Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Enterijer

Dizajnerska stolica kao jedinstvena forma u enterijeru

I jednostavnost i luksuz

Stolica predstavlja jedinstvenu

formu koja spaja domišljatost i

funkcionalnost. Dizajnerske sto-

lice, osim što su odličan primjer

za udobnosti i dobar dizajn, za

korisnike su simbol luksuza i

pre injenosti.

Kombinovanjemprirodnih

materijala, modernog dizajna,

vrhunskog kvaliteta i završne

obrade, može da se napravi ele-

gantan i luksuzan izgled pros-

tora. Estetski trendovi, razvoj

novih tehnologija, ergonomije,

sociološke i kulturne promjene

utkane su u taj svakodnevni

upotrebni predmet. Mogu da

simbolišu autoritet, identitet i

gostoprimstvo. Ne ostavljaju

prostora da se na njima nešto

sakrije i svaki njihov detalj

oličenje je umijeća dizajnera.

Mnoge dizajnerske stolice se

prožimaju kao originali ili rep-

like u savremenim enterijerima.

BARSELONA

Arhitekta Mis van der Roe je

dizajner ove stolice koja je

namjenski pravljena za njemač-

ki paviljon na izložbi u Barselo-

ni 1929. godine, po čemu je

i dobila ime. Sačinjena od

re lektivnog hroma i kože boje

slonovače, niska, široka, blago

zakrivljena i izrazitomoderna,

Barselona stolica odiše kom-

forom i formalnošću, luksuzom

i jednostavnošću. U

proizvodnji se našla

tek 1953. godine,

kada je Mis prodao

prava irmi Knol.

LAR, DAR I RAR

Čarls i Rej Ejms uživali su

u tome da

namještaj

prilagođa-

vaju različi-

timpotreba-

ma. LAR, DAR i

RAR briljantna su

demonstracija kako to

postići. Koncept ovog

dizajna zasnivao se

na tome da se plastič-

no sjedište prikači na različite

baze – elegantnu konstrukciju

odmetala, s kombinacijom

drveta ili postavljenu na lučne

drvene nogare. Bile su to prve

plastične stolice umasovnoj

produkciji, a opet, nesvakidašn-

je elegantne.

Dijamant stolica

Dijamant stolica je djelo Itali-

jana Hari Bertoie, poznata kao

„stolica-skulptura napravljena

od vazduha“. Žičanu konstruk-

ciju karakteriše savršenstvo

elegancije, minimalizamu

izrazu. Postala je nosilac razvo-

ja kompanije Krol i nastavak je

žičane misli koju su ustanovili

Ejmsovi.

Piše:

Katarina ČARAPIĆ

Arne Jakobsen

u njenoj izradi

koristio je čvrstu

pjenu presvučenu

tkaninom. Fotel-

ja „jaje“ danskog

arhitekta i dizajnera

iz 1958. bila je osmišlje-

na za hotel „SAS Royal“ u

Kopenhagenu. Nakon

brojnih glinenihmodela

proizašao je savršen,

jedinstven oblik, udoban i atrak-

tivan. Visoki naslon

masivnijeg izgleda

odlično izgleda

u tonovima

jarkih boja

koje pre-

ovladavaju u

prostoru.

Nosi ime svog

autora Vernera

Pantona i postala je

hit 1967. godine kad

je dizajnirana kao prva

koja je bila izrađena

od samo jednog

komada plastike.

Konzolno osmišlje-

na kriva oblika slova

S postala je klasik u svijetu dizajna

namještaja, a odlično se uklapa u

enterijere u kojima može izvrsno da

dominira ili se samo elegantno utopi

u koncept prostora.

POTPISI SLAVNIH

Prilagođen obliku ljudskog tijela,

model je atraktivnih linija, a kombi-

nacijommaterijala dobijen je dodat-

ni dramatičan doživljaj. Jedan od

najpoznatijih naslonjača na svijetu

datira iz 1928. Autor je Le Korbizje, u

saradnji s Pierreom Žanereom

i Šarlote Perijand. Iako

je dizajn star više od

80 godina, LC4 s

potpisom slavnog

arhitekte još uvi-

jek je moderan i

tražen.

Čarls i Rej Ejms raz-

vijali su dizajn želeći

da proizvedu savršenu

kombinaciju udobnosti

i luksuznogmaterijala.

Masivna stolica s naslonom

Pobjeda je pokrenula rubriku

o uređenju doma u kojoj će

jednom sedmično stručnjaci

predlagati kako da što funk-

cionalnije i ljepše uredite pros-

tor za stanovanje.

Sa zadovoljstvom ćemo obja-

viti odgovore na vaša pitanja

i dileme o uređenju prostora.

Pitanja koje se tiču ove oblasti

možete slati na mejl adresu

[email protected]

Poziv

čitaocima

ArhitektaKatarinaČarapić

Katarina Čarapić iz Podgorice je master inžinjer arhitekture.

Završila je osnovne i specijalističke studije - projektantski

smjer na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, dok je

master studije na studijskomprogramu arhitektura, smjer

dizajn enterijera završila na Fakultetu tehničkih nauka u

Novom Sadu, 2016. godine. Učestvovala je kao saradnik

na izradi idejnih rješenja i glavnih projekata gdje je

uspješno nadogradila vještine projektovanja sa svim

fazama rada, od ideje do realizacije, koje pokreću i

integrišu programske, materijalne i formalne kom-

ponente glavnog projekta. Kao saradnik na nadzoru

sada se bavi koordinacijom funkcionisanja gradilišta,

saradnjom sa kooperantskim kompanijama iz oblasti

građevinarstva i arhitekture, kao i komunikacijom sa

svim fazama koje rade na nekomod djelova projekta.

Stekla je specijalizovano iskustvo u dizajnu enterijera i

projektovanju svih tipova građevinskih objekata.

i ručkama i obaveznimotomanom za

noge postala je simbol visoke klase.

Crna koža i moderni dizajn koji poziva

na uživanje toliko je tražen da je Ejms

lounge chair (stolica za leškarenje)

među najviše plagiranim komadima

namještaja ikada. Konačan dizajn od

drveta i kože ove poznate stolice je iz

1956. godine predstavlja simbol udob-

nosti i luksuza i danas.