Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Utorak, 26. jun 2018.

Arena

Itana Grbić je do sada pokazala najzreliju igru. Sa

obje pozicije - krila i srednjeg beka, djeluje besprije-

korno. Zadovoljna je kako se stvari odvijaju u Tara-

goni.

- Mislimda možemo biti zadovoljni sa prve tri uta-

kmice, svjesne da nas u posljednjem kolu čeka najo-

pasniji protivnik u grupi. Želimo na najbolji način da

završimo grupnu fazu i sa prvogmjesta sačekamo

polu inale. Sve igračice su dobile šansu, iskoristile je,

nadam se da ćemo do kraja znati da zadržimo dosa-

dašnji fokus u odbrani - istakla je Grbić.

Fokusnaodbranu

inaleudžepu

utio, ,,lavice“ igrale i ubjedljivo pobijedile i trećeg rivala naMediteranskim igrama

dolazila u pitanje, bez ob-

zira na to što se selektor

Per Johanson, nezadovo-

ljan igrom, sredinom pr-

vog poluvremena višim

tonomobratio ,,lavicama“:

- Uozbiljite se, napravile

ste od njihovog golmana

svjetskuklasu.

Crnogorkesuodtada(8:4),

u narednih desetak minu-

ta, serijomod 6:0, stigle do

dvocifrene razlike od 14:4.

-Trebalonamjemalovre-

menadauđemoumeč, se-

lektor je to osjetio i podi-

gao nas. Kada smo ušle u

utakmicu nije bilo proble-

ma, dale smo sve od sebe i

ostvarile još jednu pobje-

du - kazala jeNinaBulato-

vić.

Padova u igri nije bilo u

onoj mjeri koja bi trebalo

da zabrine stručni štab.

Istina, naše rukometašice

nijesu ponovile veliki broj

promašajaizčistihsituaci-

jakaouprethodnommeču

sa Turskom (13), ali protiv

Makedonije u posljed-

njemkolumoraćeapsolut-

no da zadrže veći fokus u

odbrani. Pobjeda protiv

Makedonki odvela bi Cr-

nogorke sa prvog mjesta u

polufinale, izbjegle bi do-

maćina - Španiju, koja je

beznapora,udrugojgrupi,

stigla do čelne pozicije.

Sanja Premović je

nakon 20minuta imala

tri isključenja. Sudije su

dobrimdijelom kumo-

vale ovakvom ishodu,

ali i bez značajne

igračice i oslabljenom

rotacijom, ,,lavice“ nije-

su imale problema da

dođu do očekivanog

rezultata.

Sanjaigrala

20minuta!

Čekalo se do juče, odlagao spisak za Taragonu, na

kraju je odlučeno - FilipKlikovac je u sastavu zaMedi-

teranske igre.

Centar ,,ajkula“ je pod stomačnim virsom, a golman Miloš

Šćepanović ima visoku temperaturu. Izmjene se nijesu

mogle izvršiti.

Na spisku su: Slaven Kandić, Draško Brguljan, Jovan Sarić,

Marko Petković, Đuro Radović, Aleksandar Radović, Dra-

gan Drašković, Bogdan Đurđić, Vlado Popadić, Filip Kliko-

vac, Uroš Čučković, Nikola Murišić i Miloš Šćepanović.

Uposljednji časKlikovac i Šćepanović

Naš tim još ne zna protiv koga igra uprvomkolu. Satnice i

parovi nekoliko puta sumijenjani, posljednja informacija

da je to Francuska (16.30), nije zvanična, možda bude Srbija