Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Hronika

ULCINJ

Tridesetpetogo-

dišnja albanska državljanka

nastanjena u Sloveniji Z. I.

i njen desetogodišnji sin Y.

I. poginuli su juče oko 14.30

časova u udesu na moru, u

blizini Velike plaže, kada ih je

udario brod.

Sa njima su na „banani“ koju

je vukao skuter bila još dva

člana familije –četrnaestogo-

dišnja kćerka J. I. koja je teško

povrijeđena i njen otac P. I.

(36). Njima je odmah ukazana

ljekarska pomoć.

-Porodica se nalazila na

„banani“. Kako je došlo do

sudara brodice dugačke oko

12 metara na kojoj su bili turisti

i „banane“, utvrdiće istraga

kojom rukovodi nadležni

tužilac - rekao je za Novosti

direktor Uprave pomorske

sigurnosti Safet Kočan.

Vozaču skutera je određeno

zadržavanje i od njega će biti

uzeta izjava u Tužilaštvu.

Uviđaj je obavila ulcinjska poli-

cija i inspektori bezbjednosti

i sigurnosti plovidbe Lučke

kapetanije.

C. H.

Nesreća namoru u blizini Velike plaže, stradali strani turisti

Poginulimajka i sin,

otac i kćerkapovrijeđeni

CETINJE

Protiv V. M. (27) sa

Cetinja podnijeta je krivična

prijava zbog sumnje da je

pretukao svoju nevjenčanu

suprugu. Cetinjanin, koji prema

navodima policije slovi za

bezbjednosno interesantnu

osobu, tereti se da je počinio

krivično djelo nasilje u porodici

ili u porodičnoj zajednici.

- On je, kako se sumnja, 17. jula

oko dva sata ujutro, došao

u stan koji koristi njegova

nevjenčana supruga i oduzeo

joj mobilni telefon koji je pre-

gledao da bi poslije toga počeo

da je vrijeđa i udara mobilnim

telefonom i zatvorenim šaka-

ma u lice. On se nakon toga

udaljio u nepoznatompravcu –

navodi se u saopštenju policije.

C. H.

Krivična prijava

protiv Cetinjanina

Tereti se

da je tukao

suprugu

telefonomi

pesnicama

PODGORICA

Podgorička

policija uhapsila je A. K. (29) i Z.

K. (37) iz tog grada zbog sumnje

da su presreli dvije žene i od njih

ukrali novčanike.

A. K. se tereti da je 20. jula poči-

nio razbojništvo i tešku krađu.

Prema navodima iz policije,

osumnjičeni je u Ulici Pete pro-

leterske u Podgorici prišao A. M.

sa leđa i iz ruke joj otrgao torbu.

Žena je pokušala da zaustavi

razbojnika, ali u tome nije uspje-

la pa su joj u pomoć pritekli gra-

đanin R. C. i policijski službenik

Z. Đ. koji nije bio na dužnosti.

Ženi su vraćene ukradene stvari.

Istragom je utvrđeno da je A.

K. pet dana ranije od još jedne

žene ukrao novčanik, nakon

čega je pobjegao. I njegovom

sugrađaninu Z. K. se na teret

stavlja da je počinio tešku krađu

na štetu sugrađanke D. P. On je

u naselju Zabjelo u jednoj zgradi

presreo ženu i uzeo joj novčanik

i telefon.

C. H.

Uhapšena dvojica

Podgoričana

Presretali

žene i krali im

novčanike

A. I. (22) iz Plava, nastanje-

na na Cetinju, uhapšena

je zbog sumnje da je, iz

objekta „Kips“, ukrala više

artikala. Njoj se na teret

stavlja da je počinila krivič-

no djelo krađa.

Izobjekta

Kipsodnijela

višestvari

Ulcinj

PODGORICA

Crnogorske

vlasti tražićeodkolega sa

Kosovada izručeMariaMi-

loševića (38) izPodgorice,

ĐorđijaPavićevića (31), Vu-

kanaVujačića (23) i Igora

Mašanovića (22), kakobi se

protivnjihvodiopostupak

prednašimvlastima.

Ministarstvo pravde zvanično

je obaviješteno da su uspješ-

nom međunarodnom sarad-

njom crnogorske i kosovske

policije, postupajući po Inter-

polovoj poternici koju je raspi-

sala naša zemlja, na Kosovu

uhapšeniMilošević, Pavićević,

Vujačić iMašanović.

USLOVI

- Ovim su stvoreni uslovi da

Ministarstvopravde zatraži od

nadležnih organa Republike

Kosovo izručenje navedenih

licaCrnojGori - saopšteno je iz

ministarstva.

Za Miloševićem,Vujačićem i

Mašanovićem Crna Gora je

raspisala međunarodne Inter-

polove potjernice radi vođenja

krivičnog postupka zbog kri-

vičnog djela teškoubistvo.

Đorđije Pavićević se potražuje

zbogbjekstvaizSpecijalnebol-

nice za psihijatriju u Kotoru

gdje je prevezen iz zatvora u

kom je izdržavao kaznu zbog

otmice i pokušaja iznude.

Ministarstvo pravde je takođe

obaviješteno da se Vujačić i

Mašanović nalaze u Centru za

zadržavanje uRepublici Koso-

vo, radi vođenja krivičnog po-

stupka zbog krivičnih djela iz-

vršenihnaKosovu.

-Uočekivanjudaova licabudu

izručena i privedena pravdi u

Crnoj Gori, naglašavamo da je

tijesna saradnja među država-

ma najefikasniji vidborbe pro-

tiv organizovanog kriminala,

kao prijetnje po bezbjednost

građana i ukupanrazvoj i pros-

peritetsvakogdruštva-ističuu

ovomvladinomresoru.

Milošević se tereti da je uče-

stvovao u ubistvu Cetinjanina

Radomira Đuričkovića u okto-

bru 2016. godine. Za ubistvo

Đuričkovića terete seMašano-

vić i Vujačić.

Milošević jeprilikomhapšenja

kod sebe imao dokumenta na

imeMiroslava Kostića i kosov-

ski pasoš, koji suposlati na vje-

štačenje. Pronađena su i dva

pištolja i skank.

Đuričković,kojijeimaovezesa

,,škaljarskom grupom“, ubijen

je 10. oktobra naCetinju.

Na njega je iz automatske puš-

ke pucano ispred kafane ,,Ko-

noba“ u naseljenomdijelu Ce-

tinja, u Ulici IV proleterske.

Ubica jeposlije23sata, izauto-

mobilaupokretu, samjesta su-

vozača pucao ka „tiguanu“, ce-

tinjskih registarskih oznaka, u

kojemjebioĐuričković, dokse

na mjestu suvozača nalazio

MiloradRadulović.

ISTRAGE

Istražitelji su na putu prema

Ceklinu ispod Obodske pećine

pronašli izgorjeli plavi ,,reno

megan“, podgoričkih oznaka,

koji sukoristile ubice.

Umeđuvremenu,istražiteljisu

došli do saznanja da jeMiloše-

vić umiješan u ubistvo Podgo-

ričanina Miodraga Kruščića

koje se dogodilo 21. maja na

Starom aerodromu. Kušćić je

ubijendok jebioulokalusano-

vinarkom Vijesti Jelenom Jo-

vanović.

Prije 16 godina, Milošević je

uhapšenzbogubistvaPodgori-

čaninaAndrijeMijovića (24) u

Budvi, na šetalištu.

Tada je i teško ranio sugrađani-

na Aleksandra Bokana. Tokom

2015. godine je bio osumnjičen

da je sa još tri osobe oteo i mu-

čiodvojicušvedskihdržavljana

kako bi iznudio 250.000 eura.

Prije sedamgodina uhapšen je

zbog sumnje da je na Bulevaru

Ivana Crnojevića pokušao da

ubije IlijuPopovića.

Milošević je tada, nakon kraće

prepirke, u Popovića ispalio tri

hica izpištolja ipobjegao.Meci

su ga pogodili u noge. U okto-

bru 2015. godine hapšen je

zbog sumnjeda jeu „Siti pabu“

u centru Podgorice pretukao

sugrađaninaĐorđaMilačića.

A. G.

Ministarstvo pravde zvanično obaviješteno o hapšenju crnogorskih državljana

na Kosovu, stvoreni uslovi da crnogorske vlasti zatraže izručenje

Miloševića i Vujačića

dovodeuvezu i sa

nekimkrivičnim

djelimanaKosovu

PODGORICA

OsamnaestogodišnjemNik-

šićaninuŽeljkuRaduloviću, osumnjičenom

za stvaranjekriminalneorganizacije, produ-

žen jepritvor, a žalbanjegovogbraniocaod-

bijenakaoneosnovana. Odluku jedonioApe-

lacioni sud.

Načelutri kriminalneorganizacijepremastavu

Tužilaštva bili suŽeljkov otac –RankoRadulo-

vić, albanski državljanin Erogen Brajović i Ko-

toranin IgorVukotić.

OsimBrajovića, Radulovića i Vukotića, nared-

bomsuobuhvaćeni i RadošPetrušić, StefanRa-

dulović (22), LukaRadulović (24),RatkoMarti-

nović (38), DarkoVicković (38), NikolaMandić

(20), državljani Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Preradović (54), Miladin

Dedović. Na spiskuosumnjičenih su

iZlatkoMatanovićizSkadraiNikšićaninStefan

Perović.

- Uvidom u spise predmeta i odbrane okrivlje-

nihproizilaziosnovanasumnjadajemaloljetni,

sada punoljetni Ž. R. kao član kriminalne orga-

nizacije organizatora okrivljenog R. R, imao

ulogu i zadatak da pruža pomoć i podršku u iz-

vršenju krivičnih djela. Postupao je po nalogu i

uputstvima organizatora, da pridobija druge

članove kriminalne organizacije, prenosi uput-

stva i zadatke, skriva pripadnike kriminalne or-

ganizacije i pomaže im u bjekstvu od policije,

prevozi organizatoraR.R. njegovimvozilomdo

mjesta kriminalnog djelovanja. Takođe, da po

nalogu organizatora sarađuje sa osobama iz

„škaljarskog klana“ na realizaciji zajedničkog

planatekriminalneorganizacijepružanjempo-

moći ipodrške–navodi seuodluciApelacionog

suda.

Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od

bjekstva, uticaja na svjedoke, saučesnike i opa-

snosti da ponovi krivičnodjelo.

C.H.

PODGORICA

Istragaprotiv

javnog izvršitelja Siniše Mu-

goše, koji se sumnjiči da je

oštetio Crnogorski Telekom

za skoro800.000eura i frizera

Aleksandra Nestorovića, koji

se tereti da mu je pomogao da

falsifikuje dokumentaciju, još

nije okončana.

- U navedenom predmetu

istraga jeu toku– saopšteno je

Pobjedi iz Specijalnog tužilaš-

tva.

Mugošina kancelarija je u

martu prošle godine zapeča-

ćena, a sva dokumentacija je

zaplijenjena radi vještačenja.

MugošaiNestorovićuhapšeni

su 27. marta 2017, ali su u junu

puštenidasebranesaslobode.

Mugoša je, prema sumnjama

Tužilaštva, od za sada nepo-

znate osobe u Beogradu preu-

zeo falsifikovanu presudu na

osnovu koje je trebalo da mu

novac bude uplaćen. Javni iz-

vršitelj se sumnjiči da je na-

vodnonaosnovufalsifikovane

dokumentacije sproveo po-

stupak potraživanja, blokade i

naplate sredstavaodCrnogor-

skogTelekoma.

A.G.

Apelacioni sud produžio pritvor Željku Raduloviću zbog

optužbi da je bio član kriminalne organizacije

Sumnjiči seda jeprenosio

porukepoočevomnalogu

ARHIVAPOBJEDE

Provjeravaju da li su dvije osobe oštetile Telekom

Mugošu i

Nestorovića

još izviđaju

SaprivođenjaMugoše

SaprivođenjaMariaMiloševića