Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 48 Next Page
Page Background

5

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Arena

ici za bronzanumedalju naMediteranskim igrama u Taragoni

najućinastupuSvjetskojligi

- kazao jeMiloš Šćepanović.

Crnogorci u Taragoni bili su

na očekivanom nivou, mlađi

položili test, Gojković će biti

namukamaokosastavazaEP.

Slatke muke, naravno, na

mnogimmjestima selektor

ima po nekoliko igrača koje

nijanseodvajaju.Ali, o tome

kadadođevrijeme.Realnost

ohrabruje budućnost.

Šćepanović dalje tvrdi da ih

obarezultataupripremnom

perioduneće uspavati.

- Ne mogu, nikako. Imali

smo dosta primjera gdje bi

odigrali dobre turnire upri-

premnomperiodu, pa doži-

vjeli neuspjeh na takmiče-

nju. Međutim, situacija je

sada drugačija, dobar dio

ekipejenov,saigračimakoji

nijesu nosili igru u prote-

klom periodu. Sada su sa

nama, igraju, a oba turnira

bilasuimodogromnogzna-

čaja za samopouzdanje.

ZnajućiVladainakojinačin

radi, nećebiti ni dvadanaza

neko uživanje. Znamo koji

jecilj,dobilisusvišansu,po-

kazali da vrijedimo i to je

poenta. Bitno je dobiti sa-

mopouzdanje, mnogo bolje

nego doživjeti neuspjeh, pa

da tako idemouBarselonu.

Gojković je dobio potrebne

informacije.Bazaseproširi-

la,mladost grabi ka cilju.

Do kraja priprema za šam-

pionat Evrope ,,ajkule“ će

odraditi nekoliko treninga

sa selekcijom Rumunije.

Predahanema,grupakojaje

ostala u Herceg Novom, sa

Ivovićem, Janovićem,Miši-

ćem, Spaićemi ostalimigra-

čimamarljivo je radila. Vrlo

brzo svi će biti na okupu.

neštoveliko

Može li na EP doći do

promjene u vrhu?

- Ne treba se zanositi,

treba da znamo koje

je naše realnomjesto.

Treba da radimo, živimo

za to, čekamo određenu

utakmicu, sigurni da

ćemo napraviti podvig.

Pokazali smo da smo

zrela i prava ekipa.

Atmosfera je odlična.

Moramo, naravno, biti

svjesni gdje smo, eto, ta

Italija je završla kao peta

u Taragoni, a objektivno

ima kvalitet za medalju.

Mi smo pokazali da smo

bolji od Španije, odradli

smo još jedno takmiče-

nje na neutralnom tere-

nu - kazao je Šćepanović.

Zrelai

pravaekipa

Crna Gora je ubjedljivo

najbolja odbrambena

ekipa na MI. Bez primlje-

nog gola završili meč sa

Portugalom (25:0), od

Srba primili šest (stigli u

Taragonu tri sata pred

početak utakmice), Fran-

cuza šest, dva manje dali

su Španci...

Sa gola je bio odličan Sla-

ven Kandić, dvocifren u

tri utakmice, kao i Šćepa-

nović protiv Francuske.

Odbrana

jeto!

Crnogorska reprezenta-

cija u Marku Petkoviću

dobila je sigurnost, debi-

tovao je prošle godine na

SP u Budimpešti, u Jadra-

nu je nezamjenljiv, neće

mijenjati sredinu.

- U utakmici za treće mje-

sto dobili smo ekipu koja

će skoro u identičnom

sastavu nastupati na

šampionatu Evrope. Ali,

ono štomogu da kažem

je da ekipe, koje su uče-

stvovale na MI, nijesu još

tempirale formu. Čuvaju

se za Barselonu, tek će

tamo biti druga slika. Isto

tako vjerujemda ćemo

mi dostići maksimum.

Imamo do početka EP

još sedmicu, do te bitne

utakmice sa njima. Mora-

ćemo do Barselone da

se izički još popravimo,

nijesmo baš sjajni, to se

osjeća u vodi.

Obnovitisnagu,osjećaseumor

Srbija je nakonpete-

raca (12:10) u nalu

savladalaGrčku i

osvojila zlatonaMI