Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Hronika

BAR

NaBaraninaVasaDe-

libašića (45), koji jeubijen

28. junauMekedonskomna-

selju, pucano je izdva ,,škor-

piona“ –potvrđeno jePobje-

di izviše izvora.

Likvidacija Delibašića dogo-

dila se prije šest dana, naoči-

gledbrojnihgrađana, uMake-

donskom naselju u Baru, u

blizini košarkaških terena.

Ubice su u žrtvu ispalile šest

hitaca – dva u glavu, a četiri u

tijelo.

Nakon zločina egzekutori su

zapalili „audi“ u blizini Poljo-

privredne škole. Na vozilu su

bile tablice ukradene prije ne-

kolikomjeseci uPodgorici.

Inspektori su, kako je Pobjeda

ranijepisala, uzapaljenomvo-

zilu osimdva pištolja pronašli

i predmete koje su poslali u

Forenzički centar na vještače-

nje, a mogu pomoći u rasvjet-

ljavanju zločina.

Prošle nedjelje policija je pre-

gledala i snimke sakamerako-

je su zabilježile kretanje egze-

kutora. Inspektori su uzeli

izjave od Delibašićevih prija-

telja kako bi eventualno došla

do traga koji bi im pomogao u

istrazi.

Istražitelji nemaju dilemu da

jeakcijabrižljivoplanirana,da

su direktni egzekutori imali

logističare i da je bilo pripre-

mljeno auto za bijeg. Prelimi-

narni rezultati istrageukazuju

dasunapadačiDelibašićapra-

tiliduževrijeme,znalinjegove

navike i iskoristili pogodan

momenat da ga uklone.

Delibašić je, prema podacima

bezbjednosnih službi, bio bli-

zakklanunjegovogsugrađani-

na Alana Kožara, a koji blisko

sarađuje sa škaljarskom gru-

pomizKotora.

Kožar je na čelu grupe pokoj-

nog Baranina Luke Đurovića

koji je poginuo u saobraćajnoj

nesreći prije pet godina.

M.L.

Istraga o ubistvu 45-godišnjeg Baranina

NaDelibašićapucano

izdva „škorpiona“

VIŠEHITACAISPALJENO

UŽRTVU:

Sauviđaja

PODGORICA

Advokat

BrankoAnđelić, koji zastupa

VladimiraUlamu iDarkaMi-

jovića, optužene zaubistvo

PetrovčaninaNemanjeMe-

dina, tražio je juče izuzeće tu-

žiocaŽeljkaTomkovića.

OsimUlame i Mijovića, na op-

tuženičkoj klupi je i Bogdan

Milić,kojisesumnjičizakrivič-

no djelo pomoć učiniocu posli-

je izvršenog krivičnog djela.

Anđelić je obrazlažući zahtjev

kazao da je Ulama prvostepe-

nom presudom pred kolašin-

skom sudom osuđen zbog na-

pada na tužiocaTomkovića.

Tom presudom Ulama je osu-

đenna šestmjeseci.

Na jučerašnjem suđenju saslu-

šan je vještak sudske medicine

Nemanja Radojević i pročitani

su izvještaji ljekara barske bol-

nice o povredama optuženog

Mijovića.

Advokat Anđelić prigovorio je

izvještajima, dodajući da se ra-

di o „povredi koja je nastala od

pare, a ne o opekotini“.

VještakRadojevićjeusvomna-

lazu dodao da su povrede na-

stale usljed kontakta sa viso-

komtemperaturom.

Odgovarajući na pitanje advo-

kata Anđelića, vještak je kazao

da u slučaju da opekotina na-

stane od otvorenog plamena

dolazi do potpunog uništenja

dlake,teidakodpovredaodpa-

re ne dolazi do oštećenja dlaka.

Advokat Anđelić nije imao pri-

mjedbe na izjašnjenje vještaka,

ali je dodao da je Radojević is-

ključiomogućnost da je povre-

danastaladejstvomvatre, jerbi

dlake bile potpuno ili djelimič-

nouništene.

- Saslušanjem ovog vještaka

mislimda su potpuno diskvali-

fikovani navodi optužnice -

istakao jeAnđelić.

Suđenje se nastavlja u septem-

bru kada će se saslušati ljekari

iz barske bolniceMarina Jere-

mić i Sadet Ličina.

Prema optužnici, Ulama i Mi-

jović ubili su Petrovčanina Ne-

manjuMedina, čiji je nestanak

prijavljen8. jula 2016. godine.

Prema tvrdnjama tužilaštva,

ubistvo su izveli na podmukao

načinjerjeMedinodbiodauči-

ni nešto što suodnjega tražili.

M.L.

Nastavljeno suđenje optuženima za teško ubistvo Petrovčanina

Odbrana traži izuzeće

tužiocaTomkovića

ARHIVAPOBJEDE

SaprivođenjaUlame

PODGORICA

SuđenjeKotorani-

nuNikoliMršićuzbogubistva su-

građaninaGoranaLencapočinje

danas pred sutkinjomVišeg suda

VesnomMoštrokol.

Mršićusesudiuodsustvu,azanjimje

raspisanapotjernica jer jeubjekstvu.

Prema navodima optužnice, Mršić je

16. septembra prošle godine u 19.15

časova, na pomoćnom stadionu FK

Bokelj, s umišljajemubio Lenca i po-

kušaoda ubijeMilana Jovićevića.

UaktuTužilaštva se navodi da jeMr-

šić na stadion došao sa unaprijed pri-

premljenim oružjem, koje je držao u

kesi.

-UpravcuLenca ispaliojehitac, apo-

tom drugi prema Jovićeviću koji ga

nije pogodio–navodi se uoptužnici.

Kada jerazmatranaoptužnica, brani-

oci Mršića, advokati Dragoslav

Ognjanović i Branko Anđelić kazali

su da nema dokaza protiv njihovog

branjenika i da je nejasno zašto ga je

Tužilaštvo odabralo kao izvršioca.

Lenc je navodno ubijen u ratu kavač-

kog i škaljarskog kriminalnog klana.

Pokojni fudbaler je, vjerujese, biobli-

zak ,,kavačanima“.

Mršić je odmah nakon ubistva bio

među prvim osumnjičenima, zbog

čega je saslušan u kotorskoj stanici

policije, ali je nakon davanja iskaza

pušten. Tada, kako nam je pojašnje-

no, nije bilo osnova za njegovo zadr-

žavanje.

Osnovanost sumnje da jeMršić ispa-

liosmrtonosnihitacuLencapotvrđe-

na je kada su stigli nalazi iz Forenzič-

kog cent ra gd j e j e ut vrđena

podudarnost DNK iz ovog zločina sa

DNKprofilomosumnjičenog.

M.L.

ŽABLJAK

Njemački turista, koji je nedavno

boravio na Žabljaku, nakon povratka u svoju

zemlju dostavio je policiji u Blumbergu fotogra i-

ju koja svjedoči da je na lokalitetu Struga, u Dur-

mitoru, pronašao ljudsku lobanju.

Crnogorsku policiju o tome je obavijestio NCB

Interpol Visbaden, pa je odmah po nalogu držav-

nog tužilaštva počelo rasvjetljavanje slučaja. Ne

isključuje se mogućnost ubistva, u toku je pro-

vjera svih baza podataka o nestalimosobama iz

Crne Gore, ali i turistima, a pogotovo planinari-

ma. Vještačenjembi trebalo da bude utvrđeno

kako je smrt nastupila, odnosno identi ikacija.

Kako saznajemo, lobanja je pronađena nedaleko

odmjesta gdje su proljetos pronađeni djelovi

tijela turistkinje iz Malezije, koja je nestala prošle

jeseni na Durmitoru.

To znači i mogućnost da se radi o istoj osobi.

Ra. P.

Počinje suđenje optuženomza ubistvo Kotoranina Gorana Lenca

Mršićubjekstvu, sudi

museuodsustvu

Interpol Visbadena dostavio crnogorskoj

policiji obavještenje svog državljanina

Njemački turista

pronašao lobanju

naDurmitoru

da je

eku

strane ljekara odgovarajuće

struke - najavio jeLukač.

Kastrati se stavlja na teret da

jeizvršilakrivičnodjeloteško

ubistvo.

Podsjećamo, ovo je treće ubi-

stvo djeteta od početka godi-

ne.

Sredinom maja u Baru je

uhapšena Mirjana Škrijelj

(29) zbog sumnje da je ubila

svoju šestomjesečnu bebu u

porodičnoj kući uSutomoru.

Tijelo je pronašao otac u kre-

vecu. Beba je bila zamotana u

mušemi i nije davala znakove

života. Istraga jeukazalada je

beba zadavljenamušemom.

Škrijelj je pred istražiteljima

priznala krivično djelo i njoj

je određenpritvor.

Dva mjeseca ranije u Podgo-

rici su uhapšeni državljanin

BiH Nermin Šišić (27) i nje-

gova partnerka Jelena Jovo-

vić (34) zbog ubistva peto-

mjesečne bebe.

Sin Jelene Jovović primljen

je 4. februara uDječiju bolni-

cu u Podgorici bez znakova

života.Ljekarisuuspjelidaga

reanimiraju, ali je već sjutra-

dan podlegao teškim povre-

dama.

Protiv Šišića i Jovović podi-

gnuta je optužnica i ona je na

razmatranjuuVišemsudu.

Šišićseteretizateškoubistvo,

dok je Jovović optužena za

teško ubistvo u saizvršilaš-

tvu. Njima je zaprijećena

maksimalna kazna od po 40

godina zatvora.

V.Šb.

NIKŠIĆ

Policija je u Nikšiću tokom juna rasvijetlila četiri

krađe i podnijela prijave protiv šest osoba.

Iz Uprave policije saopštili su da su za ta krivična djela osum-

njičeni F. M. (25), I. R. (25), A. V. (35), N. M. (35), V. K. (24) i R. R.

(24). Četiri osobe privedene su tužiocu uz krivičnu prijavu, a

protiv dvije osobe su podnijete prekršajne prijave.

Osumnjičeni se terete da su ukrali kombi, bakar vrijednosti

3.250 eura, novac, laptop, DVD, alat, gorivo, kazan, lustere,

prehrambene proizvode i mobilni telefon.

U saopštenju dodaju da se jedan od osumnjičenih već nalazi

u ZIKS-u zbog drugog krivičnog djela.

C. H.

NIKŠIĆ:

Protiv šest osoba podnijete prijave

Krali bakar,

novac, lustere...

HERCEGNOVI

Srpski državljanin M. J. (28) uhapšen je, a protiv

P. M. (17), K. D. (21) B. B. (23) i J. R. (17) podnijete su prekršajne prija-

ve jer je kod njih pronađena droga.

Kako je saopštila Uprava policije, kontrolom je kod P. M. zatim

K. D., B. B. i J. R. pronađeno 82,8 grama biljne materije za koju se

sumnja da je marihuana, džoint i tabletu ekstazija.

Nakon izjašnjenja tužioca da nema elemenata bića krivičnog djela

čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, protiv četvori-

ce mladića podnijete su prekršajne prijave.

Takođe, službenici Odjeljenja granične bezbjednosti Herceg Novi

su na graničnomprelazu Sitnica kontrolomputnika M. J. (28) pro-

našli amfetamin – LSD i i manju količinumarihuane.

LSD i marihuana su se nalazili u rancu koji je nosio M. J. Osumnji-

čenom se stavlja na teret da je počinio krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

M. L.

Podnijeta jedna krivična i tri prekršajne prijave

Oduzetamarihuana i LSD

ILUSTRACIJA

SaprivođenjaKastrati

VasoDelibašić