Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Utorak, 26. jun 2018.

Hronika Podgorice

NARODNABIBLIOTEKA

„RADOSAVLJUMOVIĆ“

Autorsko veče glumca Zefa Bata

Dedivanovića

Učestvuju: Aleksandra Vuković,

Marijan Mašo Miljić, Vlatko

Simunović, Štjefan Ujkić i Zef

Bato Dedivanović

Kosa sala u 19 časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Koncert Psychedelic Cinema

Orchestra (USA) i „Šumovi

protiv valova“ (CRO) /lokalna

podrška: Meta Sound – projekat

crnogorskog režisera/

multiinstrumentaliste Nemanje

Bečanovića

Velika sala KIC-a od 21 sat.

Predstavljanje romana „Neko“

pisca Norberta Geštrajna

Učestvuju: teoretičarka

književnosti Jelena Knežević i

spisateljica Dragana Tripković

Sala Dodest od 20 sati

CONCEPTART SPACE&

CAFFE /Karađorđeva 13

Obilježavanja dana kampanje

„Support. Don t punish“

Tribina i premijera kratkog ilma

„Iskra umraku“ u 20 časova

PODGORIČKOKULTURNO

LJETO2018.

Marokansko zanatsko selo

Trg nezavisnosti od 11 sati

JUMUZEJI I GALERIJE

PODGORICE

MODERNAGALERIJA

Izložba slika Muharema

Muratovića

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

GALERIJA „CENTAR“

Kolektivna izložba crnogorskih

umjetnika „Mnogolikost

savremene umjetnosti“

PERJANIČKI DOM

Izložba Mirze Dedaća „Događaj“

DVORACPETROVIĆA

Godišnja izložba radova

studenata Fakulteta likovnih

umjetnosti Cetinje

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

PredstavniciUdruženjabo-

racaNOR-a i antifašista

glavnoggrada juče supovo-

dom75godinaod strijeljanja

domaćihrodoljubapoložili

vijenacna spomen-obilježje

podLjubovićem. Vijenacna

spomen-obilježjepoložili su

MladenkaKalezić, Sveto

Mugoša i RatkoRogošić.

ODMAZDA

Član Predsjedništva SUB-

NOR-aCrneGoreMiloicaDa-

kić evocirao je uspomene na

događajkadajeprije75godina

iz barskog logora, u znak od-

mazde zbog poraza u bici na

Bioču, izvedeno 180 zatvore-

nika i poslatoširomCrneGore

na strelišta, kako bi se zastra-

šio crnogorski narod.

- Na ovommjestu italijanski

okupator je 25. juna 1943. go-

dine, u prisustvu domaćih iz-

dajnika, strijeljao 30 rodolju-

bakoji sudovedeni izbarskog

logora, u znak odmazde za

poraz i velike gubitke u borbi

na Bioču, gdje su borci Četvr-

te i Pete narodonooslobodi-

lačke udarne brigade nanijeli

katastrofalan poraz 383. pje-

šadijskom puku italijanske

divizije Venecia. Guverner

Crne Gore Alesandro Pircio

Biroli donio je odluku da se iz

barskog logora izvede na stri-

jeljanje 180 interniraca. Stri-

jeljanje je izvršeno u isto vri-

jeme, u jutro 25. juna 1943.

godineusedamgradovaCrne

Gore – Cetinju, Andrijevici,

Beranama, Baru, Danilovgra-

du, Nikšiću i Podgorici –pod-

sjetio jeDakić.

ŽRTVE

Ovih 180 žrtava, kao i mnogi

drugi koji su izgubili život kao

borci ili žrtve Narodnooslobo-

dilačkog rata širomCrne Gore i

Jugoslavije, naglasio je Dakić,

suistinskiherojičijesvijetlepri-

mjere ne smijemo zaboraviti.

-Onitozaslužuju,miimtodu-

gujemo. Danas smo tu da evo-

ciramo uspomenu na njihov

častan put, da pokažemo da

njihova žrtva nije uzaludna.

Oni suveć na početkuDrugog

svjetskog rata shvatili otkuda

dolazi opasnost kojaugrožava

slobodu, pravdu i nezavisnost

ove države. Borci NOR-a i an-

tifašistiPodgorice iCrneGore

sudosljedansljedbenikslobo-

darske tradicije crnogorskog

naroda, koji štiti suverenitet i

demokratiju, nacionalnu i

vjersku ravnopravnost građa-

na Crne Gore, odlučno se su-

protstavljajućipovampirenim

idejamamračnjaštvaimržnje,

koje jeovadržava skupoplati-

la životima svojih najboljih

kćeri i sinova – kazao je član

Predsjedništva SUBNOR-a

Crne Gore. Udruženje boraca

i antifašista juče je položilo vi-

jenac i na spomen grobnicu

stradaleporodiceBoškaDedi-

ća i ArsaPerića naZabjelu.

I.M.

Institut za savremenoobrazo-

vanje i stručnousavršavanje

,,Montenegroedjukejšn“, u

saradnji saUdruženjempen-

zioneraPodgorice i Avanturi-

stičkimparkomnaGorici, uz

podrškukreativne agencije

„Dobar glas“u subotu, 30. ju-

na, u 11 časovaorganizujuna

Goricimanifestaciju ,,Senior

fest –nekad i sad“. Generalni

pokrovitelj prvog crnogorskog

Senior festa jeNLBMontene-

grobanka čiji će zaposleni,

osimštoćeuručiti vrijednepo-

klonekoje supripremili zapen-

zionere, učestvovati uaktivno-

stima i druženjunaGorici.

Kako je najavila koordinatorka

i pi-ar festaMilena Čavić, uče-

stvovaće veliki broj prijatelja

festivala, udruženja i pojedina-

ca kako bi penzionerima priu-

štili dan druženja i zabave i po-

ručilinašimbabamaiđedovima

da ihnijesu zaboravili.

- Moto Senior festa je „Nekad i

sad“, a 30. juna na Gorici svi će

moćidaseprisjeteigarakojesu

igrale naše babe i đedovi, ali i

važnosti zdravih stilova života

i boravka u prirodi. Na festu

učestvuje Šahovski klub ,,Dija-

gonale“ čiji će mladi članovi

igrati turnir protiv senio-

ra. Udruženje „Pčelica“ orga-

nizovaće zabavne igre i takmi-

čen j a đece sa babama i

đedovima, plesni klub ,,Buona

Vista“ organizovaće ples sa se-

niorima, Udruženje studenata

medicine mjeriće im pritisak i

nivo šećera u krvi i odgovarati

na njihova pitanja. Seniori će

moći da pozajme ćebence i na-

prave pravi cjelodnevni piknik

u prirodi, a specijalni gost će

biti Podgoričanin Rizo Kolje-

nović, učesnikTV šoua „Nikad

nijekasno“–naglasila jeČavić.

Ona jepozvala starijePodgori-

čane da se prijave za učešće u

takmičenjima, igrama, trku u

brzom hodanju, ali i da im se

pridruže u organizacionom

odboru festa. Čavić dodaje da

pripremaju još mnogo aktiv-

nosti i povoljnosti, među koji-

ma i radioniceza informatičko

opismenjavanje, kako bi naši

seniorimoglidakoristesvepo-

godnosti društvenih mreža i

foruma, da se povezuju, druže

i informišu o temama koje ih

interesuju.

P.H.

Udruženje boraca NOR-a i antifašista položilo vijence na spomen-obilježje pod Ljubovićem

Rodoljube

čuvajuod

zaborava

SPONOSOMIDOSTOJANSTVOM:

Jučekodspomen-obilježjapodLjubovićem

I. MITROVIĆ

Minutomćutanjaodali

počast preminulomdrugu

Predsjednik UBNOR-a i antifašista glavnog grada Boro

Banović je nakon polaganja vijenaca pod Ljubovićem iska-

zao žal štomeđu njima nema i njihovog druga Sveta Pejo-

vića, člana predsjedništva ovog udruženja, koji je preminuo

prije nekoliko dana.

- Sveto je bio sa nama na Tjentištu prošle nedjelje, gdje se

iznenada razbolio. Operisan je, ali je nažalost umro. Mi smo

izgubili dobrog druga, a Crna Gora dobrog Crnogorca –

kazao je Banović i pozvao okupljene da minutom ćutanja

odaju počast preminulomPejoviću.

U subotu će na Gorici biti organizovanamanifestacija ,,Senior fest – nekad i sad“

Dandruženja sapenzionerima

Starimadugujemomakarmalopažnje

MilenaČavić ističeda je festival rezultat entuzi-

jazma grupe građana okupljene oko projek-

ta ,,SeniorNet“. Uokviru togprojektapokrenut

je i prvi crnogorski portal za starijeosobe, pen-

zioneri.me

,kojisupodržalekompanijeSosijete

ženeralbankaiIdeamarketi.Onajeistakladaje

cilj togpojektasocijalna inkluzijaseniora.

- Oni se često nalaze na marginama društva i

bivajunepravednozapostavljeniizaboravljeni,

čak i od najbližih. Naravno, to se ne dešava iz

loše namjere, nego zbog brzog tempa života,

mnogoobavezaiborbezaegzistenciju.Želimo

da pošaljemo snažnu poruku da ponekad tre-

badazastanemo i dasesjetimoonihkoji suza-

služni za svešto imamo i što jesmo. Namamla-

đima je to samomalo vremena koje nekada i

uludobacamo,anjimaječestozasrećudovolj-

nosamomalopažnje– rekla jeČavić.

Besplatnou

avanturističkomparku

Usubotućezaseniorebiti besplatnekartezaavanturistički park.

- Zbogvremena i broja instruktorakoji će ihpratiti, oni koji želeda

dožive avanturu osvajanja staza na Gorici treba da se prijave na

[email protected]

inboksxFBstraneSeniorNet.

Oni koji suuboljoj formimoguproći težestaze, azaonekojima

je toprevišezahtjevno, postoje i laganijestaze - kažeČavić.

Opština Golubovci, u okviru glavnog grada,

obavještava građane da će Institut za javno

zdravlje 28. i 29. juna u večernjim satima

vršiti uništavanje letećih formi komaraca

metodom zamagljivanja iz dimnog gene-

ratora. Zaprašivanje će biti sprovedeno na

cijelompodručju te gradske opštine.

- Zaprašivanje komaraca počeće od

naselja u priobalnomdijelu Skadarskog

jezera, pa nadalje - Golubovci, Mojanovići,

Mahala, dio prema aerodromu, naselja

Gornje Zete i Botuna – saopšteno je iz

uprave gradske opštine Golubovci, uz

napomenu da će u slučaju lošeg vremana

(kiše ili jakog vjetra), najavljena aktivnost

biti odložena za prve naredne dane. Isto-

vremeno, pčelari su pozvani da preduzmu

mjere zaštite i obezbijede pčelinja društva.

Za dodatne informacije građani mogu

kontaktirati službu GO Golubovci na tele-

fon 020 873 261.

I.M.

Institut za javno zdravlje najavio akciju na području Zete

Zaprašivanje komaraca u srijedu i četvrtak