Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

MiloĐukanovićodlikovao je

ambasadorkuSjedinjenih

AmeričkihDržavaMargaret

Ueharuordenomcrnogorske

zastavedrugog stepena za,

kako je saopšteno, zasluge i

izuzetandoprinos unapređe-

njuodnosadvijedržave to-

komnjenogdiplomatskog

mandatauCrnoj Gori.

Đukanović je primio Ueharu u

oproštajnu posjetu, iskazao vi-

soko poštovanje za njen anga-

žman tokom boravka u Crnoj

Gori i zahvalio joj na posveće-

nosti daljem razvoju veza iz-

među Crne Gore i SAD-a koje

baštine prijateljske i partner-

ske odnose.

On je, kako se navodi, posebno

ukazao na dva događaja koji

svjedoče o tome - prijemCrne

Gore u NATO, i ključna podrš-

ka ambasadorke i SAD-a na

tomputu.

- Kao i prošlogodišnja posjeta

potpredsjednika Majka Pensa,

koja je potvrda dugogodišnjih

partnerskih odnosa dvije drža-

ve, kaže se u saopštenju.

ĐukanovićjepodsjetiodaCrna

Gora i SAD imaju razvijenu sa-

radnju u gotovo svim oblasti-

ma.

-Posebnuzahvalnostiskazaoje

zapodrškukojuCrnaGora ima

ureformipolicijeipravosuđa,u

cilju efikasnije borbe protiv or-

ganizovanog kriminala i jača-

nja vladavineprava, kao i odlič-

nu saradnju u oblasti odbrane

sa Pentagonom i državom

Mejn, navodi se u saopštenju.

- Crna Gora je za mene velika

zemlja, koja je uspješno odgo-

vorila izazovima na putu član-

stva uAlijansu i ostala stub sta-

bilnosti na Balkanu, kazala je

Uehara.

I premijer Duško Marković je

jučeprimioUeharuuoproštaj-

nuposjetu i ocijenioda suSAD

suuvijek bile uzCrnuGoru.

R.P.

Predsjednik Đukanović odlikovao odlazeću

ambasadorku SAD ordenomcrnogorske zastave

Uehara: CrnaGora je

zamenevelika zemlja

PODGORICA

– Njemačka

kancelarkaAngelaMerkel

kazala je da se član 5Vašin-

gtonskogugovora odnosi

na sve članiceAlijanse, bile

male ili velike i dodala da

joj je drago štoCrnaGora

pripadaNATOsavezu.

- NATO klauzula o kolektivnoj

odbrani, primjenjuje se na sve

članice, ne samo na velike

zemlje, rekla je Merkel juče na

konferenciji za medije u Berli-

nu, prenosi Rojters. Dodala je

i da je Crna Gora učinila velike

napore da postane punoprav-

na članica Alijanse.

- Dragomi je što imamo Crnu

Goru u NATO-u, naglasila je

Merkel.

Ranije ove nedjelje, predsjed-

nik SAD Donald Tramp kazao

je da je crnogorski narod

agresivan štomože dovesti

do trećeg svjetskog rata,

navodeći da se pita, zašto

bi Amerikanci branili našu

zemlju u slučaju da bude

Njemačka kancelarka odgovorila na ocjene američkog

predsjednika Donalda Trampa

Merkel: Dragomi

ješto imamoCrnu

GoruuAlijansi

napadnuta.

Angela Merkel je juče pono-

vila stav NATO-a, da član 5

obećava zajedničku odbranu,

što je, kako je navela, centralni

element Alijanse.

Njemačka kancelarka ocijenila

je i da je bila u pravu kada je

prije godinu dana tvrdila da se

Evropa više ne može osloniti

na SAD kad je riječ o uspo-

stavljanju reda u svijetu i da je

vrijeme da EU stvar preuzme u

svoje ruke.

- Ne možemo se oslanjati na

supersilu SAD - kazala je Mer-

kel. Ona je odnos Njemačke

i SAD opisala kao ključan,

iako je Donald Tramp prošle

nedjelje označio Berlin kao

„zarobljenika“ Moskve zbog

zavisnosti o ruskomgasu.

Merkel se nije precizno izja-

snila o susretu američkog

predsjednika Donalda Trampa

i ruskog šefa države Vladimira

Putina, već je rekla da je „sreć-

na povodom svakog susreta“.

Ona je dodala da smatra da

susreti ruskog i američkog

predsjednika treba da budu

normalna stvar.

J. ĐURIŠIĆ

AngelaMerkel

MargaretUehara

iMiloĐukanović