Table of Contents Table of Contents
Previous Page  64 / 64
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 64
Page Background

Nedjelja, 22. jul 2018.

16

Pobjeda

1. Informisanje o

projektu

2. Prikupljanje

neophodne

dokumentacije

3. Predaja

dokumentacije kod

neke od komercijalnih

banaka (apliciriranje)

4. Informisanje o

statusu aplikacije

(sajt

projekta)

5. Prijem

obavještenja o odluci

Projektnog odbora

6. Prijem vaučera

7. Sklapanje

predugovora sa

investitorom na

osnovu vaučera

8. Sklapanje ugovora o

kupoprodaji sa bankom

i investitorom na

osnovu predugovora

1. Sajt projekta:

www.1000plus.me

2. Sajt Ministarstva održivog razvoja i turizma:

www.mrt.gov.me

3. Call centar:

19915

1.

Popunjen zahtjev za dodjelu dugoročnog hipotekarnog kredita,

koja je objavljen na sajtu, i dostupan u filijalama banaka koje

učestvuju u Projektu;

2.

Uvjerenje o prebivalištu u Crnoj Gori za svakog člana

porodičnog domaćinstva;

3.

kopija biometrijske lične karte za podnosioca zahtjeva i

punoljetne članove porodičnog domaćinstva ili uvjerenje o

crnogorskom državljanstvu za podnosioca zahtjeva ili članove

porodičnog domaćinstva koji posjeduju stare isprave;

4.

Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove

porodičnog domaćinstva;

5.

Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne parove;

6.

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za podnosica zahtjeva,

odnosno za sve punoljetne članove domaćinstva koji nisu

vjenčani;

7.

Za podnosioca zahtjeva i sve odrasle članove porodičnog

domaćinstva, potvrda o zaposlenju izdata od strane poslodavca

sa navedenim primanjima za vremenski period od prethodna

tri mjeseca;

8.

Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nema u posjedu

stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u susvojini

više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u

Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva

za dodjelu kredita;

9.

Ovjerenu Saglasnost podnosioca zahtjeva za obradu ličnih

podataka u Projektu 1000+ radi pribavljanja podataka od

Uprave za nekretnine Crne Gore;

10.

Ovjerena izjava svakog člana porodičnog domaćinstva da nema

u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u

susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog

objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana

podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita u poslednje tri godine;

11.

Ovjerenu Saglasnost za obradu ličnih podataka u Projektu

1000+ za svakog člana porodičnog domaćinstva radi

pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine Crne Gore; ;

12.

Izjava o kućnoj zajednici i broju članova porodičnog

domaćinstva;

13.

Za zaposlene u javnom sektoru, potvrdu izdatu od poslodavca

da zaposleni nije riješio stambenu potrebu u skladu sa

propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne

samouprave do dana pokretanja postupka dodjele kreditnih

sredstava;

14.

Za zaposlene u javnom sektoru ovjerenu Izjavu zaposlenog da

nije rješavao stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade,

odnosno nadležnog organa lokalne samouprave;

15.

Za nezaposlene punoljetne članove domaćinstva koji su

prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje potrebno je

dostaviti potvrdu Zavoda za zapošljavanje a za lica koja su na

školovanju, potvrdu o školovanju.

ll

t r: