Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 27. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–VasoUlić,

koji se tereti zaorganizova-

njekriminalne grupekoja se

bavilameđunarodnimšver-

comdroge, uskorobi semo-

gaonaći na slobodi ukoliko

Viši sudprihvati 300.000eu-

ra jemstvakoje jeponudio–

saznajePobjeda.

Iz Višeg suda nam je potvrđe-

no da jeUlić ponudio jemstvo,

ali nijesumogli dasaopšteviše

detalja.

Specijalno državno tužilaštvo

(SDT) podiglo je optužnicu

protivUlićaufebruaruovego-

dine i predmet je dodijeljen

sutkinji Biljani Uskoković ali

suđenje u ovom predmetu je

nekolikoputa odgađano.

Onsesveovovrijemenalaziu

istražnom zatvoru, a njegovi

branioci Miloš Vuksanović i

Danilo Mićović više puta do

sada su tražili ukidanje pri-

tvora što je svaki put odbije-

no.

Stranimediji suUlićaprozvali

,,crnogorskimEskobarom“,ali

je onviše puta do sada negirao

optužbe ovakve vrste.

Ulić je uhapšen 29. avgusta

prošle godine i on je pred spe-

cijalnom tužiteljkomMirom

Samardžićnegiraoda jebiona

čelu narko kartela koji je pret-

hodnih godina iz drugih ze-

malja u Australiju prokrijum-

čario 60 kilograma ekstazija

(MDMA).

Sadrugestrane, svjetskimedi-

ji navode da je Ulić pod bud-

nim okom policijskih službi

širomsvijetavišeod20godina

upravo zbog šverca većihkoli-

činaheroina, kokaina,metam-

fetamina i kanabisa.

Pisanje stranih medija potvr-

dilo je i saopštenje crnogorske

policije koja tvrdi da je Ulić

već nekoliko godina bio pod

nadzorom Odsjeka za borbu

protiv droge Uprave policije

Crne Gore, Savezne policije

Australije, Komisije za krimi-

nalAustralijeiaustralijskeCa-

rine i to od2013. godine.

Saradnja australijske i crno-

gorske policije rezultirala je

hapšenjem četiri člana ove

kriminalne organizacije koji

su u Australiji pravosnažno

osuđeni na izdržavanje za-

tvorske kazne i to: F. K. na 17

godina, R. Lj. na 25 godina, D.

P. na 17 i D.M. na 14 godina za-

tvora.

Sumnja seda sučlanoviUliće-

ve grupe prethodnih godina

proizvodili tableteekstazi, ko-

je su prodavali na ilegalnom

narko tržištuAustralije.

Ulićevo ime povezivano je i sa

švercomoružjaipranjemnov-

ca, a za centre operacija ozna-

čene su jošŠpanija,Holandija,

Srbija i CrnaGora.

U novembru 2004. godine

Ulić je optužen za učešće u

švercu 160 kilograma ekstazi-

ja koji je stigao u Australiju iz

Belgije skriven u kontejneru

sa namještajem. Procijenjena

vrijednost zapljene je bila 50

miliona australijskihdolara.

Ulić je 2005. napustio Austra-

liju te od tada živi u Podgorici,

odaklejenastavio,premapisa-

nju australijskih medija, da

vodi narko-biznis.

B.R.

BAR

- Elvir Nikezić (19) iz

Bara poginuo je u saobra-

ćajnoj nesreći koja se juče

ujutro u 7,20 sati dogodila

u naselju Zaljevo, na magi-

stralnomputu Bar-Ulcinj. U

sudaru tri auta i kamiona

za prevoz vode kod tunela

Ćafe, povrijeđene su Nel-

vida Aljkanović (49) i Lela

Kalač (37) obje iz Bara.

Vozač kamiona je prošao

bez povreda.

Direktor bolnice doktor Dra-

goslav Tomanović saopštio

je da je Nikezić u zdravstve-

nu ustanovu dovežen bez

znakova života.

- Prvi ljekarski pregledi

ukazuju da dvije pacijent-

kinje nemaju teške tjelesne

povrede, nijesu životno

ugrožene - kazao je Toma-

nović.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, Nikezić je bio u

automobilu koji se sudario

sa kamionomna dijelu puta

kod skretanja za naselje

Sveti Ivan. Nakon toga je

došlo do lančanog sudara

u kojem su učestvovala još

dva automobila koja su se

kretala iza Nikezića.

Na licumjesta su cijelog

jutra bile ekipe ljekara,

vatrogasaca i službenika

policije.

Saobraćaj između Bara i

Ulcinja bio je u prekidu do

11 sati i 15 minuta, a sa obje

strane bile su formirane

kilometarske kolone vozila.

Portparol osnovnog držav-

nog tužilaštva Radovan

Đurišić saopštio je da će

vještak saobraćajne struke

utvrditi pod kojimokolnosti-

ma je došlo do nesreće. On

je kazao da su se u sva četiri

vozila nalazili vozači. Putnič-

ki automobili su se kretali

iz pravca Ulcinja ka Baru, a

kamion od Bara.

V.K.V.

PODGORICA

– Dvije

osobe uhapšene su kada

je policija kod njih pronaš-

la marihuanu i skank.

Kako je saopšteno iz

Uprave policije, uhapšen

je V. D. (21) kod kojeg su

službenici Interventne

jedinice CB Podgorica 25.

jula pronašli i oduzeli više

pakovanja sa sadržajem

biljne materije tamnozele-

ne boje za koju se sumnja

da je opojna droga mari-

huana. On je kontrolisan u

naselju Konik.

Policijski službenici su u

naselju Zabjelo pregledom

auta budvanskih registar-

skih oznaka kod V. R. (38)

i V. B. (27) pronašli skank

težine oko 200 grama.

- Službenici Centra

bezbjednosti Podgorica

su, preduzimajući mjere

i radnje iz svoje nadlež-

nosti, a u cilju pojačane

kontrole bezbjednosno

interesantnih lica na

području Podgorice, lišili

slobode dva lica zbog

osnovane sumnje da su

počinila krivično djelo

neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga, dok je

protiv jednog lica podnije-

ta prekršajna prijava zbog

počinjenog prekršaja iz

Zakona o sprečavanju

zloupotrebe droga – saop-

šteno je iz policije.

Osumnjičeni su predati

službenicima Odsjeka za

borbu protiv droge.

O događaju je obaviješten

viši državni tužilac u Pod-

gorici koji je naložio da se

V. R. i V. B. uhapse i da mu

se privedu, dok će protiv

V. D. biti podnijeta prekr-

šajna prijava zbog počinje-

nog prekršaja iz Zakona o

sprečavanju zloupotrebe

droga.

Iz policije najavljuju da će

nastaviti sa pojačanom

kontrolombezbjednosno

interesantnih osoba na

području Podgorice.

C.H.

PODGORICA

- Podgorička

policija rasvijetlila je šest

krađa i procesuiralapet oso-

ba za takrivičnadjela.

Prijedvadanauhapšen jedva-

desetdevetogodišnjiD.B.zbog

sumnje da je počinio tri teške

krađe.Onje11.juladošaoupo-

rodičnu kuću N. R. i neko vri-

jemesjediosanjiminjegovom

majkom, nakon čega im je u

piće sipao uspavljujuće sred-

stvo.

-NakonštosuseN.R.injegova

majka probudili primjetili su

da su imukradena dva mobil-

na, dvije jakne i šest torbi - sa-

opštila je policija.

Kako istražitelji sumnjaju, D.

B. je 13. jula ispred Streljačkog

centra Ljubović od A. M. za-

tražio da mu posudi telefon i

nakon toga pobjegao.

A. M. je juče primijetio osum-

njičenog i zadržao ga do dola-

skapolicijskepatrolekojagaje

privela u Centar bezbjednosti

Podgorica.

D. B. se na teret stavlja i krađa

koja jepočinjena 23. jula u sta-

nu Ž. D. odakle je uzeo ključe-

ve od vozila „reno senik“, na-

kon čega je izašao iz stana,

ušaou vozilo i pobjegao.

Podgorička policija uhapsila

jeP. R. (27) i J. V. (26) izPodgo-

rice, zbog sumnjeda supokra-

li B. R.

Oni su sa vozila „Radunović“

na Bioču, razmontirali osam

akumulatora, koje su utovarili

u vozilo i pobjegli.

Uglavnomgradurasvijetljeno

je i razbojništvo ispred tržnog

centra Delta siti. Za to djelo

sumnjiče se maloljetni B. L.

(15) i B. L. (15), obojica iz Pod-

gorice.

- U izvršenju ovih krivičnih

djela učestvovao je i E. H. (12),

koji je krivično neodgovoran

zbog uzrasta ispod 14 godina.

B.L.iE.H.suušliutaksivozilo

kojimjeupravljaoB.Đ. i zatra-

žili da ih preveze do Konika –

navodi se u saopštenju polici-

je.

Od taksiste su ukrali 100 eura.

Ova trojica osumnjičenih te-

rete se da su noći između 25. i

26. juna u ulici Husinjskih ru-

dara ukrali vozilo marke „golf

I“ u vlasništvuE. R.

C.H.

ULCINJ

– Policija je na

prostoru Velike plaže i Ušća

Ade Bojane pronašla oko

450 grama marihuane koja

je bila zakopana.

Na jednommjestu pretra-

gom je, uz angažovanje

službenog psa za otkriva-

nje opojnih droga, prona-

đena kutija sa 313 grama

materije za koju se sumnja

da je marihuana. Osim

toga, pronađene su i odba-

čene kese sa po 124 grama i

8,7 grama marihuane.

Ulcinjska policija juče je

procesuirala deset osoba

zbog droge. U konsulta-

ciji da tužiocemu Višem

državnom tužilaštvu u

Podgorici droga je upućena

u Forenzički centar zbog

vještačenja.

C. H.

Poginuomladić, dvijeosobepovrijeđene

Saobraćajna nesreća na putu Bar – Ulcinj

Uhapšene dvije

osobe u Podgorici

Zaplijenjena

marihuana

i skank

Viši sud u Podgorici potvrdio da je optuženi za šverc droge založio jemstvo kako bi se branio sa slobode

VasoUlićponudio

300.000eura

za slobodu

PrivođenjeUlića

U glavnomgradu rasvijetljeno više imovinskih delikata, procesuirano pet osoba

„Uspavao“majku i sinapa

ukraomobilne, jakne i torbe

Centar bezbjednosti Podgorica

UUlcinju

pronađena droga

Marihuana bila

zakopana na

Velikoj plaži

D. MALIDŽAN

Samjestaudesa