Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Subota, 28. jul 2018.

16

Arena

Sportski miks

PODGORICA

Laurita

Jurčiutenaredne četiri

godinenosićedresBu-

dućnostBemaxa. Re-

prezentativkaLitvanije,

koja jenastupala zaKi-

birkstis, važi za jednu

odboljihplejmejkerki

Evropeuuzrastudo20

godina, čime je jasnoda

je regionalni šampion

našao idealno rješenje

zaupražnjenomjesto

,,jedinice“.

Jurčiute je posljednje tri

godine bila član senior-

skog tima Kibirkstisa, a

minule sezone odigrala

ukupno 39 utakmica i u

prosjeku postizala 13,5

poena, ali i imala prilično

dobreprocentešuta.Igra-

la je za Litvaniju na B pr-

venstvu Evrope za igrači-

c e d o 1 6 g o d i n a ,

Evropskom prvenstvu

U16 i U18, a na posljed-

njem šampionatu Evrope

U20 na sedam utakmica

imala prosjek 12,4poena.

- Dolazak u Budućnost

Bemax je veliki izazov.

Prvi put odlazimvanmo-

je zemlje i drago mi je da

ću imati priliku da karije-

ru nastavim u inostran-

stvu i to u zemlji koja ima

dugu košarkašku tradici-

ju, kao i u klubu koji je

prepoznat po brojnim

uspjesima. Srećna sam

što ću dobiti šansu da sa-

rađujem sa treneromGo-

ranomBoškovićem. Dra-

go mi je da dolazim u

sredinu gdje ću imati naj-

boljeuslove zanapredak i

Regionalni šampion angažovao Litvanku, jednu od boljih evropskihmladih plejmejkerki

Jurčiuteu

Budućnost

Bemaxu

razvoj. Nastojaću da dam

sveodsebedapomognem

ostvarivanju ciljeva - ista-

kla je za Arenu Laurita

Jurčiute, koja je sa šampi-

onomWABAligepotpisa-

la ugovor na četiri godine.

R.P.

PODGORICA

Košarkaš-

ki klubBudućnostVoli za-

vršavaposaookokomple-

tiranja igračkogkadra za

narednu sezonu, ukojoj

ćenastupiti i uEvroligi.

Ugovore sa šampionom

ABA lige i crnogorskim vi-

ceprvakom juče su produ-

žili centar Zoran Nikolić i

bek SeadŠehović.

- Potpisao sam ugovor na

dvije godine i srećan sam

što ću nastaviti da igram u

svomklubu. Već dvije godi-

ne sam u Budućnosti i po-

nosan što samu timu koji je

šampion ABA lige, koji je u

Evroligi i što ću imati prili-

ku da učestvujemu tom ta-

kmičenju - rekao je Nikolić

za klupski sajt.

Zadovoljstvo nije krio ni

mlađi odbraće Šehović.

- Za Budućnost sam igrao u

periodu od 2007. do 2011.

godine, pa od 2015, što sa

narednom čini osam sezo-

na. Ipak, evroligaško isku-

stvo je zamene nešto novo i

radujem se što ću se opro-

batiutomtakmičenju-izja-

vio je Sead.

Ne.K.

Nikolić i Šehović ostaju u KK Budućnost Voli

Novi potpisi

Branilac titule prvaka Crne

Gore u šahu, Nikola Đukić

izbio je na čelo tabele

nakon 8. kola pojedinačnog

70. prvenstva Crne Gore u

šahu.

Osimpobjede najmlađeg

crnogorskog velemajstora

Đukića, crnim igurama

protiv Predraga Nikača,

smjeni na prvommjestu

na tabeli doprinio je učenik

aktuelnog šampiona Andre-

ja Šukovića. Šuković je

omladinski prvak Crne Gore

i trener mu je Đukić, protiv

kojeg je takođe remizirao

crnim igurama u 2. kolu

šampionata koji se igra u

barskomhotelu ,,Sidro“.

Nakon 8 od 11 kola, Đukić i

Blagojević su na vrhu tabe-

le sa po sedambodova. Sa

po pet poena ih prate Blažo

Kalezić, najstariji crnogorski

velemajstor Božidar Ivano-

vić i domaća nada, Baranin

Luka Drašković. Rezultati

8. kola: Aleksandar Tomić

- Luka Drašković remi, Pre-

drag Nikač - Nikola Đukić

0:1, Miloš Pečurica - Armin

Mušović 1:0, Dragiša Blago-

jević - Andrej Šuković remi,

Biožidar Ivanović - Božidar

Kisić 1:0, Nenad Karišik -

Blažo Kalezić 0:1.

Parovi 9. kola: Kisić - Pečuri-

ca, Šuković - Ivanović, Draš-

ković - Blagojević, Đukić

- Tomić, Kalezić - Nikač,

Mušović - Karišik.

R.A.

Pojedinačno prvenstvo Crne Gore u šahu

Đukić izbionačelo

Primož Roglič, biciklista iz

Slovenije, pobijedio je na

19. etapi Tur de Fransa od

Lurda do Laransa. On je

etapu dugu 200 kilometara

prešao za 5:28,17 štomu

je donijelo skok na treće

mjesto u generalnompla-

smanu.

Drugi je kroz cilj prošao Bri-

tanac Gerejnt Tomas, dok

je Roman Barde ostvario

treće vrijeme.

Prvih deset kompletirali su

Danijel Martin, Rafal Majka,

TomDumulan iz Sanveba,

Mikel Landa, Kris Frum, Sti-

ven Krujzvik i Ilnur Zakarin.

U generalnomplasmanu

najbolji rezultat ima Gerejnt

Tomas.

R.A.

Tur de Frans

Tomas

svebliži

pobjedi