Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Srijeda, 27. jun 2018.

Arena

ezda ili...

va dolaze u Taragonu, meč sa Srbijompomjeren za 18.40 časova

nog izdanja na završnom

turniruSvjetske lige i pobje-

de u fnalu protiv domaćina

Mađarske. Istina, sastav u

odnosu na prvu obavezu

ovog ljeta, je malo izmije-

njen, odmaraće Mlađan Ja-

nović i Aleksandar Ivović,

centri Vladan Spaić i Saša

Mišić i još neki, ali to ne

umanjuje želju i potrebu da

se iskažu u posljednjoj pro-

vjeriprednastupnašampio-

natuEvrope uBarseloni.

tempira formu za sredinu

jula.Mi

smonapravili dobru

podlogu, nećemo se šteđeti

u Taragoni, jer u svako ta-

kmičenje, protiv svakoga

ulazimodapobijedimo i sla-

vimo. Nikad nijesmo pravili

kalkulacije, niti možemo,

samo ćemo jakom igram

graditi i izgraditi nešto veli-

ko - poručio jeČučković.

ZAMJENA

Do juče ,,ajkule“ su se spre-

malezapremijernimečpro-

tivFrancuske,odlukajepro-

mijenjena u ,,minut do 12“.

Organizator Igara je nekoli-

koputamijenjao raspored,a

do prije tri dana na zvanič-

nom sajtu je pisalo da Crna

Gora od 16.30 časova igra sa

Francuskom. Kako god, va-

terpolisti imaju cilj, da po-

nove ili se približe uspjehu

iz Budimpešte. A u kakvom

je stanju ekipa?

- Izuzetno je teško, ali su

momci motivisani i trebalo

bi bašoni koji suostalidara-

de kod kuće, a nijesu uče-

stvovali na završnom turni-

ru Svjetske lige, da iznesu

veći teret u Taragoni. Dio

igrača iz Budimpešte je

umoran, a prva utakmica,

dolazi u nezgodno vrijeme.

Istina je da još nijesmo ui-

Oopciji odlaska

u Skandinaviju

Arena je pisala

ranije, a juče je

KristinaRako-

čević zvanično

potvrdila da

će u Švedskoj

nastaviti, tačnije u

Stokholmu, rad kod

treneraVlada Petrovića.

- Tamo imambolje uslove,

nakon toga vidjeću šta i

kako dalje. Nadam se da ću

ostati.

Kristina je nekadadašnja

svjetska juniorska šampi-

onka, bila je vicešampionka

u omladinskoj kon-

kurenciji. Sada je

seniorka, trebaće

joj vremena da

se privikne. Želi

što dalje da baca

disk, ima kapaci-

tet za to. Talenat

je, dijamant koji

mora da se brusi, zbog

toga je bilo vrijeme da ode,

možda čak i ranije.

- Očekuje me promjena,

uklapanje, nadam se da

neću imati problema sa tim.

Mlada atletičarka u četvrtak

nastupa na Mediteranskim

igrama.

KristinaRakočevićodlazi

uŠvedsku, bilo jevrijeme

Na startu Mediteranskih

igara od 14.20 časova Crna

Gora igra sa prvim favori-

tom - Srbijom. Stigli su bez

Andrije Prlainovića, prve

zvijezde, ali su ostale vater-

polo veličine tu poputMan-

dića, Filipovića, Mitrovića,

Pijetlović i ostali.

- Momci koji su bili u Bu-

dimpešti pokazali suda smo

konkurentna ekipa na sva-

kom takmičenju. U Tarago-

ni idemo na visok plasman,

ugrupismosareprezentaci-

jama Srbije, kao najjači tim,

Francuskom i Portugalom.

Sa Francuzima smo igrali u

Kupu Evrope u Hrvatskoj,

sa njima možemo do pobje-

de. Ubijeđen sam da ćemo

za prvo mjesto, pred polufi-

nalne okršaje, igrati sa Srbi-

jom, a ova dilema na startu

ćebiti otklonjena - istakao je

Uroš Čučković, koji je zau-

zeomjestoutimu, nakonšto

je propustio Svjetsku ligu.

Atmosfera, kao glavni krea-

tor svakog uspjeha, na za-

vidnomje nivou.

- Naročito nakon Svjetske

lige. Imamo u glavama cilj,

trenutno smo mislima na

Mediteranskim igrama, ali

ono najvažnije čeka nas na

Evropskomprvenstvu. Sva-

ka ekipa koja će učestvovati

grani na pravi način, među-

tim dugo smo zajedno, ne

vjerujemda će biti problem

da se spojimo. Želimo da

probamo da ponovimo nivo

igre koji smo imali, zadrži-

mo, nadograđujemo i da se

uključimo u borbu za pla-

sman među četiri ekipe -

ispričao je selektor Gojko-

vić.

Kakva jeFrancuska?

-Nedostajunekiigrači,anaš

trenerVukanićnajvećaimje

prednost u ovommomentu.

Sa njima igramo važanmeč.

Srbija?

- Kompletna, nema Prlaino-

vića zbog povrede. Njima je

ovo glavno takmičenje, nije-

suigralizavršniturnirSvjet-

ske lige.

Kakva je situacija sa Klikov-

cem?

- Ima stomačni virus. Vi-

djećemo kakav će biti pr-

vog dana, prijavili smo eki-

pu, pitanje zamjena bilo je

komplikovano.

Koliko je stručni štab umo-

ran?

- Odavno znamo raspored i

obaveze koje nas čekaju.

Spremali smo se za to. Tek

smo došli iz Budimpešte,

vjerujemda će igrači koji su

radili kod kuće imati moti-

vaciju, izvući takmičenje na

pravi način - poručio je se-

lektor.

kojimžele da idu do kraja. Bilo

je i puno zicer promašaja.

- Bilo je mnogo promašaja, ali

kada se igra sa Egiptom izgubi

se makar deset posto koncen-

tracije. To je, na neki način,

normalno, ali nijedobro i želim

da se to promijeni. Ne smijemo

da biramo protivnike, svaki

meč je važan, želimda u svaku

utakmicu uđu maksimalno fo-

kusirane.

Johanosn je šansu ukazao ka-

detkinjama i juniorkama.

- Mlađe djevojke imaju oscila-

cija, zablistaju, papadnu... Jau-

ković, Grbić i Despotović jesu

mlađe,aliimajuiskustva,druge

djevojke moraju da rade mno-

go. Ulaze u sistem, želim da ih

uključim još više. Imaju ambi-

cije, želeda senametnu, napre-

duju i da pobjeđuju, što je i naj-

važnije.

Prve zvijezde makedonske re-

prezentacije su bek Elena Ge-

orgijevska (nastupalauranijim

sezonama za Budućnost) i lje-

voruko krilo Sara Ristovska

(bivša članicaVardara).

- Došli su u najjačem sastavu,

žele medalju. Sa Elenom su vr-

hunska ekipa, jer je ona vrhun-

ski bek. Čita igru, dijeli lopte,

pravi viškove, a od toga najveću

korist ima Ristovska. Zaista,

igra lepršav rukomet, svaki

njen skok je praktično aistenci-

ja. Moramo je zaustaviti, a ako

touradimokakotrebaautomat-

ski ćemo smanjiti protok lopti

ka sredini, kriluma i bekovima

- kazala jeĐurđina Jauković.

Prednost ,,lavica“ je igra u od-

brani.

- One u odbrani nijesu baš naj-

bolje, ali imaju želju i energiju.

Imamo i mi. Želimo prvomje-

sto, spremne smo za to.

nki danas (12h) igraju za prvomjesto u grupi

nuŠpaniju