Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

ULCINJ:

Policija zabranila održavanje skupa SPC na ostacima hrama u Svaču

ULCINJ

Policija je zabranila održava-

nje skupa na ostacima Hrama Svetog

Jovana Krstitelja u Svaču, koje je kul-

turno i arheološko dobro Crne Gore,

zato što nije blagovremeno prijavljen, a

shodno i obraćanju Ministarstva kultu-

re – Uprave za zaštitu kulturnih dobara

i Nacionalnog savjeta Albanaca zato

što su postojale operativne informacije

da može doći do narušavanja javnog

reda i mira - navedeno je u saopštenju

Uprave policije dostavljenommedijima.

Saopštenje je uslijedilo povodom infor-

macija koje su se pojavile u pojedinim

medijima da policija obezbjeđuje liturgi-

ju Srpske pravoslavne crkve – Mitropo-

lije crnogorsko-primorske na ostacima

Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču.

Kako se navodi u saopštenju, policija je

skup zabranila iz više razloga zasnova-

nih na zakonu pa je MCP liturgiju održa-

la na dvadesetak metara od te lokacije.

- Policijski službenici su u nedjelju

obezbjeđivali pomenuti lokalitet i

nijesu dozvolili održavanje liturgije na

ovom lokalitetu, te je stoga MCP litur-

guju održala na dvadesetak metara

udaljenosti od ove lokacije. Policija je

preventivno djelovala i obezbijedila

da ne dođe do incidenata. Nakon toga

sveštenstvo MCP se razišlo – saopšte-

no je iz Uprave policije.

Skupština opštine Ulcinj

donijeće, što je prije

moguće, odluku o tome

da se arheološkom lokali-

tetu Svač odredi muzejska

namjena, kako bi se pro-

movisala njegova kultur-

no-istorijska vrijednost

i zaustavila devastacija,

saopšteno je iz ulcinjskog

parlamenta.

Iz SO Ulcinj je saopšteno da

je u nedjelju u devet sati,

u arheološkom lokalitetu

Svač, „Srpska pravoslavna

crkva bez odobrenja vla-

snika Opštine Ulcinj, poku-

šala da održi vjerski obred

unutar objekta kod sjever-

nog ulaza starog grada

Šas, gdje se izvode radovi

na konzervaciji objekta“.

Kako su kazali, SO Ulcinj

je u subotu Upravi policije

predočila pravnumateriju

slučaja i nesaglasnost

lokalne zajednice.

„Oko 20 sati te večeri, šef

Odjeljenja bezbjedno-

sti Ulcinj Sead Đozović

je saopštio povlačenje

dozvole za održavanje

liturgije iz svih zakonskih

razloga i naveo zakonske

posljedice za nepoštovanje

povlačenja dozvole“, kaže

se u saopštenju.

Navodi se da je ,,jutros

državna policija preuzela

zaštitu objekta, osigura-

vajući održavanje liturgije

van nje“, i da je od pred-

sjednika opštine zatraženo

povlačenje lokalne policije

sa lica mjesta.

„Umeđuvremenu, državna

policija nije dopustila mje-

štanima da prođu niti da

se približe mjestu obreda.

Prolaz je dopušten samo

predsjedniku Skupštine,

šefu Komunalne policije

Saubihu Mehmetiju, Komu-

nalnoj policiji i akreditova-

nimnovinarima“, kaže se u

saopštenju.

Tokom liturgije, kako se

navodi, zajedno sa Komu-

nalnompolicijom i starješi-

nama Odjeljenja bezbjed-

nosti Ulcinj, predsjednik

SO je više puta potvrdio da

se liturgija održava izvan

objekta.

Iz Skupštine opštine su

kazali da su, u tomperiodu,

postojala dva pokušaja

nasilnog ulaska u objekat,

koje je policija spriječila.

Kako su naveli, po zavr-

šetku liturgije Komunalna

policija je, uz prisustvo

predstavnika Muzeja,

Mjesne zajednice Vladimir-

Katerkolle i SO Ulcinj, izvr-

šila nadzor i konstatovala

da nije bilo intervencija

unutar objekata niti materi-

jalne štete.

„Izuzev onih tokompripre-

mnih radova za liturgiju,

a koji su izvršeni par dana

prije i konstatovani su zabi-

lješkomKomunalne polici-

je tokompregleda, 6. jula“,

dodaje se u saopštenju.

Iz SO Ulcinj su podsjetili da

se šest mjesnih zajednica

Anamalit, 4. maja, obratilo

opštini zahtjevomda se

postupa po smjernicama

Prostornog plana i pre-

porukama struke da se

lokalitetu odredi muzejska

namjena.

„Tokomdanašnjeg sastan-

ka sa predstavnicima MZ

Vladimir, Društva ,,Ora“,

Albanskog nacionalnog

savjeta, više odbornika i

predsjednika SO Ulcinj,

dogovoreno je da se ova

odluka donosi što prije,

kako bi se promovisale kul-

turno-istorijska vrijednost

ovog lokaliteta, zaustavila

devastacija i spriječili jed-

nostrani akti kao ovi današ-

nji“, kaže se u saopštenju.

Isto tako je, kako se navodi,

dogovoreno da se okol-

nosti današnjih zbivanja

razmotre na sjednici Skup-

štine u narednimdanima.

Nijebilo liturgije

nakulturnom

dobruCrneGore

Predsjednik Nove srpske demokrati-

je Andrija Mandić rekao je da ,,djeluje

gotovo nevjerovatno da danas, 2018.

godine, albanski muslimanski fanatici

brutalno krše slobodu vjeroispovijesti

i pokušavaju da spriječe mitropolita

crnogorsko-primorskog Am ilohija

da sa sveštenstvom i vjernicima služi

svetu liturgiju na temeljima Crkve

Svetog Jovana na Svaču“.

Ovo je, naglašava Mandić, prvi slučaj

u Evropi da je jednompravoslavnom

episkopu zabranjeno da činodejstvuje

i vrši hrišćansku službu na prostoru

hrišćanskih svetinja, koje ovdje egzi-

stiraju skoro dva milenijuma.

Mandić:

Albanski fanatici krše sloboduvjeroispovijesti

Fejzićna

inauguraciji

Erdogana

Vijesti vlasnički kapital

prodaleAmerikancima, a

uređivačkupolitikuRusima

PODGORICA

Reis Islamske

zajednice u Crnoj Gori Rifat

efendija Fejzić pozvan je da pri-

sustvuje ceremoniji polaganja

zakletve turskog predsjednika

Redžepa Tajipa Erdogana,

koja će biti upriličena

u ponedjeljak, prenosi

agencija Anadolija. Kako je

potvrđeno iz kabineta reisa

Fejzića, on će se odazvati

pozivu i prisustvo-

vati svečanosti na

najvišemnivou.

Zbog veoma

dobrih odnosa i

nesebične podrš-

ke turske Vlade,

kao i predsjednika

Erdogana lično prema

Islamskoj zajednici

Novinar Šeki Radončić u „Živoj istini“

PODGORICA

Novinar i publicistaŠe-

ki Radončić rekao jeu ,,Živoj istini“, na

TVPrva, da jemedijski koncernVijesti

prodaovlasnički kapital (nekih30od-

sto)Amerikancima, auređivačkupoli-

tiku stoodstoRusima.

-Međunarodnazajednicajetoregistrova-

la, registrovala ječak i koliko jerubaljado-

bijeno - kazao jeRadončić.

Radončić je odgovorio na pitanje kako je

moguće da glavni medijski promoter anti-

NATO i antizapadnih stranaka istovreme-

no bude kućni ljubimac ambasadora EU,

Njemačke, SAD-a? Iliti, kako je moguće

istovremenouzimatirubljeidolare-ueuri-

ma?

- Kućni ljubimac je uvijek ono ili onaj što

maše repomi što ne grize ruku gospodara

svoga i štosvaki zalogaj kojimusedazara-

di - rekao jeRadončić.

GostDarkaŠukovićakomentarisaojeipa-

radoks da su mediji koji najgrublje krše

ključne profesionalne standarde, postali

,,svete krave“ na brojnim, važnimmeđu-

narodnimadresama.

- Međunarodne adrese žele imati medije

preko kojih će uticati i disciplinovati vlast

- sasvim svejedno da li je posrijedi Crna

Gora, Srbija, Bosna. Jašući na kredibilitetu

starogdobrogMonitora i nezavisnognovi-

narstvakoje jeprije svegabiloprofesional-

no, Miodrag Perović, matematičar koji se

maskiraounezavisnognovinara, shvatio je

vrlobrzodaodtogamožedanapravibiznis

i uz pomoć vlasti postao je jedan od najbo-

gatijih građana Crne Gore... Formirao je

medijsku imperiju koju je pretvorio ume-

dijsku batinu. Kombinujući novinarstvo,

svojupohlepu i svoju ideologijukoja se zo-

ve euro i doveo je crnogorsko novinarstvo

na ove grane - rekao jeRadončić.

NapitanjedalisemožerećidauCrnojGo-

ri imamo presedan, jer ,,naše mudro ja-

gnje ne sisa dvije sise, nego tri, te da je tre-

ća budžet Crne Gore“, Radončić kaže da

ne zna ,,je li to mudro jagnje ili je to bole-

snapohlepa, nekavrsta izdaje ilimedicin-

ska kategorija“.

-Činjenica jeda je toprisutno imislimda

se za to jagnje koje tri sise sisa malo ko

nadmeće. To je jedan od razloga što ta

ekipakoristi tebenefite - rekao jeRadon-

čić.

R. P.

Direktorica PZUOpšta

bolnicaMeljine

Elez:

Onama

se stvara

pogrešna slika

kodgrađana

HERCEGNOVI

Opšta bolnica

Meljine redovno obezbjeđuje

sekundarnu zdravstvenu

zaštitu za oko 30.000 građana

Herceg Novog, za više desetina

hiljada turista, kao i za Institut

Igalo, koji se pri prijemu svojih

pacijenata u potpunosti oslanja

na bolnicu u slučaju potrebe

za hitnim liječenjem, izjavila je

direktorica PZU Opšta bolnica

Meljine Olivera Elez.

Napomenula je da je Prostor-

nimplanomopštine Herceg

Novi na prostoru Bolnice

Meljine predviđena bolnička

namjena pored zdravstvenog

turizma i da je zato čudan stav

da bi bolnicu trebalo zatvoriti.

- Tomišljenje može da ima

samo neko ko ne živi u Herceg

Novom. Da bolnica mora da

bude bolja - niko ne spori, jer

svaka bolnica mora da teži

da uvijek bude bolja. Zato i za

Opštu bolnicu Meljine treba

obezbijediti rješenje da se

razvija - naglasila je Elez.

Ona je rekla da se oglašava

zato što se već duže o Bolnici

Meljine govori i piše samo u

negativnom kontekstu, što

kod pacijenata i građana stva-

ra pogrešnu sliku da bolnica

nije umogućnosti da pruži

usluge za koje je predviđena.

- Nakon nedavnog nevremena

to je posebno bilo naglašeno,

iako smo u svimobraćanjima

naglasili da bolnica nesme-

tano funkcioniše. Dobijamo

pitanja da li radi baro komora,

možemo li provoditi izikalnu

terapiju i sl. Sva odjeljenja –

hirurško, interno, porodilište

sa ginekologijom, ORL, očno

i prateće službe funkcionišu.

Sve potrebne ljekove i sanitet-

ski materijal dobijamo redov-

no u sedmičnim isporukama

iz Montefarma, a Zavod za

trasfuziju nam redovno ispo-

ručuje potrebne količine krvi i

krvnih derivata. Imamo redov-

no snabdijevanje reagensima,

dezinfekcionim i higijenskim

sredstavima. U Odjeljenju za

izikalnumedicinu smješteno

je više od 100 osoba, a kada se

izuzmu pacijenti za baro komo-

ru, smještena su 82 gosta,

od kojih je najviše iz Saveza

sindikata Crne Gore. Oni su

naši redovni gosti više godina,

kao i penzioneri iz Saveza pen-

zionera Crne Gore, sa kojima

takođe imamo ugovor koji je

obnovljen prije nekoliko dana -

kazala je Elez.

R.P.

i muslimanima u Crnoj Gori,

poziv na inauguraciju je,

ocjenjuju u kabinetu reisa,

potvrda prijateljstva i počast

koja zavređuje odziv. Turski

predsjednik će položiti zakle-

tvu u Velikoj narodnoj skupštini

Republike Turske. Nakon sve-

čanog polaganja zakletve, u

predsjedničkoj palati u Ankari

će biti upriličena ceremonija

povodomprelaska te zemlje na

predsjednički sistem vođenja

države. U Turskoj su se 24.

juna održali parlamentarni

i predsjednički izbori. Erdo-

gan je na predsjedničkim

izborima pobijedio

u prvom krugu

dobivši 52,5 odsto

glasova. Ceremo-

niji Erdoganovog

polaganja zakle-

tve prisustvovaće

22 predsjednika,

28 premijera i

predsjednika

parlamenata.

RifatFejzić

Šeki

Radončić

PredsjednikSO

Ulcinj IlirČapuni

SOUlcinj:

Policija spriječila

nasilni ulazakucrkvu