Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 27. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

-DamirNo-

vić izZrenjanina juče je

svjedočeći putemvideo-

linkapredvijećemsudija

podgoričkogVišeg sudau

Podgorici ustvrdioda je

NikšićaninVladoZmajević

kaovojnikdobrovoljac, to-

komratanaKosovu, bez

povodaubioĆazimaHazi-

rija iMijazima Idrizijana

pragunjihovekućeu selu

ŽegrakodGnjilanaumartu

1999. godine.

Potom je, kako svjedok tvrdi,

Zmajević ušao u Hazirijevu

kuću gdje je izudarao njego-

vusupruguĆamilunožempo

glaviinakontogaunjuispalio

rafal iz automatske puške.

Svjedok je ispričao i zašto je

Zmajević ubio Hazirija i nje-

govu suprugu i Idrizija.

Umartu 1999. godine, prema

riječima Novića, Zmajević je

od njega tražio da ga vrati u

selo Žegra naKosovu, koje se

nalazi u blizini granice sa Al-

banijom, jer nije želio da bo-

ravi na karauli.

- Dok smo se vraćali „opel

askonom“, ugledali smo ne-

kogmlađeg dječaka sa kesom

u ruci. Zmajević je tražio da

gazaustavimo. Počeo jedavi-

čedječakuda stane.Dječak je

pobjegao, ali smoautompošli

za njim– ispričao jeNović.

Zmajević je, kako svjedokna-

vodi, potom izletio iz auto-

mobila ipojuriozadječakom,

koji je stigao do jedne kuće

ispred koje su bila dva čovje-

ka a na terasi žena.

- Jednog od te dvojice ljudi je

pitao: „Hoćeš da te ubijem“.

„Pa ubij“, odgovoriomu je taj

čovjek. Vlado je repetirao

pušku i ubio ga. Kada je drugi

čovjek kazao „nemoj mene“,

Vlado je ponovo ispalio me-

tak i pogodio ga u stomak –

tvrdi svjedok.

Nović je juče kazao da već 17

godinapokušavadashvati šta

se desilo u glavi Zmajevića

tog dana. Međutim, krvavi

pir, prema riječima svjedoka,

nije bio okončan. Zmajević je

uletio u kuću gdje se sklonila

žena koja je bila na terasi.

- Ovu ženu je bacio na krevet,

izvadio nož i udarao je po če-

lu. Svuda je prskala krv. Pitao

sam ga šta je to uradio, na šta

mi je odgovorio: ,,Bježi da i

tebe ne ubijem“ – kazao je

Nović.

Svjedok je u međuvremenu

dao znak dječaku da bježi iz

kuće, što je on i učinio.

-Dječakusampogledomi ge-

stikulacijomočima i glaveka-

zaodapobjegne i on jepobje-

gao kroz prozor - ispričao je

svjedok.

Zmajević je potom zatražio

od Novića da ga poveze do

kuće u kojoj su se nalazila

djeca kako bi ih ,,sve poklao“.

Nović tvrdi da nije smio da se

usudi da Zmajeviću otme

pušku jer jedržaometakuci-

jevi.

U nastavku puta, kako se pri-

sjeti svjedok, sreli su vojsku

koja imje dala nekolikonare-

zaka i hljeb.

- Vlado je krvavim nožem

otvorionarezak, komadićna-

bio na nož i dao mi da poje-

dem. Kada sam mu rekao:

Vlado, da li si normalan, mo-

gao si da ga očistiš, on je poli-

zao krv sa noža govoreći:

„Slađe je sa šiptarskom krv-

lju“. To ne može normalan

čovjek da uradi“ – kazao je

svjedok.

Branilac Zmajevića, advokat

SlavomirBožović, prigovorio

je njegovomsvjedočenju, na-

vodeći da je nepouzdan, kon-

tradiktoran i suprotan mate-

rijalnimdokazima. Zmajević

je tokom dosadašnjeg po-

stupka negirao krivicu.

B.R.

Na suđenju Nikšićaninu optuženomza ratne

zločine na Kosovu svjedočio Damir Nović

NEGIRAOKRIVICU:

SaprivođenjaZmajevića

Svjedok tvrdi da je

bioočevidackada je

Zmajevićubio tri osobe

Ulcinj: Jošni traga

odNikšićanina

ULCINJ

-DvaplovilaUpravepomorske sigurnosti i jedno

Ministarstvaunutrašnjihposlovanastavili su jučepotragu

zaMarkomMutićem(24) izNikšića, koji jeuponedjeljak

popodnenestaoumoruublizini ušćadesnog rukavca rijeke

Bojane, pišeportalUl-info.

PotragazaMutićemprekinuta jezbogmraka i lošihvremenskih

uslova. Direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan juče

je poslao zahtjev ministru unutrašnjih poslovaMevludinu Nu-

hodžiću za angažovanje jednog helikoptera, koji bi se hitno

uključioupotragu za nestalimmladićem.

Mještani i ribari spasili su u ponedjelajk iz ustalasalog mora

Mutićevog sugrađaninaDraganaBaćovića (24).

Mladići su, kako se pretpostavlja, bili zajedno u vodi prije nego

ih jemorska struja odvukla daleko odobale.

C.H.

BEOGRAD

-RodoljubRa-

dulović (69), zvaniMišaBa-

nana, blizak saradnikDarka

Šarića, pritvoren jeuJužnoj

Americi i trenutno sepro-

vjeravanjegov identitet,

prenosi Blic.

Ministarstvo pravde Srbije još

nije obaviješteno o hapšenju

Radulovića u Južnoj Americi.

Prema pisanju beogradskih

medija, Radulović je uhapšen

uBrazilu s lažnimpasošem.

Kako piše Blic, Radulović je

prije nekoliko godina preko

porodice poručio da nema na-

mjeruda se preda.

- Živ se neću predati. Ne raz-

mišljam o predaji, niti ću ikad

to da uradim! Ne vjerujem

nadležnimauSrbiji daću ima-

ti fer i pošteno suđenje - poru-

čio je tadaRadulović.

Radulović je napustio Srbiju

2009. godine, tri mjeseca uoči

zapljene tri tone kokaina u

Urugvaju tokom operacije

,,Balkanski ratnik“.

Na Interpolovoj potjernici na-

lazi se od marta 2011, kada su

ga srpske vlasti, u saradnji do-

maćih i stranih obavještajnih

službi, označile kao drugog

čovjeka Šarićeve grupe.

Nakon podizanja optužnice

sudi mu se u odsustvu, a rani-

jompresudom, koja je kasnije

ukinuta, bio je osuđen na 12 i

po godina zatvora.

C.H.

SAZNAJEMO:

Istražitelji prikupili dokaze u slučaju likvidacije vlasnika

MiodragaKru

crnogorski dr

Vlasnik diskoteke

,,Bigl“ bio je u

dobrimodnosima

sa pripadnicima

škaljarskog klana,

pa su inspektori

na samomstartu

osnovano sumnjali

odakle jemogla

stići narudžba

za smrtonosne

projektile

PODGORICA

–Nakonop-

sežne istrage crnogorski

istražitelji identifkovali su

osobuosumnjičenuza likvi-

dacijuvlasnika lokala ,,Bigl“

MiodragaMigijaKruščića

(49) izPodgoricekoji jebru-

talnoubijen21.majadok je

sjediou lokalu„Palata“ sa

novinarkomVijesti Jelenom

Jovanović - saznajePobjeda.

Kako nam je saopšteno iz

izvora bliskih istrazi, radi se o

crnogorskom državljaninu,

koji je u policijskim spisima

evidentirankaobezbjednosno

interesantna osoba bliska ka-

vačkomklanu.

Još u prvim danima istrage

istražitelji su utvrdili da se ra-

di o nastavku višegodišnjeg

obračunavanjadvijekriminal-

ne grupacije – „kavačana“ i

„škaljaraca“. Kao vođe kavač-

kog klana označeni su Slobo-

danKašćelan i RadojeZvicer.

Kruščić je bio blizak sa „ška-

ljarcima“, pa su inspektori na

samom startu osnovano sum-

njali odakle je mogla stići na-

rudžba za smrtonosne projek-

tile.Tokomistrageprikupljena

subrojnaoperativnasaznanja,

koja su, kako kažu naši izvori,

materijalizovana podacima,

što je rezultiralo intezivnom

potragomzaosobomčiji iden-

titet je poznat istražiteljima.

U identifikaciji su pomogli

snimci sa nadzornih kamera,

na kojima je zabilježena kon-

stitucija ubice.

Već tada spekulisalo se da se

radi o osobi za kojom je već

raspisana potjernica za još

jedno ubistvo, ali tada nijesu

postojalimaterijalni dokazi.

Sada, kako nam je rečeno, iz-

vjesnojedaizaubistvaKrušči-

ća stoji osoba iz redova kavač-

kog klana.

Kruščić je ubijen 21. maja.

Ubica je došao iz obližnjeg

portuna, prišao mu s leđa i

uperiopištolj unjega. Jovano-

vić ga je upozorila i on je kre-

nuodabježi.Napraviojesvega

nekoliko koraka, a ubica je iz

„gloka“ ispalio više projektila

u njega. Utvrđeno je da je lik-

vidatorimaonajmanjedvapo-

magača: osobukojaga jenavo-

dila do žrtve i vozača, koji mu

je omogućio bjekstvo.

Nakon zločina, saučesnik i di-

rektni egzekutor zapalili su

„golf 6“ kako bi prikrili trago-

ve, a u vozilu su inspektori

pronašli i dio „gloka“.

Policija je u prvim danima

istrage imala saznanje da je

„golf 6“ i tablice vozila koji su

koristile ubice ukraden u Ko-

lašinu, što je upućivalo da je

zločin brižljivo isplaniran iza

kojeg stoji organizovana kri-

minalna grupa.

Međutim, izvori iz istrage tvr-

de da ubice nijesu uspjeli da

Vještakinja nijemogla utvrditi da li su optuženi za ubistvoMedina napisali instrukcije svjedocima

Ulamakažedanezna latinicu

PODGORICA

–Vještakinja

grafološke strukeMilaKon-

tić juče jeupodgoričkomVi-

šemsudukazaladanijemo-

glautvrditi da li suoptuženi

VladimirUlama iDarkoMi-

jovićnapisali pismoukojem,

kako tvrde izTužilaštva, da-

ju instrukcijeodređenim

ljudimada svjedočeunjiho-

vuodbranu.

Ulama i Mijović se terete za

ubistvo Petrovčanina Nema-

nje Medina 8. jula 2016. godi-

ne. Pismo napisano latinicom

nađenojeukućitrećeokrivlje-

nog Bogdana Milića, koji se

tereti da je pomogao učinioci-

manakon izvršenogkrivičnog

djela.

- Nije bilo moguće utvrditi da

li se radi orukopisuoptuženih

SaprivođenjaUlame

UlameiMijovića,jerjepisanje

hemijskom olovkom bilo usi-

ljeno, ukočeno i neprirodno –

pojasnila jeKontić.

Ona je navela da je optuženi

Ulamatvrdiodaneznalatinič-

no pismo zbog čega nije bilo

moguće uporediti njegov ru-

kopis sa onimkojim je napisa-

nopismo.

Sud je zabranio grafološkinji

Kontić da odgovori na pitanje

zastupnika porodice Medin,

advokatice Andrijane Razić

da li se tvrdnja Ulame da ne

vlada latiničnimpismommo-

že smatrati kao sabotiranje.

Sutkinja Vesna Moštrokol ju-

če je pročitala izvještaje o vje-

štačenju predmeta pronađe-

nih u mjesta Jabukov do na

kojem je policija pronašla za-

paljenbijeli ,,renomegan“.

Prema optužnici, Ulama i Mi-

jovićubilisuPetrovčaninaNe-

manjuMedina,čijijenestanak

prijavljen8.jula2016.godine,i

sahranili ga na još nepozna-

tommjestu. Prema tvrdnjama

Tužilaštva, ubistvosuizvelina

podmukao način jer jeMedin

odbio da učini nešto što su od

njega tražili.

B.R.

Saradnik Darka Šarića pritvoren u Južnoj Americi

Srbija jošnema informacijuohapšenjuRadulovića