Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 31. jul 2018.

CEDIS

DioKolašina

bez struje

šest sati

Festival

tamburaša

počinje sjutra

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8:30 do

14:30 sati selo Lukin vir i Dio

sela Bojovići - zaseok Talano-

vac.

BERANE:

od 8:30 do 14:30 sati

selo Bastahe i dio sela Vinicka;

od 8 do 18 sati Buče I, II i III

zbog ugradnje novih brojila.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Potkrajci; od 10 do 15 sati

Crnca, Ivanje, Radulići, Godije-

vo, Goduša, Vrbe, Sipanje, Liči-

ne, Sušica, Osman-begovo selo,

Lazovići, Dupljaci i Đalovići.

CETINJE:

od 9 do 14 sati Pose-

ljani, Njive, Zaštek, Čukovići i

dio Njeguša.

KOLAŠIN:

od 9 do 15 sati

Đudjevina i Lugovi.

KOTOR:

od 9 do 11 sati Make-

donsko odmaralište u Dobroti.

MOJKOVAC:

od 9 do 15 sati

Slatina, od 8 do 18 sati Bistrica

zbog ugradnje novih brojila.

NIKŠIĆ:

od 8 do 9:30 sati: Baj-

ovo Polje, Potrk, Duba, Zabor-

je, Polja Pejovića, Bukovac,

Miljkovac, Rudinice, Seljane i

Zakamen; od 8 do 11 sati dio

potrošača iz Straševine oko

Doma; od 8 do 14 sati: Bukovac;

od 9 do 15 sati Zaslap, Nudo i

Stolac.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati Dio

naselja Korita.

PLJEVLJA:

od 9 do 15 sati

Podmučanj; od 10 do 15 sati

Ulica Kralja Petra, Velimira Jaki-

ća, Omladinska, Miloša Tošića,

Miloša Kneževića, Prijepoljska,

hotel „Taša“, Autocentar Kne-

žević i ZOI Lovćen.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Selo Skarepača i Selo Donja

Lovnica.

ŠAVNIK:

od 9 do 15 sati Malin-

sko.

ULCINJ:

od 8 do 14:45 sati

vikendice - kućice sa desne

strane Ade prema Ušću.

M. N.

Bijelo Polje

Tivat:

Lokalna uprava ulaže u bezbjednost grada

Kalimanj ograđen i

podvideo-nadzorom

TIVAT

Opština finansira

postavljanje zaštitnihogra-

dau lučiciKalimanj i duž

Jadranskemagistralenadi-

onici kodOsnovne škole

„DragoMilović“ i Srednje

mješovite škole „Mladost“.

Na tenderu za postavljanje

ograde u lučici, najbolju po-

nudu imala je firma „Inkom“

iz Podgorice, a ugovorom je

predviđeno postavljanje

ograde dužine 526 metara sa

12 kapija koje će imati brave

sa sistemomkontroleulaska i

izlaska putemkartica.

Ta investicija je vrijedna

29.859 eura. Pored ograde,

gradska lučica u Kalimanju

dobiće i video-nadzor koji je

već jednim dijelom i postav-

ljen. Taj dio radi firma „Sek-

juriti gard Montenegro“ iz

Podgorice, a vrijednost posla

iznosi 14.980 eura.

UztrotoardužJadranskema-

gistrale, pored osnovne i

srednje škole podgorička fir-

ma „V Projekt“ postavlja

ograduna trimjesta. Radi bo-

lje bezbjednosti đaka, ograda

se postavlja od ulaza u školu

za đake nižih razreda, pa do

raskrsnice na kojoj se skreće

prema srednjoj školi. Ista

kompanija je u oktobru proš-

le godine izgradila betonski

zid na trotoaru prema školi, a

za oba posla opština je izdvo-

jila 13.299 evra, uključujući

PDV.

S.K.

LučicaKalimanj

Kotor:

Epilog ponoćne akcije u Kulturnomcentru ,,Nikola Đurković“

Klupe

vratili,

štafelaj će

dakupe

KOTOR

Mladići koji su to-

komnoći odnijeli klupeKul-

turnog centra ,,NikolaĐur-

ković“ vratili su ih

samoinicijativno– rekli su

Pobjedi iz teustanove.

Unoći izmeđučetvrtka ipetka

grupa mladića odnijela je klu-

peištafelajizkrugaKulturnog

centra. Njihovu ,,akciju“ zabi-

lježila je kamera koja se nalazi

na obližnjoj zgradi, a video-

zapis uprava KC postavila je

na svojoj Fejsbuk stranici pod

nazivom ,,Akcija krađe klupa i

štafelaja“.

Iz Kulturnog centra objašnja-

vajuda susemladići sami javi-

li.

– Dan nakon što je snimak

objavljen, oni su došli da vrate

klupe. Pošto je štafelaj koji su

odnijeliistevečerioštećen,ka-

zali su da će ga kupiti – obja-

snili su izKulturnog centra.

Iz te ustanove dodaju da inače

imaju dosta problema sa van-

dalima, pa planirajuda objekat

stave pod video-nadzor.

M.N.

BIJELOPOLJE

Šesnaesti

Internacionalni festival tabu-

raških orkestara održaće se 3. i

4. avgusta na gradskom trgu u

BijelomPolju.

U okviru dvije festivalske veče-

ri nastupiće jedanaest tambu-

raških orkestara iz Mađarske,

Hrvatske, Makedonije, Srbije i

Crne Gore. Specijalni gosti ovo-

godišnjeg festivala su popu-

larna novosadska grupa The

Frajle i Hari Mata Hari.

Prve festivalske večeri, nakon

nastupa tamburaških orke-

stara, biće upriličen koncert

posvećen Kseniji Cicvarić pod

nazivom ,,21 godina poslije“. Na

koncertu će nastupiti Šukrija

Žuti Serhatlić, Tanja Šeter, Ned-

žib Delić i Milena Pantović.

U okviru festivala, trećeg avgu-

sta, u galeriji Centra za kulturu,

u 18 časova biće otvorena

izložba slika Miomira Miša

Vemića, a drugog festivalskog

dana, takođe u galeriji Centra

za kulturu od 18 časova, biće

održana promocija knjige

,,Đevojko, zlatna jabuko“, auto-

ra Senada Gačevića i Senada

Kazića. Pokrovitelj festivala

je opština Bijelo Polje, izvršni

producent bjelopoljski Centar

za kulturu, prijatelji festivala su

kompanije ,,Mesopromet Fran-

ca“ i ,,Put-Gross“.

V. Šb.

SAMISEPRIJAVILI:

Kadrovi savideo-snimka

Herceg Novi:

Zaposlenima uOpštoj

bolnici i dalje stiže podrška građana

Poručili dane

daju ,,Meljine“

HERCEGNOVI

Nastavlje-

ni su skupovi podrške rad-

nicimaOpštebolniceuMe-

ljinama, koji odnadležnih

zahtijevajuda riješe status

ustanoveprijeokončanja

sudskog spora savlasnikom

Atlas grupom, tedaonauđe

u sistemjavnog zdravstva.

Na protesnomskupunaTrgu

NikoleĐurkovićaNovljanisu

ponovili da ne daju bolnicu i

ne dozvoljavaju gašenje te

ustanove.

POZIV

U ime organizatora Dragan

DadoMiletić pozvao je pre-

mjera Duška Markovića i

vlasnikaDuškaKneževićada

dođu i gestomi djelompoka-

žu da su uz građane Herceg

Novog:

– Pokažite da mislite na gra-

đane ovog grada, njegove go-

ste da mislite na budućnost

Boke, a time i Crne Gore.

Omogućite, a vi tomožete, da

ova bolnica ponovo radi i da

budemedicinskaustanovaod

renomea. Apelujemo da bol-

nica uđe u sistem javnog

zdravstva Crne Gore i da se

tako prekine agonija straha

pred njenom neizvjesnom

budćnošću, rekao jeMiletić.

Humanitarni radnik Zorica

Drakulović -Vidaković u ime

organizatora ponovila je da i

ovim drugim protestom

skrećupažnjunaproblemesa

kojima se sočavaju zaposleni.

- I ovog puta pozivamo sve

nadležne institucije da riješe

ovu goruću situaciju bitnu za

život i razvoj grada Herceg

Novog i nećemo stati dok se

svi zahtjevi ne ispune - kazala

jeVidaković.

SkupjepodržaoiSimoPavlo-

vić, Novljaninkoji živi uŠvaj-

carskoj.

PredsjednicaSindikatazapo-

slenih Opšte bolnice Slavica

Drobnjak zahvalila je građa-

Mislimda „Meljine“ nije samo bolnica, to je istorijska

tekovina, u drugimgradovima bi je čuvali i pazili kao

istorijski spomenik. Nažalost ovdje je ruše, ne poštuju,

radnici nemaju poštovanje Vlade, države, vlasnika.

Konačno smo dobili jedan pozitivan odgovor odVlade

i vidjećemo što će da bude - kazala je predsjednica

Sindikata zaposlenihOpšte bolnice Slavica Drobnjak

nima na podršci i podsjetila

da bolnica „Meljine“ nije u

problemuod juče.

-Mislimda „Meljine“ nije sa-

mo bolnica, to je istorijska te-

kovina, u drugim gradovima

bi je čuvali i pazili kao istorij-

ski spomenik. Nažalost ovdje

je ruše, ne poštuju, radnici

nemaju poštovanjeVlade, dr-

žave, vlasnika. Konačno smo

dobili jedan pozitivan odgo-

vor od Vlade i vidjećemo što

će da bude - kazala je Drob-

njak.

VLADA

O značaju ustanove govorila

je i glavna sestrabolnice „Me-

ljine“VesnaManojlović.

Protestu je prisustvovao pot-

predsjednik opštine Miloš

Konjević. Najavljen je i novi

skup, ali datum još nije odre-

đen.

MinistarzdravljaKenanHra-

pović kazao je u petak da će

Vlada ovih dana naći rješenje

za tu ustanovu. On je kazao

da,, nemarvlasnika i samode-

klarativna podrška opštine

Herceg Novi opstanku bolni-

ce naslućuje lošu sudbinu te

ustanove, čime se, ozbiljno

ugrožava javni interes u pru-

žanju zaštite građanima“.

U Bolnici „Meljine“ zaposle-

no je 144 radnika, poslodavac

imduguje četiri plate.

Ž.K.

ZAPOSLENE

OHRABRILOOBEĆANJE

MINISTRAHRAPOVIĆA:

Sa jučerašnjegprotesta