Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Osumnjičeni za

prevaru saslušan kod

sudije za istragu

Osumnjičeni za

pripremanje likvidacije

saslušani kod tužioca

Pejović

poslat u

Istražni

zatvor

Knežević

i Rajković

upritvoru

KOTOR

Darku Pejoviću iz

Podgorice određen je pritvor

do 30 dana zbog sumnje da je

počinio krivično djelo prevara,

saznaje Pobjeda.

Odluku je donio sudija za istra-

gu Osnovnog suda u Kotoru

Špiro Pavićević.

Prema saznanjima našeg lista,

Pejović je iskoristio ličnu kartu

jednog Podgoričanina i sa

njom iz budvanske banke podi-

gao 4.100 eura.

- Tvrdio je da je našao ličnu

kartu nepoznate osobe u Pod-

gorici i sa njompodigao sav

novac koji je bio na žiro-računu

Podgoričanina u banci u Budvi

- kazao je naš izvor.

Pejović je nakon saslušanja

sproveden u Istražni zatvor u

Spužu.

M. L.

PODGORICA

Filipu Kneže-

viću (29) i Marinku Rajkoviću

(27), koji su uhapšeni zbog

sumnje da su spremali likvida-

ciju, određeno je zadržavanje

do 72 sata.

Knežević i Rajković uhapšeni

su u petak veče kada je policija

u stanu koji su koristili pronašla

oružje, municiju i lažnu bradu

za maskiranje.

Iz policije su saopštili da su njih

dvojica uhapšeni nakon više-

nedjeljnih aktivnosti policije,

koja je prikupila operativna

saznanja da spremaju likvida-

ciju.

- Prilikompretresa ovog stana

uhapšene su dvije osobe. U

stanu je pronađeno i oduzeto

oružje, veća količina municije,

eksplozivna sredstva i lažna

brada za maskiranje koji su,

kako se sumnja, bili namije-

njeni izvršenju ovog krivičnog

djela. Pronađen je i kokain,

kao i više telefona koji će biti

predmet vještačenja i provjera

- navode iz Uprave policije.

Pretresom su pronađeni i

oduzeti pištolj „CZ“ sa okvirom

u kojem se nalazilo 11 metaka

u ilegalnomposjedu, rezervni

okvir sa 11 metaka, još dva

rezervna okvira, korice od

pištolja, PVC kutija od pištolja

„CZ“, 35 metaka za automatsku

pušku, 43 komada metaka i 18

detonatorskih kapisli.

Osim toga pronađeni su i odu-

zeti sedammobilnih telefona

sa SIM karticama, PVC zamo-

tuljak sa kokainom i lažna

brada.

M. L.

Cetinje

Pokrenut disciplinski postupak

protiv službenikaMUP-a

Policajacnijepredao

smjenukolegama

PODGORICA

Ministar-

stvounutrašnjihposlova

pokrenulo jedisciplinski

postupakprotiv službenika

N. R. jernijepredao smjenu

kolegama.

- N. R. je obavljajući poslove

granične provjere u Jedinici

granične policije Kotor - gra-

nični prelaz Luka Kotor, 21.

marta oko 6.40 sati napustio

radno mjesto a nije predao

dužnost policijskim službeni-

cima M. T. i M. V, koji su po

rasporedu službenih poslova

bili raspoređeni na poslovima

granične provjere na granič-

nomprelazuLukaKotor-piše

u saopštenjuMUP-a.

Kakosenavodi,N.R. jeostavio

zaključane službene prostori-

je Luke Kotor, a službeni tele-

fonpredaonaportirnici Luke,

čime je počinio težu povredu

službenedužnostiizčlana106

stav 1 tačka 7 Zakona o unu-

trašnjim poslovima (samo-

voljno napuštanje radnog

mjesta).

C.H.

ZgradaMUP-a

Novi detalji istrage o ubistvu Nikšićanina u Beogradu

Stevanović zbogdroge

likvidiransa30metaka

BEOGRAD

SavaStevano-

vić (45), izNikšića, koji je

ubijenprošlenedjeljeuŽar-

kovu, žrtva je sukobaoko

droge, nezvanično saznaje

portal Blic.

Kako prenosi ovaj beogradski

list, najvjerovatnije je likvidi-

ranzbogneraščišćenihračuna

u Švajcarskoj, a koji se odnose

na drogu.

Prema njihovim saznanjima,

Stevanović je posljednjih de-

setak godina živio u Švajcar-

skoj gdje je bio poznat tamoš-

njimistražnimorganima zbog

vezesapodzemljemutojzem-

lji.

- Tamo se bavio poslovima sa

drogom te je zbog toga izvje-

sno vrijeme proveo u zatvoru.

Nakon odležane kazne on je

pušten na slobodu i nedavno

sevratiouSrbiju.Sumnjaseda

jeimaoneraščišćeneračunesa

kriminalcima u Švajcarskoj te

jezbogtogaubijen-kaže izvor

Blica upoznat sa istragom.

Godinama prije njegovog od-

laskauŠvajcarskunizaojekri-

vična djela, a protiv njega po-

dignute su čak 23 krivične

prijave zbog različitihdjela.

- Prva krivična prijava protiv

njega podignuta je još 1995.

kada je imao samo 22 godine.

Nakon toga prijave su se ređa-

le jednazadrugom.Čak12kri-

vičnih prijava odnosilo se na

teškekrađe, doksuostalezbog

droge, falsifikovanja, izaziva-

njaopšteopasnosti,aliioduzi-

manja vozila. Zamnoga od tih

djela on je osuđen, a svoje za-

tvorske dane provodio je po

zatvorimauSrbiji - uPožarev-

cu, Sremskoj Mitrovici - kaže

izvor Blica.

Stevanović je ubijen na 10 me-

taraodulazauzgraduukojoj je

živio sa porodicomuŽarkovu.

Parkirao je automobil ,,mini

moris“ švajcarskih tablica, iz

prikrajka gdje su ga čekale

ubice isparkirao se bijeli

BMWizkojeg jeubica izauto-

matskog oružja ispalio gotovo

30metaka.

Nakonegzekucijeubicesupo-

bjegle u pravcu Vidikovca,

gdje su zapalili BMW sa laž-

nim tablicama, iz kojeg je po-

činjenoubistvo.

C.H.

RAS SRBIJA

Mjestoubistva

U prostorijama Višeg suda u Podgorici najviše ima zaplijenjenemarihuane

Pet tonanarkotika

uništenoovegodine

PODGORICA

Skoro pet

tona različitih vrsta droge,

koja je bila skladištena u

prostorijama Višeg suda

u Podgorici, uništeno je

ove godine. Droga koja se

oduzme tokom krivičnih

postupaka periodično se

uništava po pravosnažnosti

presuda, a trenutno najviše

ima zaplijenjene marihua-

ne - saopšteno je Pobjedi iz

Višeg suda.

Savjetnica za odnose

sa javnošću u Višem

sudu Aida Muzuro-

vić saopštila

nam je da

se nakon

podizanja

optužnice,

oduzeta droga skladišti i čuva

u prostorijama suda koje su

za to namijenjene.

- Prostor u kojem se oduzeta

droga skladišti kontroliše se i

strogo je zabranjen ulaz u te

prostorije svimneovlašćenim

licima. Zaplijenjena droga

uništava se nakon što se za to

steknu uslovi, odnosno nakon

što presude postanu pravo-

snažne, obrazuje se komisija

za uništavanje droge i nakon

što se dobiju dozvole od Mini-

starstva zdravlja - Odjeljenja

za droge, Agencije za zaštitu

životne sredine -istakla je

Muzurović.

Protekle godine službenici

Odsjeka za borbu pro-

tiv droge zaplije-

nili su skoro 3,5

tona nar-

kotika.

Tada je najviše zaplijenjeno

marihuane i skanka, tri tone i

359 kilograma, heroina oko 19

kilograma, kokaina nešto više

od jednog kilograma i hašiša

oko dva kilograma. Zbog kri-

jumčarenja droge u tomperi-

odu podnijeto je 178 prijava

protiv 231 osobe.

Kako je ranije saopšteno iz

policije, u 2017. godini oduze-

to je kilogram i 12,907 grama

heroina, 160,534 grama koka-

ina, blizu tri tone marihuane,

kilogram i 952,97 grama

hašiša, 310 tableta xanax, 44

buprenofrin tablete mase

4,469 grama, 32,343 grama

mfetamina, 27,056 grama

MDMA i 399 tableta.

Zbog počinjenog krivičnog

djela omogućavanje

uživanja opojnih

droga, u 2017.

prijavlje-

no je 35

osoba. Skoro tona droge

zaplijenjena je 18. decem-

bra prošle godine u poli-

cijskoj akciji ,,Trik“, koja je

sprovedena u Podgorici u

borbi protiv rasturanja nar-

kotika na međunarodnom

nivou.

Tada je uhapšeno 12 osoba

koje se sumnjiče da su

organizovale međunarodni

šverc droge, a oduzeto je

982 kilograma marihuane,

1,7 kilograma heroina i

oko tri kilograma smjese

za miješanje sa opojnim

drogama radi dobijanja na

masi.

- Ovom akcijom razbijena

je kriminalna grupa za koju

se sumnja da je krijumča-

rila marihuanu i heroin na

međunarodnomnivou i

presječen je lanac krijumča-

renja i prodaje ovoh opoj-

nih droga - kazali su tada iz

Uprave policije.

Godinu ranije crnogorska

policija je u 761 zapljeni

oduzela dvije tone i osam

stotina kilograma raznih

vrsta droga.

M. L.

Viši sud