Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 2. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-KadaCrnaGo-

radobijeproevropskuiprona-

tovskuopoziciju, ondanećebi-

tiprostorazaruskomiješanje i

odnosiMoskve iPodgoriceće

sepoboljšati -kažezaPobjedu

Daniel Server, ekspertzaBal-

kannaameričkomDžonHop-

kinsuniverzitetu.Međutim,

onupzoravadaopasnostod

Kremljanijeprošla.

– Rusija i dalje podržava antius-

tavne, anti-NATO političke

snage u Crnoj Gori. Bolji odnosi

sa Rusijom će se razviti kada se

pojavi pro-EU, pro-NATO

opozicija, koja će u budućnosti

imati snage da vodi državu.

UništenjePutinovihnada da de-

stabilizuje CrnuGoru je najbolji

put ka dobrim odnosima sa

Moskvom- kaže sagovornik Po-

bjede.

OTVORENAVRATA

Server objašnjava da je ulazak

Crne Gore uAlijansu prije godi-

nu bio značajan događaj za re-

gion.

–Mislimda je pristupanje Crne

Gore NATO-u važan korak u

pravom smjeru, koji je ohrabrio

drugeuregionu. To jeznačiloda

vrata Alijanse i EU nijesu zat-

vorena–kaženaš sagovornik.

Server naglašava da suCrnaGo-

ra i Zapadni Balkan vidljivi za

američkuadministraciju.

– Oni su vidljivi kod potpreds-

jednikaMajka Pensa i mislimda

je to dovoljno. Iskreno, brinem

da bi predsjednikTrampmožda

bio u iskušenju da unazadi ove

procese i unese zabunu na Bal-

kan, što bi bila loša ideja – kaže

Server.

NASTAVAKPROŠIRENJA

Napitanjekakokomentarišena-

javu Unije da će Makedonija i

Albanija otvoriti pregovore tek

do kraja sljedeće godine, Server

kaže da je to dokaz da se

proširenjenastavlja.

–Mislimda je to jasan signal da

se proširenje nastavlja, mada sa

sporijimtempomnego štobi ne-

ki željeli. Prava strategija je da

države završe sve potrebne

političke i ekonomske reforme,

kaoidaispunesvezahtjeveakija.

Oni koji se u potpunosti kvalifi-

kuju do 2025. rade pravu stvar –

kažeamerički analitičar.

Server nije optimista kada su u

pitanju odnosi između SAD i

Unije.

– Relacije su loše i zbog amer-

ičkih tarifa (i odmazde EU) i

zbog neprijateljstva predsjedni-

ka Trampa prema EU. Brisel će

morati biti strpljiv dok Ameri-

kanci pronađu način da vrate

zdravrazum–poručujeServer.

M. JOVIĆEVIĆ

PODGORICA

- Vlada Crne

Gore čestitala je Austriji

preuzimanje predsjedavanja

SavjetomEvropske unije.

- Čestitke kancelaru Sebasti-

janu Kurcu. Crna Gora želi

uspjeh Austriji u sprovođen-

ju prioriteta koji uključuju

Zapadni Balkan - objavila je

Vlada na Tviter nalogu.

Vlada se zahvalila i bugar-

skompremijeru Bojku Bor-

isovu i Bugarskoj na svemu

što su uradili za Zapadni

Balkan i uspješnomprvom

predsjedavanju EU.

Austrija će od danas predsje-

davati EU, a migracije i prib-

ližavanja država Zapadnog

Balkana Uniji biće jedni od

prioriteta države.

Vlada Crne Gore čestitala je

premijeru Hrvatske Andreju

Plenkoviću i građanima

Hrvatske na petoj godišnjici

pristupanja Hrvatske EU.

- Crna Gora se raduje

uspjesima susjedne i pri-

jateljske države - poručili su

iz Vlade.

S. P.

Server: Proevropska

opozicijaćebiti brana

miješanjuMoskve

Vlada

čestitala

Austriji i

zahvalila

Bugarskoj

Povodompreuzimanja

predsjedavanja

SavjetomEU

Uništenje Putinovih nada da destabilizuje

Crnu Goru je najbolji put ka dobrim

odnosima sa Rusijom - kaže

sagovornik Pobjede

Ekspert za Balkan na američkom

DžonHopkins univerzitetu tvrdi da je

put Crne Gore ohrabrenje susjedima

Kremlj

Daniel Server

ZgradaVlade