Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 3. jul 2018.

Ministar unutrašnjih poslova na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti obavještajno-bezbjednosnog sektora

Nuhodžić:

Zajedničkimsnagamaprotivkriminala

PODGORICA

Ministarunutrašnjih

poslovaMevludinNuhodžićkazao je

jučeda jepotrebnoda svenadležnedr-

žavne institucije zajedničkimsnagama

nastaveborbuprotivorganizovanog

kriminala.

Nuhodžić je to saopštio na sjednici Biroa

za operativnu koordinaciju aktivnosti

obavještajno-bezbjednosnog sektora.

Kako je istakao, u borbi protiv kriminala,

koja je teška i kompleksna, biće istrajni,

kako bi zajedno, koordiniranim radom,

stali na kraj kriminalcima.

-Neophodnojedapermanentnoulažemo

dodatne napore na unapređenju kadrov-

skih i materijalno-tehničkih resursa

ključnihinstitucijazaobezbjeđivanjevla-

davineprava.Jačanjemkapacitetaorgana

za sprovođenje zakona, jačamo sigurnost

države i njenih građana. Naši rezultati su

nesumnjivi, ali nas i nedavno ubistvo u

Baru upozorava damoramo biti još snaž-

niji - poručio jeNuhodžić.

Biro je konstatovao da specijalni istražni

timoviTužilaštvaiUpravepolicije,formi-

rani shodno zaključcima Vijeća za nacio-

nalnubezbjednost, dajudobrerezultateu

sprečavanju i otkrivanju počinilaca kri-

vičnihdjela.

Radi efikasnijegobračunasakriminalom,

dogovorene su aktivnosti upravcu čvršće

međuinstitucionalne koordinacije i raz-

mjeneinformacija,proaktivnijegdjelova-

nja i pojačanogobavještajnog rada, uklju-

čujući i intenzivniju saradnju sa

građanima. Na sjednici je naglašeno da je

opredijeljenost organa koji čine obavje-

štajno-bezbjednosni sektor da se još od-

lučnijesuprotstaveorganizovanimkrimi-

nalnimgrupama–navodiseusaopštenju.

Sjednici su, pored članova Biroa, prisu-

stvovali vrhovni državni tužilac, glavni

specijalni tužilac i rukovodilac Sektora

kriminalističke policije.

C.H.

Sa jučerašnje sjednice

PODGORICA

Policija je

u Podgorici rasvijetlila više

krivičnih djela i uhapsila četiri

sobe.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, uhapšen je maloljetni

I. V. iz Podgorice zbog krađe.

On je, kako je saopšteno, 30.

maja na Trgu nezavisnosti

u Podgorici sa još nekoliko

osoba prišao T. R. i ukrao joj

telefon ,,samsung A5“.

Podgorička policija je i 29. juna

uhapsila M. M. (18) i A. I. (19) iz

Danilovgrada, zbog sumnje da

su na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog iz kioska pokušali

da ukradu sladolede.

U saopštenju se navodi da su

ih u tome spriječili policajci.

Takođe, policija je podnijela

krivičnu prijavu protiv M. R.

(61) iz Podgorice, zbog osno-

vane sumnje da je počinio

krivično djelo utaja.

- B. M. je povjerio osumnjiče-

nomM. R. svoju imovinu –

kamion, radi prodaje – navodi

se u saopštenju.

Nakon toga je osumnjičeni

dao kamion svom sinu koji ga

je prodao za 6.000 eura.

M. L.

Rasvijetljeno

više krivičnih djela

u Podgorici

Osumnjičen

da jeprodao

tuđi kamion

PODGORICA

Suđenje Mila-

nu Pupoviću iz Bara, koji se

tereti za ubistvo sugrađanina

Milana Škerovića, prije dvije

godine, juče je odgođeno za

24. septembar, jer na pretres

nije došao vještak medicinske

struke Miodrag Šoć. Pred-

sjednik vijeća, sudija Predrag

Tabaš, pojasnio je da je vje-

štak Šoć dopisomobavijestio

sud da je spriječen da dođe

zbog obaveza u Kliničkom

centru i na Medicinskom

fakultetu.

Pupović se tereti da je 1.

novembra 2016. godine auto-

mobilomudario Škerovića

koji je, zbog teških tjelesnih

povreda, deset dana nakon

udesa preminuo u Kliničkom

centru Crne Gore.

M. L.

Odgođeno suđenje

optuženima za

incident u Skupštini

Poslanici

na sjednici,

tužiteljkana

konferenciji

PODGORICA

Suđenje funk-

cionerima Demokratskog

fronta Milutinu Đukanoviću,

Marini Jočić, Milanu Kneževi-

ću i Branku Raduloviću zbog

incidenta koji se 15. februara

prošle godine dogodio u holu

Skupštine, kada su nasrnuli na

poslanike DPS-a, juče je odgo-

đeno za 17. jul. Proces je odgo-

đen jer poslanici nijesumogli

prisustvovati zbog redovnog

zasijedanja Skupštine. Takođe,

nije se pojavila ni tužiteljka

Romina Vlahović jer učestvuje

na konferenciji tužilaca.

Jočić, Knežević, Đukanović

i Radulović sumnjiče se za

nasilničko ponašanje, zbog

incidenta koji se desio prošle

godine nakon što je parlament

ukinuo imunitet liderima DF-a

Andriji Mandiću i Milanu Kne-

ževiću. Poslanici Fronta tada

su, nakon završetka glasanja,

ušli u hol Skupštine, vrijeđali i

nasrtali na poslanike DPS-a, a

teži incident spriječilo je skup-

štinsko obezbjeđenje. Branko

Radulović htio je tada izički

da se obračuna sa poslanikom

DPS-a MiodragomRaduno-

vićemuhvativši ga za vrat, a

poslanik Milan Knežević se

unio u lice poslaniku DPS-a

Miodragu Vukoviću. Milutin

Đukanović uputio je teške riječi

predsjedniku Administrativ-

nog odbora Luiđu Škrelji, da

bi kasnije pokušao da objasni

kako je sve to bilo - „na ljudskoj,

a ne na nacionalnoj osnovi“.

Poslanica Fronta Marina Jočić

je u jednomod hodnika ošama-

rila Martu Šćepanović iz DPS-a,

što nijesu snimile kamere.

M. L.

Okončano suđenje albanskomdržavljaninu zbog švercamarihuane

Plumbi Gurajupresuda6. jula

PODGORICA

Završnimri-

ječimauVišemsuduokon-

čano je suđenjePlumbi Gu-

rajukoji se tereti za

krijumčarenje87kilograma

marihuane. Presuduće6. ju-

ladonijeti vijeće sudijePre-

dragaTabaša.

Tužiteljka Tanja Čolan-Dere-

tić ostala je pri navodima op-

tužnice, ističući da je pred-

stavljenimdokazimautvrđena

krivica optuženog.

Sdruge strane, advokatRanko

Radonjić koji zastupa optuže-

nog, bio je kategoričan da nje-

govbranjeniknijepočiniokri-

vično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje upromet opojnihdroga.

- Odbrana smatra da se samo

na osnovu dokaza koje je sud

prihvatio da izvede tokompo-

stupka, a bez onih koje je od-

brana predložila, ne može

utvrditi krivica optuženog.

Nijedanmaterijalnidokazkoji

je pribavljen tokom ovog po-

stupka ne upućuje na zaklju-

čak da je optuženi počinio ta

krivična djela. Njega u kon-

kretnom slučaju optužuju sa-

mo iskazi svjedoka, koji su,

kakosmovidjeli, i tekako ima-

li interesa da ne govore istinu

–kazao jeRadonjić.

Onjetražiodasuddonesepre-

sudu kojom će se njegov bra-

njenik osloboditi krivice.

Radonjić je tražio i ukidanje

pritvora, ali je vanraspravnio

krivično vijeće to odbilo.

Plumbaj je 11. oktobra prošle

godine uhapšen u jutarnjim

satimauPodgoriciitadajekod

njega pronađenamarihuana.

- Guraj je sa još tri nepoznate

osobe ilegalno prešao granicu

saAlbanijomitomprilikomoni

suunijeli 88plastičnihpakova-

nja u kojima se nalazila mari-

huana težine 87 i po kilograma

–navodi se u aktu tužilaštva.

Gurajseteretiidajeistogdana

kada je uhvaćen u švercu dro-

ge nezakonito nosio oružje i

municiju.

M. L.

Viši sud

Saprivođenja jednogodoptuženih

Osnovni sud

Suđenje Baraninu za

ubistvo sugrađanina

Vještak

izostao

Odgođeno suđenje optuženima za planiranje likvidacije Radojice Zekovića

Lješnjak i ekipa9. julausudnici

PODGORICA

Suđenje še-

stočlanoj grupi koja se tereti

da jeplanirala likvidacijuRa-

dojiceZekovića juče jeuVi-

šemsuduodgođenoza9. jul.

Proces je odgođen jer je speci-

jalni tužilac Saša Čađenović

obavijestio vijeće da je na sa-

stancima u inostranstvu.

Zbog stvaranja kriminalne or-

ganizacije, pokušaja ubistva i

nedozvoljenog držanja oruž-

ja, na optuženičkoj klupi su

Milan Lješnjak, Podgoričanin

ĐorđijeBožović (27) i Beranci

Dejan Deletić (25), Aleksan-

dar Bojović (24) i Stefan Bale-

vić (25). StevanuStamatoviću,

kojeg je tužilaštvo označilo

kao organizatora ove petočla-

ne kriminalne grupe, sudi se u

odsustvu. Za njim je u julu

prošle godine raspisana crve-

na Interpolova potjernica.

Stamatovića,kojislovizavođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatoviće-

va grupa, blizak je kavačkom

kriminalnom klanu. Radojica

Zeković je iz zatvora, gdje slu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo. On izdržava kaznu

zbog ubistva i ranjavanja u ba-

šti restorana „Jadranska stra-

ža“ u Budvi, septembra 2007.

godine. Tada su ubijeni Vladi-

mirRakočevićiAdalbertŠut,a

ranjeni Vladimir Janković i

Željko Janković.

M. L.

PODGORICA

Višedržavno

tužilaštvoni nakondvije go-

dinenijeokončalo istragu

protiv javnog izvršitelja

AleksandraKonstantina

Zlokovića, koji se tereti da je

počiniokrivičnodjelozlou-

potreba službenogpoložaja.

- Obavještavam vas da je u Vi-

šem državnom tužilaštvu u

Podgorici formiran predmet

protiv A. Z. zbog krivičnog

djela zloupotreba službenog

položaja, i u toku izviđaja od

tužilaštva, donijeta je naredba

Forenzičkom centru Dani-

lovgrad za neophodna vješta-

čenja, dok je jednovještačenje

još uvijek u toku – navodi se u

odgovorimakoje jeTužilaštvo

dostaviloPobjedi.

Zloković je, prema sumnjama

istražitelja, sa više nepoznatih

osoba, na osnovu falsifikovane

sudske presude sa računa Mi-

nistarstva za informaciono

društvo i telekomunikacije ne-

zakonitouzeo 263.000 eura.

PrijavuprotivZlokovića5.jula

2016. godine podnijelo je Mi-

nistarstvo i zaštitnica imovin-

sko-pravnih interesa.

- Postoji osnov sumnje da su u

periodu od 31. marta do 5. jula

prijavljeni Zloković kao služ-

beno lice, aN.N. licau svojstvu

izvršilaca i saučesnika, svjesni

da vrše krivično djelo na orga-

nizovannačinizvršilikrivično

djelo zloupotreba službenog

položaja, kao i djela falsifiko-

vanje isprave, prevare, navo-

đenje na ovjeravanje neistini-

tog sadržaja i falsifikovanje

službene isprave, čijimizvrše-

njem su prouzrokovali štetu

državi Crnoj Gori u iznosu od

oko263.000eura-navodi suiz

krivične prijave koja je podni-

jetaTužilaštvu.

Kako jePobjedapisala, Zloko-

vić je upravnim inspektorima

pokazao potvrdu da je novac

predao advokatu iz Beograda

MarkuLj. Jeliću, kojeg,među-

tim, nema na spisku Komore.

Ta je prijava podnesena 5. jula

pretprošle godine, a predmet

je formirandva dana kasnije.

Nakontoga,Ministarstvoprav-

de je podnijelo prijavu protiv

Zlokovića, kao i tri prijedloga

za pokretanje disciplinskog

postupka Komori javnih izvr-

šitelja.

I Elektroprivreda je VDT-u

podnijela krivičnu prijavu

protivZlokovićainjegovogko-

lege izNikšićaAleksandraMi-

juškovića. U elektroenerget-

skoj kompaniji tvrde da su ovi

javni izvršitelji u aprilu poku-

šalidasaračunaElektroprivre-

de ,,skinu“ 706.000 eura.

M. L.

Zlokovića

izviđaju

dvijegodine

AleksandarKonstantinZloković

Zgrada tužilaštva

Tužilaštvo nije okončalo istragu protiv javnog izvršitelja