Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

I. BOŽOVIĆ

M. BABOVIĆ

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Subota, 7. jul 2018. • Godina LXXIV/Broj 18865 • Cijena 0,70 eura

Organizujte

Skupštinu

ili prinudna

uprava

STR.2.

Vlada upozorila opštinu Budva

Razmatrani dokazi Specijalnog tužilaštva

protiv bivših čelnika Telekoma

STR.8.i9.

STR.9.

STR.4.i5.

Usvojen prijedlog

rebalansa budžeta

Cigareteod

septembra

jeftinije20 i

30centi

Božidar

Vuksanović

razriješen

članstva

Teška saobraćajna nesreća na putu Nikšić–Plužine

Potvrđeni mandati članovima Odbora direktora Aerodroma

Poginuli otac i sin

STR.5.

Podnijeto trinaest

hiljadazahtjeva

za legalizaciju

Ministarstvo održivog razvoja zatražilo

da opštine pojačaju kapacitete

Čuli da jeSPCpočela

proceduru legalizacije

STR.6.i7.

STR.4.

Država čeka do 15. jula zahtjev za izdavanje dozvole

za „divlji“ objekat u porti Manastira Dajbabe

Advokat Zoran

Piperović

juče je sudu

predao obimnu

dokumentaciju

koja, kako je

rekao, dokazuje

da o angažovanju

konsultantske

kuće iz Londona

Obradović i

Ivanović nijesu

odlučivali sami, već

da je odluku donio

Odbor direktora

Telekoma

BezpotpisaMađara

nijednaodlukanije

moglada sedonese

ĐorđijeMašnić VukMašnić

ONOGOŠT.ME

Ilustracija