Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 48 Next Page
Page Background

7

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Arena

Fudbal

mladincima i seniorima Sutjeske, saMornaromproslavio plasman u Prvu ligu

tri timau jednoj sezoni

dvojno je registrovan za

Mornar, kako bi u sezoni

imao što više mečeva.

Upravo taj potez pokazao

se ispravnim.

- Sigurno da mi je mnogo

značiloštosamigraoDru-

gu ligu. Stric Slavoljub

imao je uticaja na moju

odluku, jer je na početku

sezone on vodio Mornar.

Za mene je bilo izuzetno

značajnoštosamigraogo-

tovo svako kolo, a Druga

liga po mnogima je bila

nikad jača. Imali smo zai-

sta dobrih i jakihmečeva,

doposljednjegkolavlada-

la je neizvjenost oko pr-

vog mjesta i sigurno da

sam kroz te utakmice ste-

kao novo iskustvo koje će

mi značiti – objasnio je Bu-

banja.

Nikšićanin je u dresuMor-

nara odigrao 24 utakmice i

upisao 2.146 minuta, čime

je dao veliki doprinos

uspjehu barskog tima, koji

je izborio povratak u elitni

rang.

- Drago mi je što Mornar

ušao u Prvu ligu i što sam

dao doprinos. Želim Bara-

nima mnogo sreće i da iz-

bore opstanak – naglasio je

Bubanja.

Omladinci

VladanBubanja odigrao je

posljednju sezonu kao

omladinac. Igrao je u timu

Dragana Mijanovića i dao

doprinos da ova sjajna ge-

neracija odbrani titulu u

omladinskojkonkurenciji.

-Kada igrate umlađimse-

lekcijama, sigurno da je

svaki meč nova prilika za

dokazivanje. Iako samveć

biopriključenseniorskom

timu, bio registrovan i za

Mornar, na nekoliko uta-

kmica sam bio i sa mojim

drugovima iz omladin-

skog pogona. Svakako da

je lijep osjećaj kada iz go-

dineugodinutrofejnasala

klubabroji svevišepehara

–naglasio jeBubanja.

Prva liga

Ipak, ono što seposebno iz-

dvaja jeste činjenica da je

Bubanja dio ekipe koja je

dominirala Prvom ligom i

sa rekordnom razlikom

osvojila treću titulu.

- U sezoni samnastupao za

tri tima, u sva tri ranga bio

prvi, ali svakako da je titula

sa Sutjeskom nešto poseb-

no. To su trenuci za pamće-

nje i posebno je zadovolj-

stvo bilo biti dio te ekipe,

koja jeoborilabrojnerekor-

de – objašnjava Bubanja,

koji pod dirigentskompali-

comNikole Rakojevića sa-

da trenira sa prvim timom i

nastoji da se nametne.

- Zamene je sada najvažni-

je da sam tu, da treniram i

želimda se dokazujem i iz-

borimzaminutažu.Očeku-

ju nas kvalifikacije za Ligu

šampiona i naravno da sva-

ki igrač ima motiv do neba

–kažeBubanja,kojijeproš-

le sezone zaigrao za Sutje-

sku u kvalifikacijama za

LiguEvrope.

- Prošle sezone je bilo teš-

kih mečeva i ne mogu reći

koji mi je bio najteži, ali za

mene je najdraži trenutak

kada sam imao priliku da

igram za matični klub u

Evropi – istakao je Vladan

Bubanja.

R.PEROVIĆ

sa Borisom Lakićevićem, a

rješenje na golmanskoj po-

ziciji zaključeno je angažo-

vanjemAgovića.

Agović je potpisao ugovor

na godinu, uz mogućnost

nastavka na još jednu sezo-

nu. Inače, dvadesetsedmo-

godišnjiPodgoričaninproš-

le sezone nastupao je na 31

utakmici zaRudar.

Lješkopoljcibivećdanastre-

balo da dobiju i još jedno po-

jačanje i tou liku IvanaBula-

tovića.Mladinapadač,kojije

prošle sezone postigao 13

golovazaBokelj, već jeupre-

govorima sa ekipomMlado-

sti i očekuje se da i dvade-

setdvogodišnji centarfor

stavi paraf na vjernost i pri-

ključi se pripremama.

R.P.

PODGORICA–

BorisBu-

lajić višenije član Iskre.

Iskusni vezistaposlije

dvije sezonenapustio je

redoveprvoligaša izDa-

nilovgrada i slobodan jeu

izborunove sredine.

Nikšićanin je prethodne

dvije sezone bio jedan od

najstandardnijih igrača

Iskre, ali nakon što su u ti-

muizDanilovgradaodlučili

da naprave rekonstrukciju i

Bulajić je uzeopapire.

- U Iskri sam proveo lijepe

trenutke. Imali smo dvije

dobresezone, uprethodnoj

bili čak u igri za Evropu, ali

sada za mene slijede novi

že i Bulatović

Bulajić

napustio

Iskru

izazovi. Imamčiste papire i

želimdadobrorazmislim, a

nadam se da ću napraviti

dobar izbor–kazao jeBula-

jić.

Nekadašnji mladi crnogor-

ski reprezentativac nakon

Sutjeske igrao je u timuČe-

lika, a zatimnosio dres ma-

đarskog Kečkemeta. Bio je

u Rudaru i Grblju, zatim se

vratio u matični klhb, da bi

nakon sezone i po u Borcu

iz Čačka odlučio da se vrati

u Crnu Goru. Odigrao je 51

utakmicu za Iskru, a osim

njega Danilovgrađane su

napustili Željko Krstović,

BogdanMilić, SavoGazivo-

da, Dejan Zarubica, Mihai-

loPetrović iPavleVelimiro-

vić.

R.P.