Previous Page  38 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 48 Next Page
Page Background

Utorak, 26. jun 2018.

6

Arena

14. jun - 15. jul

Argentinavišenijeve

Takmičenje na Svjetskom

prvenstvu u Rusiji je u

punom jeku. Igrane su i igra-

ju se utakmice drugog i tre-

ćeg kola. Ovog puta ne bih

pisao o učinku ekipa, nešto

drugo je u žiži mog intereso-

vanja - debakl reprezentacije

Argentine.

Gledajući dvije utakmice te

selekcije nijesamsemogao

čudu načuditi kako sam ih

svrstao u red favorita za

osvajanje šampionske titule.

To je uvijek tako kada čovjek

nemisli svojomglavom,

već padne pod uticaj onoga

što pročita u štampi ili čuje

na radio i TV stanicama.

Nakon viđenog na ovom

šampionatu, ubijeđen sam

da reprezentacija Argentine

više nije svjetska fudbalska

velesila. Ne kažem to zbog

doživljenog debakla protiv

Hrvatske, nego se prisjećam

da su se u posljednjemkolu

kvali ikacija plasirali na

Svjetsko prvenstvo zahvalju-

jući izuzetnomnadahnuću

Mesija. Reprezentacija koja

u svojim redovima ima naj-

boljeg fudbalera na svijetu i

tako stigne na takmičenje na

komvjerovatno neće proći

grupnu fazu, zaslužujemoj

prezir.

Koji su razlozi njihovog

debakla? Rukovodstvo sva-

kog nacionalnog saveza, po

prirodi stvari, za selektora

bira najboljegmeđu uspješ-

nim trenerima. Ne znam

kakva je tomuka natjerala

ljude iz argentinskog fudbal-

skog saveza da za selektora

izaberu Sampaolija. Ja ne

želim, a realno i nemogu,

da komentarišemnjegove

trenerske sposobnosti. No,

kako on djeluje na klupi, to

je začuđujuće. Nervozan,

stalno u nekomgrču i u

dijalogu - sa svojim igrači-

ma, protivničkim igračima,

sudijama, a bogami i samsa

sobom. Onako istetoviran

djeluje kao izbezumljni

huligan koji je iz gledališta

uskočio na teren. Ama

baš ništami se ne uklapa,

kako bih ga zamislio kao

nespornog autoriteta igra-

čima. Možda je zato i tačna

plasirana informacija damu

Mesi sastavlja ekipu. Tim

gore, onda on nije selektor

nego pomoćnik. Njegova

pojavame je natjerala da se

sa nostalgijomsjetimCezara

Menotija, koji je vodio repre-

zentaciju Argentine prilikom

osvajanja šampionske titule,

čovjeka kojem je hobi bila

ilozo ija.

Prvu utakmicu na šampio-

natu reprezentacija Argen-

tine odigrala je u jednom

sastavu i u jednomsistemu,

a na drugoj utakmici selek-

tor je znatno promijenio

sastav ekipe, ali i sistem igre.

Doći na takmičenje, a nema-

ti de inisan sistem igre i

standardan sastav prosto je

nezamislivo. Tomože da se

desi reprezentacijama slabi-

jeg kvaliteta, ali ne i svjetskoj

Piše:

Branislav

MILAČIĆ

3

POLUVRIJEME

.

onemogućavaju asistencije

za gol. Do njih loptamože

doći samo ako bi je nosio u

rukama i dodao im je. Gledao

samga za vrijeme igre i žalio.

Jednostavno, on bi trebalo

da završi sa igranjemu ova-

kvoj reprezentaciji.

Kada sampočeo da pišem

ovaj dio kolumne, unervozio

samse. Da li me je zahva-

tio sindrompisane riječi u

Crnoj Gori kada semnogo

više piše o lošemnego o

dobrom, ružnomnego lije-

pom?Moraću da poradim

malo na sebi.

Sada o nečem lijepom. Za

mene je najprijatnije izne-

nađenje ovog takmičenja

reprezentacija Rusije. Za

navedeno nijesu jedini

razlog dvije ubjedljive pobje-

de na startu šampionata.

Naravno, bez njih se ne bi

moglo govoriti o uspješnom

fudbalskoj velesili. Ako je

vezni red koji je igrao protiv

Hrvata najbolje što Argentin-

ci imaju, onda je to katastro-

fa. Ti ljudi nijesu bili u stanju

doturiti loptu do svojih špic

igrača. Izrabljeni Maskerano

bio je tragikomična igura,

više nemože da stiže, pa ne

uspijeva u fazi odbrane da

oduzme niti jednu loptu, a u

ofanzivi predaje loptu prvom

do sebe. I štomožeMesi u

takvoj igri? Ništa, baš ništa -

jednostavno on nema sa kim

da igra. Zbog toga ga je bilo

lako striktno čuvati i udvajati.

Mogu zamisliti u kakvom je

psihološkomstanju tokom

utakmice kada čeka loptu

kao ozebli sunce. Da bi je

dobiomora nisko da se spu-

šta, pa dolazi u pozicije sa

kojih nemože da ugrozi pro-

tivnički gol. Njegovi saigrači

se tako loše kreću damu

startu ove selekcije. Poseb-

no nemislimda umanjim

uspjeh zbog pobjeda nad,

kakomnogi kažu, slabim

reprezentacijama. Ovo je

Svjetsko prvenstvo i ovdje

slabih nema. Pobijediti

ubjedljivo dvije utakmice

zaredom i postići osam

golova, a pritomprimiti

samo jedan je rezultat za

poštovanje. Mene je nešto

drugo impresioniralo.

Nikada nijesamvidio rusku

reprezentaciju da igra taktič-

ki tako dobro i iznad svega

disciplinovano. Pratio sam

njene prijateljske utakmice

i to samsamo povremeno

mogao da vidim. Takvu igru

mogu da pruže samo ozbilj-

ni igrači. Mislimda njihova

ozbiljnost proizilazi iz ligaš-

kog takmičenja. U ruskoj

prvoj fudbalskoj ligi igra se

ozbiljan fudbal, a ekipe vode