Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 30. jul 2018.

Svijet

SAKRAMENTO

-Upožari-

makoji sebrzo šireuKalifor-

niji poginulo je šest ljudi, a

hiljade sumoraledabudu

evakuisane i vanredno stanje

jeproglašenounekimdjelo-

vima te američkedržave.

Uhapšen je jedan čovjek za

koga se sumnja da je podme-

taopožare.

Premahitnojslužbiguvernera

Kalifornije, oko 63.000 hekta-

ra je izgorjelo u 14 požara koji

goreširomKalifornijei10.000

vatrogasaca je mobilisano da

se protivnjihbore.

Požar sjeverno od grada Re-

dinga, u sjevernoj Kaliforniji,

u kome su u četvrtak poginula

dva vatrogasca, od ponedjelj-

kajeopustošio32.700hektara,

uništio 500 objekata i oštetio

75,saopštilisukalifornijskiva-

trogasci. U petak uveče izgor-

jela površina je bila 20.000

hektara. Požar je samo pet od-

sto savladan i tokom noći je

napredovao u svim pravcima,

naveli su vatrogasci.

Predsjednik SAD Donald

Tramp potpisao je dekret ko-

jim je naredio Agenciji za

upravljanje vanrednim situa-

cijama (Fema) da pomogne

vlastima te oblasti.

MOSKVA

-Ruskapolicija

uhapsila je tri opoziciona li-

dera jučeuMoskvi, nekoliko

minutapozavršetkuprote-

sta zbogplanavladedapodi-

gne starosnugranicuzaod-

lazakupenziju.

Hiljadeljudiučestvovalesuna

protestu u centruMoskve koji

sugradskevlastiodobrile,ara-

zloghapšenjaopozicionara za

sada nije saopšten, navodi

Asošiejtedpres.

Demonstracije je organizova-

la Libertarijanska stranka Ru-

sije (LPR), a zamjenik pred-

s j edn i ka s t r anke K i r i l

Samodurov rekao je agenciji

Interfaks da su uhapšeni njen

lider Sergej Bojko i vođa da-

našnjeg skupaMihail Čičkov.

Treći uhapšeni je Oleg Stepa-

nov, blizak saradnik opozicio-

nog lidera Alekseja Navaljnog

kojijeorganizovaobrojnepro-

testeuRusijiprethodnihgodi-

na.

Stepanov jenaTviteruobjavio

sliku na kojoj je sa još dvije

osobe, a izgleda da se nalaze u

policijskom vozilu. Organiza-

cijakojaprati prisustvona jav-

nim skupovima procijenila je

da je na jučerašnjem protestu

bilo oko 6.000 ljudi.

Navaljni, najpoznatiji protiv-

nikpredsjednikaRusijeVladi-

miraPutina, biojeprisutan, ali

nije govorio. On je ranije više

puta hapšen i osuđivan na za-

tvorske kazne zbog organizo-

vanja neodobrenihprotesta.

Ruska vlada je u skupštinsku

proceduru poslala prijedlog

zakonakoji predviđadagrani-

ca za penzionisanje bude po-

dignuta sa 60 na 65 godina za

muškarce, a sa 55na 63 godine

za žene.

To je izazvalo masovno neza-

dovoljstvo ruskih građana,

pristalica različitih političkih

opcija. Na poziv Komunistič-

ke partije, juče su u Moskvi

održane demonstracije na ko-

jima je, prema procjenama,

bilo oko 10.000 ljudi.

Starosne granice za odlazak u

penziju određene su još u so-

vjetsko doba 1932. godine i od

tada nijesumijenjane.

Vlada navodi da je povećanje

starosne granice neophodno

zbog rasta očekivanog život-

nogvijekauRusiji, dokprotiv-

nici predložene izmjene opi-

sujukaopljačku.

Prema statističkimpodacima,

prosječni životni vijekmuška-

raca u Rusiji je 66,5 godina, a

žena nešto manje od 70 godi-

na.

Prosječna mjesečna penzija u

Rusiji iznosi oko 14.000 ruba-

lja (oko 190 eura).

ANKARA

- PredsjednikTurske

RedžepTajipErdoganupozorio je

SADdaneće „popustiti“poslijepri-

jetnje američkogpredsjednikaDo-

naldaTrampada ćeuvesti sankcije

ukolikoTurskaneoslobodi američ-

kog sveštenikaEndrjuaBransona,

uhapšenog zbog sumnji na terori-

zami špijunažu.

- Ne možete sankcijama natjerati Tur-

sku da popusti. SAD ne treba da zabo-

rave da bi mogle da izgube snažnog i

iskrenog partnera kao što je Turska,

ukolikonepromijene stav - rekao jeEr-

dogan, prenio je juče listi „Hurijet“ pr-

ve Erdoganove reakcije na Trampovo

upozorenje od četvrtka.

Američki sveštenik Endrju Branson

uhapšen je i optuženuTurskoj za tero-

rizami špijunažu.

Bransonživi uTurskoj dvijedecenije, a

uhapšen je poslije pokušaja puča 2016.

Onnegiraoptužbedajepomagaogrupi

koju Ankara krivi za taj pokušaj držav-

nogudara, ida jepružaopodrškukurd-

skimekstremistima.

Pošto je proveo u zatvoru 21 mjesec,

Branson je u srijedu prebačen u kućni

pritvor,aliSADnavodedatonijedovolj-

no i insistirajudaonbudepuštennaslo-

bodu.Međutim, sudimu se odproljeća.

Tramp je u četvrtak zaprijetio uvođe-

njem sankcija Turskoj ukoliko „od-

mah“ ne oslobodi Bransona.

Stejt department je saopštio prije dva

dana da je državni sekretar SADMajk

Pompeo razgovarao s turskim mini-

strom spoljnih poslovaMevlutomČa-

vušogluomoslučajuameričkogsvešte-

nika i da će o tome još pregovarati.

VAŠINGTON

- Predsjednik

SADDonaldTramp izjavio

jeda ćedozvoliti blokadu fe-

deralnevlade akodemokra-

teodbijudapodržepromje-

ne zakonakoji seodnosena

imigraciju, uključujući iz-

gradnjuzidaduž granice s

Meksikom.

- Biću spreman da ‘zatvorim’

vladu ako demokrate ne budu

glasale za zakon o bezbjedno-

sti granice, koji uključuje zid -

naveo jeTrampnaTviteru.

On se založio za ukidanje si-

stema lutrije za dobijanje viza

zaulazakuzemljui za„konač-

no uspostavljanje imigracio-

nog sistema zasnovanog na

zaslugama“.

- Potrebnonamjeda sjajni lju-

di dolaze u našu zemlju - na-

veo je šef Bijele kuće.

Tramp se vratio ideji blokade

finansiranja federalne vlade

zbog zida na granici nekoliko

dana poslije sastanka s pred-

sjednikom Predstavničkog

doma Kongresa Polom Raja-

nom i liderom republikanske

većineuSenatuMičomMeko-

nelom,navodiAsošiejtedpres.

Upitan prošle nedjelje o mo-

gućnostiblokadevlade,Meko-

nel jerekaodasetonećedogo-

diti, ali je priznao da pitanje

finansiranja izgradnje zida

vjerovatno neće biti riješeno

prije novembarskih izbora za

Predstavnički dom i trećinu

Senata.

Tramp je u predizbornoj

kampanji 2016. obećavao iz-

gradnju zida duž granice s

Meksikom kako bi spriječio

ilegalni ulazak migranata u

SADi tvrdiodaće troškove iz-

gradnje snositi Meksiko koji

to odbija.

Kongres je Trampu odobrio

određena sredstva za izgrad-

nju zida, ali ne koliko je tražio.

Kalifornija: Šestmrtvihupožarima

MOSKVA:

Epilog protesta zbog podizanja

starosne granice za penziju

Uhapšeni

opozicioni lideri

Američki predsjednik ne odustaje od zida kaMeksiku

Tramp: Blokada

vladeakonepodrže

zakono imigraciji

Erdogan: Nećupopustiti

uprkosprijetnjamaSAD

Predsjednik Turske reagovao na zahtjev Vašingtona u slučaju ,,Branson”

RedžepTajipErdogan

DonaldTramp

Pogođensjever zemlje

Mobilisano 10.000

vatrogasaca

Priredio:

I. P.