Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

ULCINJ

TijeloMarka Mutića (24) iz Nikšića, koji je 25. juna

nestao u moru kod Velike plaže u Ulcinju, pronađeno je juče

naspramušća rijekeBojane, potvrđeno jenezvanično izUprave

pomorskesigurnosti.Tijelosujučeokopodnepronašliulcinjski

ribari. DirektorUprave pomorske sigurnosti Safet Kočan kazao

jezaPobjedudajetijelopredatoslužbenicimaulcinjskepolicije,

nakon čega će biti upućeno na obdukciju. Uprava pomorske si-

gurnosti osamdana tražila je u blizini ušća rijeke Bojane nesta-

logNikšićaninaMarkaMutića. On se kupao sa drugomkod Ve-

like plaže, kada ga je uhvatila oluja i odvukla na pučinu.

M. L.

NIKŠIĆ

M. P. (40) iz Pod-

gorice, nastanjen u Nikšiću,

uhapšen je zbog sumnje

da je prije tri dana silovao

25-godišnju Nikšićanku,

saznaje Pobjeda.

Kako naš list saznaje, dje-

vojka je prijavila da je njen

bivši momak silovao i da je

zadobila povrede u predje-

lu leđa i očiju.

O svemu je obaviješten viši

državni tužilac, kojem će

osumnjičeni biti priveden

zbog sumnje da je počinio

krivično djelo silovanje.

Odjevni predmeti koji su

izuzeti od djevojke poslati

su na vještačenje u Foren-

zički centar.

M. L.

ULCINJ:

Tijelomladića

pronađenokodBojane

Nemadužihzadržavanja

nagraničnimprelazima

Podnijeta krivična

prijava protiv

Podgoričanina

Nikšićanka

prijavila

bivšeg

momkaza

silovanje

Crnogorac uhapšen u Foči zbog krijumčarenja ljudi

Osumnjičenda je

ilegalnoprevozioSirijce

FOČA

B. N. koji živi u Crnoj Gori, uhapšen je na putu Foča -

Gacko zbog sumnje da je ilegalno prevozio ljude, piše

Avaz.ba

.

Kako prenosi ovaj medij, policija je zaustavila i kontrolisala auto-

mobil ,,škoda oktavia“, kojim je upravljao B. N. a u kome su bila i

trojica migranata iz Sirije koja su ilegalno ušla u BiH.

Sirijci i vozač ,,škode“ su nakon hapšenja dovedeni u policijsku

stanicu u Gackom, o čemu je obaviješteno je i Okružno tužilaštvo

Trebinje, potvrđeno je u PU Trebinje, prenosi

Avaz.ba

.

C. H.

Optuženi zaubistvo

Bokana6. julausudnici

PODGORICA

Ponovljeno

suđenjeRufinuVujoviću,

RenatuBerišiću i AneliKo-

ljenović, optuženima zaubi-

stvocarinikaupenziji Želi-

miraBokana, počinje6. jula

pred sudijomVišeg suda

VladimiromNovovićem.

Optuženi su prvostepenom

presudombiliosuđeninauku-

pno80godina–Vujovićna40,

Koljenović i Berišić na po 20,

ali tu odluku ukinuo je Apela-

cioni sud.

Bokan je ubijen u noći između

15. i 16. marta 2015. godine u

svojojkućiuBaru,atijelojedva

dana kasnije pronašao njegov

sin.

Vujović je, prema navodima

optužnice,bioorganizator,ko-

jijenagovorioBerišićainjego-

vu djevojku Anelu da opljač-

kajuBokana.

Berišićseosimzaubistvo tere-

ti i za nedozvoljeno držanje

heroina.Kodnjegajepronađe-

no 11 pakovanja droge.

Rezultati opsežne istrage

ukazuju da su osumnjičeni

znali da Bokan ima novac u

porodičnoj kući. Koristeći

Vujovićevopoznanstvosažr-

tvom, optuženi su bez pro-

blema ušli u kuću Bokana.

Prema navodima iz optužni-

ce,Vujović,Berišić iKoljeno-

vić su nožem i oštricama fla-

še nasrnuli na žrtvu i nanijeli

mu na desetine ubodnih ra-

na.

C.H.

Suđenje Ru nu Vujoviću, Aneli Koljenović i Renatu Berišiću

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

PODGORICA

Svaki deseti

stanovnik Crne Gore posje-

duje vatreno oružje, kaže

zvanična statistika Ministar-

stva unutrašnjih poslova.

Koliko je oružja u ilegali,

pouzdano, niko ne zna. Ono

što je sigurno, kako tvrdi

profesor i kriminolog Velimir

Rakočević, crnogorska poli-

cija preduzima sve što je u

njenoj nadležnosti da razori

ilegalno tržište naoružanja.

VIŠEODPOLA

NELEGALNOG

U prilog njegovoj tvrdnji

govori i činenica da je za

posljednjih pet i po godina

crnogorska policija umno-

gobrojnim akcijama zaplije-

nila 2.427 komada oružja od

kojeg je 1.596 komada drža-

no ilegalno. Samo u prvoj

polovini ove godine, kako su

kazali iz policije, zaplijenjeno

je 129 primjeraka oružja u

ilegalnomposjedu.

Zapljena ilegalnog oružja,

jedan je odmetoda kojim

se nastoji spriječiti njegova

fatalna upotreba. Iz policije

nijesmo dobili podatak kolika

je takozvana stopa smrtnosti

u Crnoj Gori od posljedica

korišćenja oružja, ali prema

prema podacima istraživač-

ke agencije ,,Tewksbuty

laba“ u 2015. godini u Crnoj

Gori je devet osoba stradalo

od vatrenog oružja.

Profesor Rakočević ističe da

procenat smrtnosti od oruž-

ja ne zavisi uvijek od stepe-

na naoružanosti građana.

On pojašnjava da i pored

činjenice što umnogim

slučajevima ne bi došlo do

smrtnih posljedica da vatre-

no oružje nije bilo dostupno,

generalno ne postoji uzroč-

no-posljedična veza između

visokog stepena naoružano-

sti građana i smrtnih ishoda

zbog korišćenja vatrenog

oružja.

PARADOKS

- Zvuči paradoksalno, ali

može da se desi da ne bude

registrovan nijedan slučaj

zloupotrebe vatrenog oružja

u državi u kojoj većina sta-

novnika ima oružje u legal-

nomposjedu. Za razliku od

države čiji građani imaju vrlo

mali broj komada oružja za

koje imaju oružne listove, ali

zbog velikog broja nelegal-

nog oružja i njegove zloupo-

trebe ima visoku stopu smrti

zbog potezanja vatrenog

oružja.

Niska stopa smrtnosti od

vatrenog oružja najčešće

ne zavisi od količine oružja

u posjedu građana već od

ostvarenih standarda pona-

šanja kojih se svaki građanin

treba pridržavati kada je

oružje u pitanju – pojašnjava

Rakočević.

Poštovanje standarda se,

dodaje on, odnosi na ispu-

njavanje uslova za posje-

dovanje vatrenog oružja,

redukciju oružja u ilegalnom

posjedu kao i samu bezbjed-

nosnu kulturu građana.

Rakočević ističe da su u

Crnoj Gori uslovi za držanje

vatrenog oružja prilično

rigorozni, a pooštreni uslovi u

određenoj mjeri mogu odvra-

titi potencijalne podnosioce

zahtjeva za nabavku oružja.

- Tomože imati kontraefekat

u smislu povećanja oružja u

ilegalnomposjedu, što dovo-

di do potencijalne opasnosti

od zloupotrebe – pojasnio je

Rakočević.

Ističe da se problemnaoru-

žanja građanstva različito

tretira u pojedinimdržava-

ma svijeta.

Prema podacima srednjoročnog pregleda Procjene

opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj

Gori iz 2015. godine, tokomproteklih godina zabilježeno

je i više krađa eksploziva i prateće opreme iz fabrike

„Polieks“ u Beranama.

Na osnovu raspoloživih saznanja u vremenskomperi-

odu od 2006. do 2013. godine, iz pomenute fabrike

ukradeno je oko četiri tone TNT-a, više od devet hiljada

komada elektro-detonatora i više desetina kilograma

beranita - praškastog eksploziva.

Postoji mogućnost da se značajne količine tog eksplo-

ziva i prateće opreme nalaze u slobodnoj prodaji na

crnom tržištu u Crnoj Gori i zemljama regiona.

Krijumčarene i ukradene eksplozivne naprave uglav-

nom koriste pripadnici crnogorskih kriminalnih grupa u

njihovimmeđusobnimobračunima, što se potvrđuje u

brojnim slučajevima likvidacija podmetanja bombi pod

automobile i imovinu suparničkog klana.

Toneeksplozivaiz

Berananacrnomtržištu

Pooštreni uslovi

mogu odvratiti

potencijalne

podnosioce

zahtjeva za

nabavku oružja.

To, smatra

kriminolog

Velimir

Rakočević,

može imati

kontraefekat

i dovesti do

povećanja

oružja u

ilegalnom

posjedu

Nijepoznatokoliko je ilegalnog

oružjananašimprostorima

Viši sud

Saakcije

izvlačenja

tijela

Svaki deseti stanovnik Crne Gore legalno

Uprava policije demantovala pisanje srpskihmedija

PODGORICA

Uprava policije

demantovala je pisanje srpskih

medija da se vozila na granič-

nimprelazima duže zadržavaju

tokom granične kontrole.

Iz policije je saopšteno da

nema dužeg zadržavanja

na graničnimprelazima sa

crnogorske strane ni prilikom

ulaska ni prilikom izlaska iz

naše države. Vrijeme čekanja

je minimalno.

- Danas je gužvi i zadržava-

nja, naime, bilo na graničnim

prelazima sa CrnomGorom,

a koji se nalaze na teritoriji

Srbije, GP Gostun i GP Jabuka,

dok na graničnimprelazima

sa Srbijom koji se nalaze sa

naše strane, dakle na teritoriji

Crne Gore, GP Dobrakovo i

GP Ranče, nijesu zabilježena

duža zadržavanja - navodi se u

saopštenju.

Kako su istakli, vrijeme čekanja

na graničnimprelazima u Crnoj

Gori je ovih dana u prosjeku

najviše do 15 minuta, što nije

dugo za prelazak granice i

granične kontrole i što je očeki-

vano vrijeme čekanja s obzirom

na to da je u toku turistička

sezona i bilježi se povećan pro-

met putnika i vozila.

C. H.