Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Sjedinjene

AmeričkeDržave sapono-

somsmatrajuCrnuGoru

saveznikom, i dokCrna

Goranastavljada igra ak-

tivnuulogukroz svoj do-

prinosmisijiNATO-auAv-

ganistanu, SAD

pozdravljajunedavnunaja-

vuzemljedapodržiNATO

u Iraku i Letoniji, saopšte-

no jePobjedi iz američke

ambasadeuPodgorici, na-

pominjući da se radi ozva-

ničnimstavovimaStejt de-

partmenta, iskazanim

nakon izjava američkog

predsjednikakoje sunave-

lena reagovanje zvanični-

ke i zemlje širomsvijeta.

Tramp je prekjuče, na pitanje

zašto bi Amerikanci branili

Crnu Goru u slučaju da bude

napadnuta, kazao da se pita

isto, karakterišiću Crnogorce

kao agresivne ljude koji mogu

da izazovu treći svjetski rat.

- Bitno je da članice NATO-a

ispunjavajusvojeobavezepre-

ma Alijansi i drago nam je što

jeCrnaGoranaputuda ispuni

svoje obaveze, naveli su iz am-

basade SADuPodgorici na pi-

tanja koja smo uputili američ-

komStejt departmentu.

Na prošlonedjeljnom samitu

NATO-a u Briselu, američki

predsjednik je, dodaju, ponovio

čvrstu američku posvećenost

kolektivnoj odbrani NATO-a.

- Deklaracija sa samita jasno

navodi da će svaki napad na

jednog saveznika biti smatran

napadomna sve nas, kao što je

to navedeno u Članu 5 Vašin-

gtonskog ugovora, zaključuju

u ambasadi.

ZAHVALNICAPOLJACIMA

Portparolka Stejt departmen-

taHederNavert juče je na bri-

finguodržanomsa američkim

novinarima takođe bila upita-

na za komentar o Trampovim

izjavama.

- Uputila bih Vas na Bijelu ku-

ću za svaki dalji komentar.

Ono što mi možemo da kaže-

mo je da deklaracija usvojena

na samitu u Briselu pokazuje

da su SAD posvećene kolek-

tivnoj odbrani i članu 5 - nave-

la jeNavert.

Na insistiranjenovinaradaka-

že da li jeTrampova izjava po-

kušaj loše šale i da li su članice

Alijanse reagovale na ovakve

ocjene, ona je kazala da nije

upućena.

- Prema mojim saznanjima,

nije bilo nikakvih poziva o

ovompitanju - rekla je ona.

Da li i koliko crnogorskih voj-

nika ima u američkoj bazi Ba-

gramu Avganistanu, glasilo je

sljedećepitanje,aliNavertnije

odgovorila.

- Znam da tamo postoje polj-

ske trupe, i mi im se zahvalju-

jemo na tome. Za crnogorske,

jatoneznam, navela jeNavert,

čime je razgovor o Crnoj Gori

završen.

Inače, u američkoj bazi Ba-

gram nalazi se jedan pripad-

nikVojskeCrneGore.

REAKCIJE EKSPERATA

Mnogi eksperti i komentatori

kazali su da je Trampov stav

prema NATO-u i naročito Cr-

nojGorizabrinjavajući,uzevši

u obzir Trampovu neodluč-

nost da kritikuje ruskog pred-

sjednika Vladimira Putina, pi-

šeTajmmagazin.

-Onogatrenutkakadakreirate

relativan utisak o tome da li bi

trebali braniti određene save-

znike zato što sumali ili veliki,

onda počinjete sijati sumnju,

kazao je za TajmFabris Potije,

bivši direktor planiranja poli-

tikeNATO-a.

Namjerno ili ne, izdvajanje

Crne Gore je bio čudan izbor i

za novinara Foksa i Trampa,

pišeTajm.

Kada se uzme u obzir veličina

i populacijazemlje,NATOpo-

zivnicanijebazirananavojnoj

ili ekonomskojmoći.

- Geografska vrijednost Crne

Gore NATO alijansi je važnija

odsvegaostalog, kazaojePoti-

je i dodao da je to način da se

Rusiji pokaže da se ne može

„miješatiiigratigeopolitikena

Zapadnom Balkanu zato što

smo i mi dio Zapadnog Balka-

na“.

-DasamčlanicaNATObiobih

uznemirenzato štonajmoćni-

jazemljaAlijanseuvišenavra-

ta dovodi u pitanje američku

posvećenost kolektivnoj od-

brani, zaključio je on.

JovanaĐURIŠIĆ

Stejt department preko američke ambasade u Podgorici pojasnio Trampovu izjavu o Crnogorcima

SADsaponosomsmatraju

CrnuGorusaveznikom

Bitno je da

članice NATO-a

ispunjavaju svoje

obaveze prema

Alijansi i drago

nam je što je Crna

Gora na putu

da ispuni svoje

obaveze, naveli

su iz ambasade

SAD u Podgorici

na pitanja koja je

Pobjeda uputila

američkomStejt

departmentu

Vlada:

SavezništvoCrne

Gore i SADsnažno i trajno

Juče se povodomTrampove izjave oglasila i crnogorska

vlada. Navode da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju

i tradiciju i mirnodopsku politiku koja je, ističu „dovela do

pozicije stabilizirajuće države u regionu i jedine države u

kojoj se nije ratovalo raspadombivše Jugoslavije“

Iz Vlade, kako su objasnili, poslali su saopštenje, uvažavaju-

ći interesovanje brojnih domaćih i inostranihmedija da se

odredi u vezi sa izjavompredsjednika SAD Donalda Trampa

datoj u intervjuu TV FOKS.

U saopštenju se navodi da je Crna Gora zemlja koja je primi-

la i zaštitila 120.000 unesrećenih ljudi i porodica.

- Država koja je prva u Evropi pružila otpor fašizmu i danas

kao nova članica NATO-a i kandidat za Evropsku uniju

doprinosi miru i stabilnosti ne samo na evropskom konti-

nentu već širom svijeta, zajedno sa američkim vojnicima u

Avganistanu. Mi gradimo prijateljstva, a ni jedno nijesmo

izgubili, ujedno sposobni da hrabro i odlučno branimo i

odbranimo sopstvene nacionalne interese. U današnjem

svijetu punom izazova nije bitno koliko ste veliki ili mali

nego u kojoj mjeri baštinite vrijednosti slobode, solidarnosti

i demokratije. Zbog svega ovog prijateljstvo i savezništvo

Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država je snažno i trajno,

navodi se u saopštenju Vlade.

Kasparov:

Trampovopakovanje

Jedan od najpoznatijih svjetskih šahista Gari

Kasparov, poznat kao veliki kritičar politike Vla-

dimiraPutina, osvrnuo senaTrampove izjaveo

CrnojGori.

- Trampovi smiješni stavovi oCrnoj Gori supotpu-

no Trampovo pakovanje: neznanje, arogancija i

plasiranje Putinove agende. Tramp je nakon sa-

stanka sa Putinomdoveo u pitanje američku po-

svećenostAlijansi.DalionstvarnomislidabiRusija

izvršila invaziju na CrnuGoru ili obratno, a hiljadu

milja sudaleko. Ali istina jeda jeCrnaGorapodoz-

biljnimpritiskom i da zaslužuje punu podršku slo-

bodnogsvijeta,napisaojeKasparovnaTviteru.

- Tramp je dodatno izazvao sumnju da će SAD

podnjegovimrukovodstvomzaistabranitinaše

saveznike.JošjedandarzaPutina,napisaojena

Tviteru Nikolas Burns, američki ambasador u

NATOnakon11. septembra.

RičardHas, predsjednik Komitera za inostrane

odnose, nazvao jeTrampoveprimjedbe ,,izvan-

rednim“.

- Ne samo da je Tramp izdao Crnu Goru, već je

doveoupitanjeiameričkuposvećenostNATO-u

i pokazao neusaglašenost sa članom5 i kolek-

tivnombezbjednošću, koja predstavlja srž Ali-

janse, napisao jeHas.

Namjerno ili ne,

izdvajanje CrneGore

je bio čudan izbor i

za novinara Foksa i

Trampa, piše Tajm

Geografska vrijed-

nost CrneGoreNATO

alijansi je važnija od

svega ostalog, kazao

je Potije

Donald

Tramp