Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

CrnomGorom

BAR

Na tradicionalnoj sveča-

nosti u balskoj dvorani Dvorca

kralja Nikole, koju na kraju

svake školske godine prire-

đuje lokalna samouprava,

predsjednik opštine dr Zoran

Srzentić uručio je novčane

nagrade i čestitao ostvarene

rezultate učenicima osnov-

nih i srednjih škola koji su

tokomobrazovanja imali sve

petice i odličan uspjeh.

Nagradu je dobilo 111 učenika.

Uz novčane nagrade, najsjaj-

nije zvijezde barskog obrazo-

vanja dobili su i poklon, knjige

,,Kulturna baština Crne Gore“i

,,Bar - grad feniks“ barskih

autora Vladislava Kasalice i

profesora Maksima Lutovca.

- Vi ste najbolje što naš grad

ima, najbolji od najboljih. Ovo

je ogromni potencijal i buduć-

nost Bara. Poželio samonima

koji idu na fakultet srećan

početak novog, studentskog

života. Želimda stiču nova

znanja, kompetencije i vješti-

ne i, da se naravno, vrate u

Bar i izgrađuju ga na najbolji

način. Čestitam i njihovim

roditeljima, jer je i njihov veliki

uspjeh što su odgojili ovako

lijepu, vaspitanu i pametnu

djecu, koja su ponos Bara -

kazao je Srzentić.

Nagradu od po 50 eura dobila

su 62 osnovca - lučonoše za

odličan uspjeh, a isto toliko

pripalo je trideset petorici

učenika koji su odličan uspjeh

imali i u osnovnoj i u srednjoj

školi. Sa po 100 eura opština

je nagradila 14 srednjoškola-

ca, koji su uz odličan uspjeh

tokom cijelog školovanja imali

i sve petice, iz svih nastavnih

predmeta.

Dobitnici diplome Luča i

iznosa od 50 eura u OŠ „Anto

Đedović“ su Amina Bahović,

Marija Pavlović, Mia Vukčević

i Milena Milović. Najbolji u

OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ su

Vasilije Basarab, Đorđe Đono-

vić, Anastasija Kojić, Miljana

Radović, Milica Ražnatović,

Emilija Kozomora, Vuk Miloše-

vić, Iva Pavlović, Ines Pejović,

Korina Perović, Vladimir Smo-

lović, Nevena Vujović, Ermin

Čengić, Miljana Drobnjak i

Lana Labović.

U OŠ „Đerđ Kastrioti Skender-

beg“ Luče su zaslužile Edona

Kraja i Samina Đečbitrić, a u

OŠ „Jugoslavija“ Nikola Đalo-

vić, Dušanka Jaramaz, Mija

Krstić, Iva Obradović, Ana

Radanović, Jovana Rastović,

Luka Gačević, Ognjen Jok-

simović, Kristijan Pupović,

Milica Roćenović, Iman Zejni-

lović, Aleksandar Joličić, Milica

Ćorić, Anđela Vukčević, Damir

Arabelović, Pavle Baltić, Ana

Kljakić, Ksenija Nikić, Kenin

Suljević, Nikolina Šćepanović i

Nikoleta Vuković. U OŠ „Jovan

Tomašević“ lučonoše su Dra-

gan Petranović, Anastasija

Joličić i Anica Igumanović.

U OŠ „Kekec“ najbolji su

Tijana Nedeljković, Simona

Petranović i Dušan Vučićević.

Diplomu Luča u OŠ „Meksiko“

dobili su Ana Popadić, Orhan

Količić, Arnela Sijarić, Rialda

Alić, Danilo Golubović, Amer

Dešić, Jovana Martinić, Ivana

Popović i Jovana Popović, u

OŠ „Mrkojevići“ Emin Čantić i

Emina Čobović, a u JU „Srbija“

Tina Truš, Ena Pepić i Learta

Lolović.

Dobitnici Luče za odličan

uspjeh iz svih nastavnih pred-

meta i primjerno vladanje u

osnovnoj i srednjoj školi u

Gimnaziji ,,Niko Rolović“ i po

100 eura su Nikola Raonić,

Andrej Cvijetić, Teodora Čavić,

Uroš Bibić, Anđela Orlandić,

Jana Vukosavović, Teodora

Ćakić, Nikola Vučeljić, Nema-

nja Krgović, Eva Stela Lekić,

Miljana Plamenac, Benjamin

Isić i Itana Bojović. Njihovi

drugovi koji su dobili Luču

za odličan uspjeh i primjerno

vladanje u osnovnoj i srednjoj

školi i po 50 eura su Mirela

Salihović, Lazar Popović,

Marija Babić, Rema Ciriković,

Nemanja Radonjić, Kenan

Količić, Milica Radoman, Ljubi-

ca Krklješ, Ivana Đukić, Milan

Zlatičanin, Milica Bulatović,

Vladana Ulama, Ajla Ličina,

Jelena Đurović, Dimitrije Mar-

tinović, Roman Đačenko, Vuk

Lutovac, Marija Raković, Elena

Lojić, Vasilisa Savić, Ivana

Burić, Karla Miranović, Velimir

Đonović, Vanja Vuksanović,

Bobana Marstijepović, Milorad

Đurišić, Jovana Vučević, Aldi-

na Drljan, Irma Pontić, Milica

Šćekić, Martin Popović i Mari-

na Mihejeva.

U Srednjoj Ekonomsko-ugo-

stiteljskoj školi dobitnica

Luče 1 za odličan uspjeh iz

svih nastavnih predmeta i

primjerno vladanje u osnov-

noj i srednjoj školi i 100 eura

je Alina Malisa Osmanović.

Dobitnici diploma Luča 2 za

odličan opšti uspjeh i primjer-

no vladanje tokom 12-godiš-

njeg školovanja i 50 eura su

Katarina Vukmanović, Ognjen

Kaličanin i Marija Knežević.

V.K.V.

Priznanjeza 111 odlikaša

BIJELOPOLJE

Učenike

škole zaosnovnomuzičko

obrazovanjekoji suosvojili

nagradenadomaćimimeđu-

narodnimtakmičenjima, kao

i direktoricuJasmiluHot i

mentoreugostio je juče

predsjednikopštinePetar

Smolović.

–Nastavićemoda podržavamo

Muzičku školu, potrudićemo

se da ona dobije status srednje

muzičke škole koja će biti

smještenauaneksuOŠ ,,Dušan

Korać“ koja uskoro treba da

počne da se radi – kazao je

Smolović čestitajući im na

uspjesima.

Sredstva za novi objekat su

obezbijeđena. Riječ je o 5,5mi-

liona eura, a završeni su DUP i

tender.

Direktorica Jasmila Hot pod-

sjetila je da školu sada pohađa-

ju224učenikatedaspadaupet

najboljihuCrnoj Gori.

– Naši učenici suosvojili 19na-

grada na državnom takmiče-

nju, od toga sedam zlatnih, što

je najveći broj priznanja tog

ranga od osnivanja škole prije

57 godina. Dječji troglasni hor

naše škole, koji vodi profesori-

ca JelenaĐaković, je već 16 go-

dinanajboljiudržavi-kazalaje

pored ostalog Hot. Škola je

osnovana 1961. godine.

T.Č.

PONOSGRADA:

Smolović sa

đacima i predstavnicima škole

BIJELOPOLJE:

Predsjednik opštine ugostio

đake i upravuMuzičke škole

Zaslužili viši status

HERCEGNOVI

UDomu sta-

rogkapetanauBaošićima, za-

dužbini pomorskogkapetana

MiroslavaŠtumbergera, koji

je 70-ih i 80-ihgodinaprošlog

vijekabio svojevrsna turistič-

ka atrakcija, preksinoć je

upriličenprogram, kakobi se

oživjelauspomenana jednu

odnajsvestranijih ličnosti ko-

je jeBoka ikada imala.

Direktorica Gradskog muzeja

„Mirko Komnenović“ i galerije

„Josip Bepo Benković“ Ivana

Palikuća, podsjetila je da je

Štumberger svoju kuću otvorio

za posjetioce još 1955. godine.

Sakupio je izuzetno bogatu i

vrijednu kolekciju, kuću pro-

glasiomuzejom,atestamentom

je zavještao Mjesnoj zajednici

Baošić.

Kustos Čedomir Đurišić pod-

HERCEGNOVI:

Sjećanje naMiroslava Štumbergera

Staromkapetanuučast

Svojevremeno je Štumberger pedantno

sačinio popis muzejskog inventara sa nazna-

komporijekla svakog pojedinačnog pred-

meta. Zbirka u njegovomdomu sadržavala

je preko 1.000 eksponata, vrijedne ikone,

makete brodova, amfore, stari novac, djelo-

ve namještaja i posuđa, vrata podmornice

„Nebojša“, čiji je kapetan bio, a zatimoko

700 naslova među kojima su enciklopedija

Britanika iz 1788. godine, Familijarna engle-

ska Biblija iz 1548, Napoleonov Kodeks iz

1806, Astronomija i osnovi geometrije iz

1604. godine... Zbog nesavjesnog gazdova-

nja objekat je ruiniran i više puta pokraden,

ali materijalno najvredniji eksponati nisu

nikada pronađeni. Skoro 15 godina muzej je

bio zatvoren, a vrata posjetiocima otvorio je

ponovo 2015. godine.

„Nebojša“ i700naslova

sjetio je da je Miroslav Štum-

berger za vrijeme službovanja

zavolio Boku, stekavši tu mno-

gobrojneprijatelje i poštovaoce

među kolegama i mještanima,

pajeodlučiodatajkrajnenapu-

sti do kraja života.

– Veoma mu se dopala jedna

staraozidinauzabačenomdije-

lu Baošića. Često je tu dolazio

radi inspiracije za svoje slike

koje je slikao u okolnoj prirodi.

Nije štedio novac za otkup sta-

rina, takoda jeuskoro cijela ku-

ća bila puna raznovrsnih etno-

loških predmeta, ali i vrijednih

primjeraka starog oružja. U

njegovomživotnomdjelu se vi-

di čovjek-umjetnik zapaženog

stvaralačkog duha, visoke kul-

tureiobrazovanostisaznanjem

pet jezika, kulturni radnik i ro-

doljub. Znatiželjnicima je vrata

svoje kuće, nazvane ,,Dom sta-

rogkapetana“, otvorio 1955. go-

dine,iodtadajenjegovakućasa

muzejskom zbirkom postala

nezaobilazna turistička atrak-

cija - kazao jeĐurišić.

On je podsjetio da je Miroslav

Štumberger, rodom iz Šmarja

kod Celja u Sloveniji, da je bio

pasionirani graditelj maketa

starih jedrenjaka koje danas

krasemnogemuzeje uKotoru i

inostranstvu, ali i privatne ko-

lekcije.

Ž.K.

BAR:

Predsjednik opštine Zoran Srzentić ugostio i nagradio lučonoše

BOGATAZBIRKA:

Detalj izDoma

ULJEPŠALIVEČE:

Klapa ,,Starikapetan“