Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 1. avgust 2018.

Politika

Odbornici Skupštine glavnog grada izabrali novog gradonačelnika iz redova DPS-a

Vuković: Vodićuse idejom

evropeizacijePodgorice

Da bi Podgorica bila ono štomože i treba da bude,

potrebno je da i oni koji sjede u gradskomparlamentu

pokažu novu vrstu političke kulture i odgovornosti prema

opštemdruštvenom interesu, kazao je IvanVuković

Odbornici opozicije su pred napuštanje sjednice Skupštine

glavnog grada ocijenili da je novi gradonačelnik izboromna

tu funkciju „prihvatio ulogu piona DPS-a“.

- Dok god Vuković bude igrao ulogu koja mu je dodijeljena od

partijskog vrha, kao najobičniji kompromis zavađenih struja

unutar podgoričkog odbora DPS-a, onaj korumpirani, sebični i

antievropski sistem će nastaviti da odrađuje prljav posao, kao

što je to radio za vrijeme mandata Miomira Mugoše i Slavolju-

ba Stijepovića – rekao je odbornik Ure Luka Rakčević.

Odbornik Demokrata Vladimir Čađenović kazao je da se za

gradonačelnika Podgorice ne bira Vuković već se, zapravo, bira

Milan Roćen koji mu je politički mentor. Čađenović se nada da

će mandat Vukovića ipak kratko trajati i da će doći do novih

lokalnih i parlamentarnih izbora ,,u najskorijemmogućem roku“.

Sumnjičavaopozicija

PODGORICA

–Skupština

glavnoggrada izabrala je

juče, većinomglasovaod-

bornika, IvanaVukovića za

gradonačelnikaPodgorice.

Gasanju nijesu prisustvovali

odbornici DF-a, SNP-a, De-

mokrata i Ure. Sjednicu lo-

kalnog parlamenta napustili

supredsamoglasanjejertvr-

de da je Vukovićev izbor bio

nelegitiman i nezakonit.

Od ukupno 36 prisutnih od-

bornika iz redova DPS-a,

SDP-a i Albanske alternati-

ve, za Vukovića je glasalo

njih 35, dok je jedan glas bio

nevažeći.

Vuković se nakon izbora

obavezao da će dužnost gra-

donačelnika obavljati u skla-

du sa Ustavom, zakonom i

Statutom glavnog grada.

Obećao je i da će učiniti sve

što je u njegovoj moći da

opravdaukazanopovjerenje.

Novi gradonačelnik je ocije-

nio i da Podgorica može biti

jednoodnajljepšihmjestaza

život u regionu i šire, ali i da

je za to potreban doprinos

svakog njenog građanina.

KaKodocilja

- Ukoliko redovno ne izmi-

rujemoobavezepremagrad-

skim službama, ne vodimo

računa o izgledu dvorišta

kuća i ulaza naših zgrada, ne

čuvamodječja igrališta i par-

kovski mobilijar, smeće od-

lažemođe stignemo, aparki-

r a m o đ e n a m j e

najjednostavnije, nema te

gradskeupravekojanašgrad

može dovesti u red u mjeri

kojom bismo svi bili zado-

voljni - poručio jeVuković.

Da bi Podgorica bila ono što

možeitrebadabude,potrebno

je, kako je rekao, da i oni koji

sjede u gradskom parlamentu

pokažu novu vrstu političke

kulture i odgovornosti prema

opštemdruštvenominteresu.

- Siguran samda neću pogrije-

šiti ako kažem da, bez obzira

na političke razlike i bez izu-

zetka, svi volimo ovaj grad i

želimomu svijetlu budućnost.

Svi želimo sigurniju, čistiju i

zeleniju Podgoricu, trotoare i

rasvjetu u svakoj ulici, vodo-

vod i kanalizaciju za svako do-

maćinstvo, pješačke zone ši-

romMirkove varoši, šetališta

uz Ribnicu i Moraču, novo

Gradskopozorište, istočnu tri-

binu Gradskog stadiona i novi

stadionmalih sportova, nova i

održiva radna mjesta – ocije-

nio jeVuković.

PruženaruKa

Dodao je i da će se, tokom

obavljanja funkcije gradona-

čelnika, voditi idejomevropei-

zacijePodgorice.

- Zahvaljujući jedinstvenom

geografskom položaju, uz

mudro korišćenje izdašnih

prirodnih potencijala ovoga

kraja, kvalitet života u našem

graduuskorobimogaoposta-

ti uistinu evropski. Uz dalju

izgradnju saobraćajne i ko-

munalneinfrastruktureiuna-

pređenje poslovnog ambijen-

t a sa c i l j em r j ešavanj a

problema nedovoljne zapo-

šljenosti, osnovni cilj buduće

gradske uprave biće kreiranje

novih sadržaja kojima ćemo

upotpunitikulturni,sportskii

ukupandruštveni život našeg

grada - rekao jeVuković.

Na kraju izlaganja Vuković se

obratioodbornicimaodkojih,

kako je rekao, očekuje pomoć

tokom obavljanja funkcije

gradonačelnika.

- Svi se mi znamo, svi idemo

na iste svadbe i pokajanja,

more nas iste brige i istom se

nadamo. Bez obzira na razli-

ke, svi volimo ovaj grad i želi-

mo mu svjetliju budućnost.

Pred vas danas stupam kao

slobodan čovjek, ponosan i

ponizan i pozivam vas da mi

iskreno i ljudski pomognete.

Kako budem radio, tako mi

Bog pomogao - zaključio je

Vuković.

Đ.ĆoriĆ

IvanVuković