Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Magazin

Poznat kompletan spisak izvođača na Bedem festu od 3. do 5. avgusta

NastupajuOf djuti

i di-džej Ajron

NIKŠIĆ

–BendOf djuti i

di-džej Ajron (FilipRavić)

posljednja su imena sa lajn

apanikšićkogBedemfe-

sta.

-Deset godina postojanjaOf

djuti bendakoji ćenaovogo-

dišnjem izdanju Bedem fe-

sta 4. avgusta premijerno

emitovati spot sa tek objav-

ljenog albuma ,,Putokaz“ za

istoimenu numeru, kao i re-

zidencijalni di-džej Ajron

(FilipRavić), koji će na festu

5. avgusta nastupiti kaomla-

da snaga koja predstavlja

pravo osvježenje u vodama

elektronske i eksperimen-

talnemuzike, dovoljni su ra-

zlozi daupravoovadva ime-

na i zatvore ovogodišnju

listu izvođača - ističu orga-

nizatori.

Ovogodišnji Bedemfest, de-

veti po redu, biće održan u

perioduod 3. do 5. avgusta.

-Uskladusasloganom„Tvoj

grad“, izbor lokalnih izvo-

đača predstavlja našu opre-

dijeljenost da se borimo,

afirmišemo i promovišemo

lokalnamuzičkaimena.Ovo

je čin poštovanja lokalne

scene i svega onoga što ona

predstavlja u okvirima pre-

poznatljivosti crnogorske

scene - navodi se u saopšte-

nju.

Uprkos rekordnom intere-

sovanju, organizatori su od-

lučili daprodužerokzapro-

daju promotivnog paketa

trodnevnihulaznicapocije-

ni 20 eura.

- Trajaće do 13. jula, kada

ćemo i zvanićno zatvoriti

opc i ju kupovine ovih

ulaznica po istoj cijeni.

Nakontoga,trodnevnipaket

iznosiće 25 eura, dok će se

pojedinačne karte moći ku-

piti po cijeni od 10 eura –

ističuorganizatori.

Najavljuju da zbog ogro-

mnog interesovanja pratila-

ca, detaljni „timetabe“ mo-

gu očekivati u narednih

nekolikodana.

- Time smo željeli da ispo-

štujemonašeposjetioce, na-

šu vjernu publiku koja raste

izdanaudan, kakobi iskori-

stili mogućnost uštede - po-

nosni suorganizatori.

Z.K.

ZAGREB

- Pjevač zagre-

bačke grupe Parni valjak

Aki Rahimovski, koji je

početkom aprila imao

l akš i moždani udar,

uspješno se oporavlja i

već za dvamjeseca bi mo-

gaodasevratinamuzičku

scenu.

Kako tvrde njegovi sarad-

nici, Rahimovski će 31. av-

gusta nastupiti sa bendom

u Sloveniji (Škofja Loka),

dok će poštovaoci ,,Valjka“

u Beču moći da uživaju u

nezaboravnim hitovima

ovog benda 29. septembra

u dvorani ,,Hallmann Do-

me“. Zbog Akijevog zdrav-

stvenog stanja bend je u

međuvremenuotkazaosve

koncerte, pa će turneja, na

zadovoljstvo publike, biti

nastavljena posljednjeg

dana avgusta.

NaNort festuTap011 i Bolero

KOLAŠIN

- I ovog ljeta će

na sportskimterenimaho-

tela „Bjanka“uKolašinu

ljubitelji dobre svirkemoći

da 27. i 28. julauživajuu

muzičkomspektaklukoji

pripremajuorganizatori

Nort festa.

Na ovogodišnjem festivalu

nastupiće nekoliko bendova

koji suobilježilimuzičkusce-

nu80-ihi 90-ih.Organizatori

su se potrudili da festival

upotpune bendovima koji se

vrlo rijetko okupljaju, prije

svega Tap 011 u originalnoj

postavi saGocomTržan i Iva-

nom Peters. Nastupiće i ne-

kadašnji pjevač grupe Smak,

Dejan Najdanović Najda sa

bendomSmak tribjut i legen-

darna grupa Bolero. Iz regio-

nadolazeimakedonskisastav

Ki (pobjednici Zaječarske gi-

tarijade 2017. i Festivala

Omladina u Subotici 2018),

grupa Sila nečista iz Hrvat-

ske, a domaće boje brane Ru-

dolf iz Kolašina, Akademia iz

Bara ipodgorički bendoviPa-

rampaščad i Bubnjevi.

Nort fest je muzička manife-

stacija, pokrenuta radi pro-

mocije turističke ponude sje-

vera i Kolašina u toku ljetnje

turističke sezone. Prvo, proš-

logodišnje izdanje Norta na

komjenastupila i ,,Ribljačor-

ba“, opravdalo je postojanje, i

već u prvoj godini okupili su

preko hiljadu posjetilaca iz

svihgradovaCrneGore.

- Naša želja je da festival po-

stane značajna turističkama-

nifestacija svima nama koji

živimo i radimo u Kolašinu, a

posebno onima koji se bave

bilo kojim vidom turizma i

ugostiteljstva. Pored podrške

opštine Kolašin i Turističke

organizacije Kolašin, raduje

nas činjenica što su prepo-

znali potencijal Nort festa i

značajno nampomogli poput

hotela „Bjanka“ i kompanije

„Beppler&Jacobson Monte-

negro“kojiivećdrugugodinu

zaredom učestvuju u spon-

zorstvu naše manifestacije -

kazao jeDuškoGošnjić, orga-

nizator i osnivačNort festa.

On je dodao da je održavanje

festivala vrlo značajno za

ukupnu turističku ponudu

grada.

- Prošlogodišnji Nort fest

okupio je veliki broj ljudi iz

svih gradova Crne Gore, a

ovogodišnje izdanje će

umnogome nadmašiti pret-

hodno. Okupili smo bendove

koji ne nastupaju često u Cr-

noj Gori, neki od njih kao što

je Tap 011 nastupiće poslije

punih 20 godina upunomsa-

stavu, a mnogi od njih nastu-

piće prvi put u Kolašinu, i

uopšte u Crnoj Gori - ističe

Gošnjić.

Novitet na ovogodišnjem

Nort festu će biti i besplatno

kamp naselje, kao i dnevne

žurke u toku oba festivalska

dana.

B.V.

Sarajevski bend Helemnejse dolazi na Lejk fest

Jedvačekamo

da seveselimo

sapublikom

NIKŠIĆ

Sarajevski hip-

hopdvojacHelemnejsena-

stupićenaovogodišnjem

Lejk festuuNikšiću. Ra-

sprodati tiražnjihovog al-

bumaprvijenca „Gougo-

stima“ objavljenoguaprilu

2017. godine, benduotvara

regionalnuperspektivu, a

spotovi saovog albumaha-

raju internetom.

Regionalnim hitom „Kaba-

dahija“ ukrstili su snage sa

beogradskim muzičarom

MarkomLuisomi najavili al-

bum koji će biti objavljen na

jesen2018.

Za Lejk fest, ističu, pripre-

majuneobičannastup.

- Dolazimo sa namjerom da

odsviramo set proljećnih ba-

lada i ljetnih limunadauzko-

je će dragi naši lejk festeri

plesati, uživati i ljubiti se u

obraze. Helem nejse je all

about špica –kazali suoni.

Sastav će ovomprilikomprvi

put svirati uCrnoj Gori.

- Mnogo smo uzbuđeni jer

znamo da se radi o velikom

festivalu. Pratimo dešavanja

uregijiijasnonamjedaćemo

11. avgusta svirati na ozbiljno

velikoj bini –kazali suoni.

Na pitanje da li spremaju ne-

što specijalno za nastup po-

kraj Krupačkog jezera, poru-

čuju:

- Spremamo piletinu u kari

sosui ljuti bakalarnasarajev-

ski način. Nadamo se da ćete

postati naši fanovi nakon

svirke na Lejk festu. Jedva

čekamo da se veselimo s va-

ma – zaključili suoni.

Muzički festival na terenima ,,Bjanke“ u Kolašinu 27. i 28. jula

Aki

Rahimovski

sevraćana

scenu

Tap011

Bolero