Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

ILUSTRACIJA

M. BABOVIĆ

M. BABOVIĆ

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Srijeda, 1. avgust 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18888 •

Cijena 0,70 eura

Odbornici Skupštine glavnog grada izabrali

novog gradonačelnika iz redova DPS-a

Vuković: Vodićuse

idejomevropeizacije

Podgorice

STR.4.

Nezna se

ko je i kada

uništiogrob

knjeginje

Marije

Proizvodnjapočinje

dokrajaavgusta

VasoUlić za

300.000eura

kaucijedobio

slobodu

STR.10.i11.

Vlada za pet hiljada povećala broj dozvola

za privremeni boravak i rad stranaca

Dane

fali ako

zatreba

Međunarodni švercer droge izašao iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata

Inspektor za kulturnu baštinu ocijenio

da su svi grobovi dinastije Petrović

Njegoš, osim jednog, u dobromstanju

STR.4.i5.

STR.3.

Nemožebiti

formiranklubpod

imenomSNP

Skupština negativno o inicijativi

Vladimira Jokovića

Danas dodatak

uz Pobjedu

STR.6.i7.

D. MALIDŽAN

Da bi Podgorica bila ono što

može i treba da bude, potrebno

je da i oni koji sjede u gradskom

parlamentu pokažu novu

vrstu političke kulture i

odgovornosti prema opštem

društvenom interesu, kazao

je IvanVuković

STR.2.