Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 31. jul 2018.

HERCEGNOVI

Sanacija

krova na objektu OŠ „Orjenski

bataljon“ počeće 3. avgusta.

Riječ je o radovima za koje je

Ministarstvo prosvjete opre-

dijelilo sredstva još u decem-

bru 2016. godine, a koji su

prolongirani zbog propusta u

zakonskoj proceduri pri odabi-

ru izvođača. Nakon što je škola

ukazala na propuste, predmet

je nakon žalbenog procesa

Državnoj komisiji za kontrolu

postupka javnih nabavki zavr-

šio na Upravnom sudu.

Zbog oštećenja na krovu

dolazilo je do prodiranja vode

u iskulturnu i kino salu pa su

one zatvorene umartu zbog

bezbjednosti djece.

Prema riječima direktorice

Jarmile Radović, konačno su se

stekli uslovi da sanacija počne.

Izvođač radova je irma „Hidro-

građevinar“ iz Nikšića.

- Prethodnih dana predstavnici

ministarstva, nadzora i izvo-

đača obišli su školu. Uslovi su

se stekli i dobijanjembankar-

ske garancije, a predsjednik

opštine Stevan Katić, na našu

molbu, izdao je odmah rješenje

da možemo pristupiti rekon-

strukciji, iako je turistička sezo-

na. Izvođač ima rok da završi

za 45 dana od dana uvođenja

u posao. Vrijednost radova je

46.156 eura, sredstva je obez-

bijedilo Ministarstvo prosvjete,

na računu škole su još od 30.

decembra 2016. god. i nijesu

korišćena u druge svrhe - kaza-

la je Radović.

Od preostalog dijela novca koji

je Ministarstvo opredijelilo,

kako Radović ističe, biće ugra-

đena nova PVC stolarija (pro-

zori, vrata na iskulturnoj sali),

te nova mreža na prozorima.

– Mjesna zajednica je obez-

bijedila tri re lektora i dvije

kapije koje će biti postavljene

na ulazu prema moru i prema

prolazu ka JPU „Naša radost“.

Takođe će do početka školske

godine obilježiti košarkaški

teren i ojačati mrežu oko ovog

terena. Mladi Bijele nesmetano

koriste sportske terene ispred

škole tokom ljeta, te će i oni

pomoći u sanaciji sportskih

terena - kazala je Radović.

Podsjećamo, postupak javne

nabavke za rekonstrukciju

školskog objekta sproveden je

umartu 2017. godine kada je,

po prijedlogu Državne komisije

za vrednovanje ponuda, oda-

brana prvorangirana ponuda

irme „Incom“ iz Podgorice,

drugorangirana je bila „Euro-

zox“ iz Danilovgrada, a kao

neispravna odbijena ponuda

irme „Hidrograđevinar“ iz

Nikšića, koja je potomuložila

žalbu Državnoj komisiji. Rje-

šenjemod septembara 2017.

Državna komisija nije otklonila

nedostatke u postupku javne

nabavke. Škola postupak

pokreće kod Upravnog suda,

pred kojimproces traje sve do

aprila ove godine. Odluka o

izboru izvođača donijeta je 31.

maja ove godine.

Ž. K.

Herceg Novi:

Sanacija krova OŠ

„Orjenski bataljon“

Posaoće

završiti za

45dana

OŠ „Orjenski bataljon“

Na tribinamaće

biti 400mjesta

GUSINJE

Raspisan je ten-

der za izbor izvođača radova

za izgradnju sportskog igrali-

šta zaOsnovnu školu ,,Džafer

Nikočević“ čija jevrijednost

300.000eura - saopšteno je iz

Ministarstvaprosvjete.

Ministar prosvjete Damir Še-

hović rekao je da se projekat

sprovodi po modelu sufinansi-

ranja sa fondacijom iz Njujor-

ka, koja je obezbijedila 80.000

eura. Rok izvođenja radova je

90dana.

- Izgradiće se dva multifunkci-

onalna terena za fudbal, ruko-

met, košarku i odbojku, sa

montažnim tribinama na oba

terena sa 400 mjesta, mrežom

oko terena, osvjetljenjem, spe-

cijalnim podlogama za tempe-

raturne razlike i različite vre-

menske uslove - kazao je

Šehović.

On je podsjetio da će se pored

terena, narednih godina iz ka-

pitalnogbudžetadržavegraditi

i školska sportska sala, čime će

u potpunosti biti zaokružena

školska sprortska infrastruktu-

ra uGusinju.

T. Č.

ZABOLJEUSLOVE:

Budući izgled igrališta

Plužine:

Trajumanifestacije za obilježavanje Dana opštine

Prutašosvojilo

70planinara

PLUŽINE

U organizaciji

Parka prirode „Piva“ i istoi-

menog planinarskog kluba,

povodomDana opštine Pluži-

ne u nedjelju je organizovan

uspon na planinu Prutaš

u durmitorskommasivu.

Pohod na Prutaš organizuje

se 11. put, a ove godine na

2.393 metra popelo se oko

70 planinara. Tako su, pored

članova PK „Piva“, učestvovali

članovi planinarskih klubova

„Komovi“ i „Gorica“ iz Podgo-

rice, „Javorak“ iz Nikšića, ali i

planinari iz Beograda, Čačka i

Trebinja.

U sklopu obilježavanja Dana

opštine Plužine će, u bogatoj

kulturno-sportskoj manifesta-

ciji, biti organizovani turniri u

futsali i basketu „3x3“, muzički

koncerti, kao i likovna koloni-

ja u kojoj će učestvovati slika-

ri iz zemlje i inostranstva.

S. D.

DURMITORSKIMASIV

UVIJEKJEPRIVLAČAN:

Učesnici pohoda

ZATIVATPOMJERIGRAĐANINASVIJETA

: Sa sastanka

Brodogradilišteće

osposobiti na jesen

TIVAT

Planovi razvoja Porto

Montenegra u narednoj dece-

niji otvaraju brojne mogućno-

sti za saradnju sa opštinom

na unapređenju u oblastima

kao što su brazovanje, kultura,

sport, zdravstveni sistem –

konstatovano je na sastanku

predstavnika lokalne uprave i

kompanije Adriatik marinas.

Pored ostalog, u narednoj

deceniji kompanija će razvijati

nove segmente i oblasti, koji

podrazumijevaju znatnije

proširenje nautičkog centra na

kopnenomdijelu, uključujući i

izgradnju hotela i osposoblja-

vanje Brodogradilišta Bijela na

jesen.

Direktor kompanije Dejvid

Margason kazao je da su u

prvih deset godina razvoja

Porto Montenegra bili fokusi-

rani na infrastrukturu, izgrad-

nju, posebno kada je u pitanju

superjaht marina sa 450 vezo-

va, hotel ,,Ridžent“ i stambeni

kompleksi.

- Posljednju godinu, koliko

samgeneralni direktor Porto

Montenegra, naši timovi su

fokusirani ne samo na izgrad-

nju, već jednako i na kreiranje

kvalitetnih sadržaja, koji će

privući goste, posjetioce i veli-

ke korporativne partnere da

dođu u Boku Kotorsku i van

sezone, a ti sadržaji mogu dati

razlog više da oni koji donose

odluke odaberu upravo Tivat

kao grad u kome žele da žive

jedan dio godine. Pregovara-

mo sa brojnimpotencijalnim

partnerima i investitorima

koji žele djelatnost da presele

upravo u Tivat, od kompanija

u oblasti IT-a i ostalih inova-

tivnih industrija poput savre-

menihmedija, mode, muzike,

sporta ili produkcije - istakao

je Margason.

U Adriatik marinasu, kazao je

on, smatraju da nova de inici-

ja luksuza predstavlja više od

same izgradnje izuzetno kva-

litetnih stambenih objekata.

- Luksuz danas znači brzu,

kvalitetnu, e ikasnu uslugu

prilagođenumladom, savre-

menom konzumentu koji je

„građanin svijeta“, a koji bi

njene prednosti mogao da

pronađe upravo umalim,

ekološki osviješćenim sredi-

nama kao što je grad Tivat

- istakao je Margason.

OPŠTINA

Vršilac dužnosti predsjednika

opštine, Siniša Kusovac, izja-

vio je nakon sastanka da se

radi se o strateškimpravcima

u kojima opština Tivat i Porto

Montenegro imaju zajednički

interes.

- To je svakako integrisana i

dobro povezana i razvijena

zajednica. Više smo nego

zadovoljni prezentovanim

rezultatima, direktnim i indi-

rektnimbene itima koje je

Porto Montenegro, kao proje-

kat i kao prestižna destinacija

u razvoju, do sada ostvario

u interesu Tivta. Očekujemo

da budući razvoj na kopnu,

izgradnjomhotela sa prate-

ćim sadržajima, razvoj biznis

zajednica, kulturnih, sportskih

i drugih sadržaja, još više

osnaži Tivat - naglasio je dr

Kusovac.

Predstavnici opštine i kompa-

nije Adriatik marinas dogovo-

rili su dinamiku kontinuirane

saradnje i komunikacije.

S. K.

Tivat:

Kompanija Adriatikmarinas predstavila planove lokalnoj upravi

Margason:

Pregovaramo sa potencijalnimpartnerima i investitorima

koji žele da presele djelatnost upravo u Tivat, od kompanija u oblasti

IT-a i ostalih inovativnih industrija.

Kusovac:

Očekujemo da razvoj na

kopnu, izgradnjomhotela sa pratećimsadržajima, razvoj biznis zajednica,

kulturnih, sportskih i drugih sadržaja, još više osnaži Tivat

GUSINJE:

Tender za gradnju sportskog igrališta