Previous Page  45 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 48 Next Page
Page Background

13

Utorak, 26. jun 2018.

Arena

Košarka

dovićmotivisan predmeč sa Bjelorusijomu kvali kacijama zaMundobasket

žnija

ica

ruse smo pobijedili u gosti-

ma 20 i više razlike, ali oni

imaju dva nova igrača, cen-

tra izMakabija iAmerikan-

ca su promijenili. Mnogo

bolje igraju nego protiv nas

uMinsku. Dobili su Slove-

niju kući i blizu su bili da

iznenade i Špance. Nama

fali dosta igrača, ali mi što

smo tu spremamo se dobro

i nadamseda ćemodati sve

odsebe i daćemouzpomoć

publike doći do pobjeda -

rekao jeRadović.

Odlični atleta nakon sezo-

ne u španskom Obradoiru

praktično nije imao pauzu,

ostao je u trenažnom pro-

cesuiudobrojkondicijido-

čekao pripreme reprezen-

tacije 18. juna.

-Fizičkapripremajenajveći

problem. Ja sam sezonu za-

vršio 24. maja i pokušavao

sam zbog ovih mečeva da

ostanem u formi i trenirao

sampomalo. Ipak, nije to bi-

la timska igra, radio sam in-

dividualno. Situacija je spe-

cifična za sve igrače, ali

jednostavno tu nemamo iz-

bora,moramodaradimoida

pokušamodapružimomak-

simum- istakao jeRadović.

Uz reprezentaciju je ko-

načno i selektor Zvezdan

Mitrović, iza kojeg je finale

francuskog šampionata sa

Monakom. Pripreme za

ključni meč kvalifikacija su

u samoj završnici.

- Mislim da je svima vrlo

teško,jerjedrugačijisistem

takmičenja nego ranije.

Svaka promjena zahtijeva

proces i potrebno je vrije-

me da bi se svi navikli na to

- i igrači, i treneri, klubovi.

Nadamse da ćemo se prila-

goditi ovom načinu takmi-

čenja - dodao jeRadović.

Reprezentativci se nadaju

podršci pune dvorane u

Nikšiću, kako bi zajednički

ostvarili cilj u teškoj situa-

ciji za oslabljenu Mitrovi-

ćevu selekciju.

S.S.

PODGORICA

Zvezdan

Mitrović, trenerMonaka

i selektorCrneGore, du-

boko je razočaranpora-

zomsvogklubaodLeMa-

naumajstorici finala

francuskeLNB lige.

Monako je na svom terenu

ispustio šansu da

osvoji prvu titulu

u istoriji. Mitro-

vić nije želio da

komentariše glasi-

ne o sve izvjesnijem

odlasku u Asvel

ovog ljeta, a u sezoni

zanama izgubio je fina-

le francuske lige i FIBA

Lige šampiona.

- Mislim da smo igrali do-

bru košarku i demonstirali

igru za vrhunsku košarkaš-

ku sliku Monaka. Neke

stvari u finalu jednostavno

nijesu bile u redu. Na pri-

mjer, u trećem i četvrtom

meču finala LeMan je šuti-

rao čak 64 slobodna baca-

nja, a mi 24. Razlika je pre-

velika. U tri sezone dobre

košarke koju

smo igrali

nepravedan

je rasplet to

štosmoostalibeztitule-re-

kao je Mitrović na konfe-

renciji za medije nakon fi-

nala.

Podgoričanin je istakao i

greške njegovog tima u

ključnompetommeču.

- Svakakoželimdačestitam

Le Manu na tituli. Imali

smo dobar start meča, Le

Man je podigao nivo igre i

natjerao nas na mnogo iz-

gubljenih lopti. U drugoj

četvrtini promašili smo

previše zicera, dopu-

stili mnogo kontri,

izgubilisamopouz-

danje - objasnio je

Mitrović.

Epilog Mitro-

vićevog even-

tualnog odla-

ska u As ve l ,

najtrofejniji francu-

ski klub, biće poznat

unekolikonarednih

sedmica.

S.S.

Ulaznice za duel kva-

li ikacija za Svjetsko

prvenstvo Crna Gora

- Bjelorusija u prodaji su

od danas u Nikšiću.+

Karte se mogu kupiti

na tri lokacije, recep-

ciji hotela ,,Onogošt“,

ispred hotela i na bile-

tarnici Sportskog cen-

tra u Nikšiću.

Karteu

prodaji

Mitrović razočaran porazomMonaka u nalu za titulu

Nepravedan rasplet

Rivalke u grupnoj fazi biće

selekcije Austrije, Danske,

Turske, Holandije i Velike

Britanije. Šampionat u

Austriji igraće se od 3. do

12. avgusta.

Na spisku Vukmirovića za

pripreme su: Marija Bakić,

Marica Stanković, Anđela

Bigović, Nataša Radović,

Sara Mirotić, Kristina

Šarančić, Dragana Živković,

Andrea Jovićević, Tatjana

Tatar, Andrea Glomazić,

Iva Karišik, Tijana Ninković,

Ana Vuković, Ajda Ličina,

Rada Musić, Tamara Leko-

vić i Anđela Popović.

S. S.

u Furstenfeldu