Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Arena

Vaterpolo

,,Ajkule“ od danas u Podgorici, prekobrojni Sarić, Klikovac i Tešanović

Nije lakonekoga

ostaviti kući

PODGORICA

FilipKli-

kovac, JovanSarić i Petar

Tešanovićostali sukući,

prekobrojni suzanasta-

vakpripremanacional-

nogvaterpolo timauPod-

gorici.

Selektor Vladimir Gojković

finiširaće rad sa 18 igrača.

Do Evropskog prvenstva

oprostićesesajošpetrepre-

zentativaca.Uglavnomgra-

du treniraće: Dejan Lazo-

vić, Miloš Šćepanović,

Slaven Kandić, Draško Br-

guljan, Aleksandar Ivović,

Mlađan Janović, Marko

Petković, Đuro Radović,

Aleksandar Radović, Dra-

ganDrašković, StefanVido-

vić, Bogdan Đurđić, Bojan

Banićević, Vlado Popadić,

Vladan Spaić, Saša Mišić,

UrošČučković iNikolaMu-

rišić.

Juče smo razgovarali sa se-

lektorom ,,ajkula“ koji nam

je kazao da je sedmicu, po

povratku sa Mediteranskih

igara u Taragoni, iskoristio

za zajednički rad igrača koji

su bili odvojeni zbog nastu-

pa na dva prestižna takmi-

čenja.

- Prvi put smo se u ovoj sed-

mici spojili i radili zajedno.

Neki su manje, neki više

umorni, pa smo iskoristili

ovovrijemedaihpribližimo

i da radimo isto - kazao je

Gojković.

Formom i rezultatima sa

Svjetske lige iMeditranskih

igara naš stručnjak je zado-

voljan.

- Nema što da krijemo, mo-

ramobitizadovoljnisaonim

što je bilodo sada. Glavni clj

je Evropsko prvenstvo, vje-

rujem da možemo ostati na

nivou, a nadam se da ćemo

se još malo podići i donijeti

kvalitetviše.Ali,tajnivo,ko-

ji smodo sada prikazivali, je

bio zavidan. Individualno

imamo dosta kvaliteta, što

možemo da iskoristimo.

Očekujemdaćeseformomi

druge ekipe podići.

ZaGojkovićaprvautakmica

na šampionatu sa Francu-

skom odrediće dalji tok u

grupi.

-Najvažnijijeprvimeč.Mo-

ramogashvatitinapravina-

čin. Favoriti smo, važno je

da pobijedimo, jer ćemo na

taj načindobiti danepripre-

ma za posljednji meč sa

Španijom.Našaželjajeprvo

mjesto u grupi, ali idemo

polako.

Španci iz objektivnih razlo-

ganijesupokazali pravo lice

na oba takmičenja, Crna

Gorajedvaputaslavilasapo

dva gola razlike. UTaragoni

dvadeset minuta je ,,furija“

bila bez gola.

- Umorni su, igrali su veliki

broj utakmica, a nekih pra-

vila se ne treba držati. Vje-

rovatno će i oni podići for-

mu, imaće i pripreme sa

Srbijom,paćemodavidimo.

Gdje je bila bolja odbrana?

- NaMediteranskim igrama

primili smominimumgolo-

va, ne može manje od tog

broja i to protiv ozbiljnih

ekpa. Bila je i ta utakmica sa

Španijom u Svjetskoj ligi,

gdje smo, semuprvoj četvr-

tini, imali kontrolu, držali

smo na nekih pet golova sve

do samog kraja. Tako da i sa

ovimučinkommožemo biti

zadovoljni.

Osvježenje za ,,crvene“ su

Aleksandar Ivović i Mlađan

Janović. Vukli su ekipu do

zlatne medalje u Svjetskoj

ligi.

- Imamo sedam, osamstari-

jih igrača, sa velikim isku-

stvomiza sebe. Profesional-

ci su, rade posao na pravi

način, tu nema spora. Blago

su za mlade koji su se pri-

ključili. Samo uz njihmogu

da rastu. Uz njih je mnogo

brži napredak nego u nekoj

prosječnoj ekipi.

Mladi, ključna stavka - pri-

bližavaju se zahtjevima i

kvalitetu koji traži veliko

takmičenje.

- Njihov prilaz je u suštini

pravi, to je ono što imjedino

može donijeti pravi put.

Sad, uvijek će biti oscilacija,

nekad će igrati bolje, nekad

lošije, ali u dobrom kolekti-

vu uvijek ima prostora da

pojedinačni kvalitet dođe

do izražaja. Treba da nasta-

ve istim putem, prije svega

da imaju veliku odgovor-

nost, poštovanje prema sta-

rijima i imaće podršku od

njih.

SkorodvamjesecaGojković

sa saradnicima radi sa eki-

pom. Neki su od prvog dana

priprematu,anekisusepri-

ključivali nakon završenih

klupskih obaveza. Gojković

će na šampionatu Evrope

računati na 13 igrača.

- Imamoširokubazu, vidjeli

ste kako je bilona dva turni-

ra. Nije lako nekoga ostaviti

kući.

A.M.

Crnogorci će na Evrop-

skomprvenstvu igrati u

grupi B protiv Francuske

(16. jula, od 11 časova),

dva dana kasnije čekaće

ih duel sa Maltom (17

časova), a 20. jula derbi

protiv Španije (22 h).

U Grupi A su Italija,

Mađarska, Njemačka i

Gruzija, u C - Hrvatska,

Grčka, Holandija i Tur-

ska, a u D Srbija, Rusija,

Rumunija i Slovačka.

Najbolje ekipe iz grupa

idu direktno u četvrt-

inale. Drugoplasirane

i trećeplasirane će

razigravati za plasman

među osam.

Protiv

Francuske

16. jula

CrnaGora je na evropskimprven-

stvima osvojila odmedalja zlato

uMalagi 2008, srebrouAjndhov-

enu 2012. i Beogradu 2016. godine