojavanja u bojne redove ostalo nam je još

da probamo mesopotamsku odbranu, koja se primjenjuje

još od Hamurabija - Domovina se brani Zakonom. Prvo, po

zakonu proglasiti nepoželjnim Irineja, a zatim proglasiti

nepoželjnim svakoga ko brani njegovo pravo na nebulozne

uvrede. Donijeti Zakon o slobodi vjeroispovijesti i podvr-

gnuti zakonu SPC i oduzeti joj nepravno stečenu imovinu uz

procesuiranje aktera u toj raboti. To je daleko veća pljačka i

od budvanske.

Ali, ne umijemo mi baš po zakonu jer ne shvatamo da on

mora biti isti i vladici i vladaru i đavolu i đakonu. Zato uvijek

improvizujemo. Valja, ipak, znati: dok postoji i provodi se

zakon postoji i država i ona se najbolje brani vladavinom

prava. Tek kada neko pokuša da ospori tvoje zakonodavstvo

i pravni poredak i da nametne tuđi, tada ideš u rat, politički,

kulturološki, društveni...

SPC ignorisanjem našega zakonodavstva već godinama ide

samom ivicom sukoba, a Irinej je sada debelo prešao liniju.

Pitanje je, samo, da li ovi iz vrha države imaju volju i onu

rabotu da toj raboti stanu na kraj.

Komentar

Osmanlijski raj

i ustaška idila

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Samo je ropskom

mentalitetumoglo biti

bolje za turskoga vakta

i zemana i strašnoga

ustaškog terora i pokolja,

nego u sadašnjoj Crnoj

Gori. Teže impada

što njih 25 odsto ne

može 100 odsto vladati

CrnomGoromnego sav

onaj preživljeni belaj

Predsjednik Srbije najavio sastanak u Beogradu sa predstavnicima

svih srpskih političkih stranaka u Crnoj Gori

SaVučićemunedjelju

Knežević, Bulatović,

Milačić, Vuksanović…

Prema

informacijama

Pobjede,

sa srpskim

predsjednikom

će se razgovarati

o položaju

srpskog naroda

u Crnoj Gori,

ali i o položaju i

imovini Srpske

pravoslavne

crkve

BAR

Dušan Raičević, nosilac

liste DPS na proteklim izborima

u Baru, kandidat je za predsjed-

nika opštine. To je odlučeno

na sinoć održanim sjednicama

Izvršnog i Opštinskog odbora

DPS-a Bar, kojim su prisustvo-

vali koordinator za Bar, član

Predsjedništva Branimir Gvoz-

denović i član Izvršnog odbora

Goran Jevrić.

- Dušan Raičević je rođen 14.

februara 1984. u Baru, gdje je

završio osnovnu i srednju školu,

kao nosilac diplome Luča.

Fakultetsko obrazovanje je ste-

kao 2007, na ACMT-u Dubrov-

nik, područnoj jedinici Roche-

ster Instituta za tehnologiju, Nju-

jork, SAD. Nosilac je Cum Laude

obilježja, navodi se u saopštenju.

U proteklom četvorogodišnjem

mandatu obavljao je funkciju

potpredsjednika opštine Bar.

- Članovi organa partije u Baru

su zahvalili dosadašnjempred-

sjedniku opštine Bar Zoranu

Srzentiću na uspješnom ruko-

vođenju opštinomu prethodne

četiri godine - dodaje se u saop-

štenju.

R. P.

PODGORICA

Predsjednik

Pokreta zapromjene i jedan

od lideraDemokratskog

frontaNebojšaMedojević

optužio je jučeDemokratsku

CrnuGoru i Građanski po-

kretUradanećenaproteste

koje jeFront najavioza jesen

zbog toga štočekajupoziv

DPS-a zaulazakuVladu.

Medojević je istovremeno

tzv. građanskuopozicijuna-

zvao ,,Soroševom opozici-

jom“ navodeći da oni nijesu

iskreno za smjenu vlasti.

-To jeFrontpokazao24. ok-

tobra 2015. godine. Tada su

nas izdali izostatkaopozici-

je i sjeli za sto sa Đukanovi-

ćem. Zato Demokrate i Ura

nijesu za proteste. Čekaju

novu ponudu iz DPS-a i ze-

leno svjetlo iz centra moći.

Zato prazna priča o izmje-

nama izbornih zakona - na-

pisao jeMedojević na svom

Tviter nalogu.

Čelnici Fronta sunajavili da

će na jesen organizovati

protesteukolikoparlament

bude raspravljao o ukida-

nju poslaničkog imunite-

ta Milanu Kneževiću i

Nebojši Medojeviću.

Istovremenosu i naja-

vili da neće učestvo-

vati u radu radne

grupe za izmjenu

izbornog zakono-

davstva, koju su

predložile Demo-

krate jer iza nje

stoji, kakosunaveli, američ-

ka ambasada.

- Soroševa opozicija pričom

o izmjeni izbornih zakona

zamajava domaću i medij-

sku javnost. Izborni zakon

neće pohapsiti aktiviste

DPS-a koji isplaćuju birače,

ni naoružane kriminalce

koji ih čuvaju. Samo prela-

znavladaukojoj ćeopozici-

ja imati direktora policije.

Tomože samoprotestima.

Medojević je kazao da je

protivnasilja i sukoba.

- Jedino rješenje je jedin-

stvo opozicije i protesti za

formiranje prelazne vlade i

da opoziciji pripadne mje-

stodirektorapolicije, koji će

onda pohapsiti kriminalce

koji obezbjeđuju štabove

DPS. Samoukazujemnabe-

smislenost inicijativa za iz-

mjenu izbornih zakona. Iz-

mjenama izbornih zakona

ne možemo spriječiti DPS

aktiviste da kupuju glasove,

niti skloniti naoružane kri-

minalce koji čuvaju štabove

- zaključio jeMedojević.

N.Z.

Oštra reakcija DF-a na najavu da ostatak opozicije neće na proteste na jesen

Medojević: Soroševaopozicija

čekapozivDPS-azaulazakuVladu

Raičević

predloženza

predsjednika

opštineBar

NebojšaMedojević

Vučić sapredstavnicimaSrba iz

CrneGoreudecembru2016. godine