Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. jun 2018.

Svijet

Erdoganproglasiopobjedu,

opozicijanajavljujedrugi krug

Predsjednik Češke podržao

premijere Višegradske grupe

Zeman: Ne idemo

na samit o

migrantima jer nije

regularnosazvan

PRAG

- PredsjednikČeške

MilošZemanpodržao je

jučeodlukupremijera ze-

maljaVišegradske grupeda

bojkotujudanašnjimini

samit omigraciji, zato što je,

po riječima češkogpredsjed-

nika, neregularno sazvan,

protivvolje i bez znanjaPol-

jske, Češke, Slovačke i

Mađarske.

- Kada samit bude regularno

pripremljen, ići će svi. Mislim

dabibilodobrodaidunasamit

kao ravnopravni partneri, a ne

kaonekokomorada sepravda

-kazaoje jučeZemanuinterv-

juu češkomtabloiduBlesk.

Češki predsjednik pozdravio

je što je njemačka kancelarka

AngelaMerkel javno priznala

da relokacija po kvotama nije

pravo rješenje za migracijsku

krizu, ali jeupozoriodaprijet-

nju predstavlja priprema za

sporazumDablin IV.

- Njemci mogu u skladu sa

šengenskim sporazumom da

vrate one izbjegice koje su

došle iz Češke, a nemaju u

Njemačkoj azil. Ako to urade

neće pogaziti Šengen. Sada je

tu Dablin IV kada bi preko

naše zemlje prešao cunami

kvota i kvazikvota migranata

koji susadauGrčkoj i Italiji. Ja

sam za Dablinski sporazum,

koji kažeda izbjeglica trebada

traži azil u prvoj bezbjednoj

zemlji. Ako pogledate mapu,

vidjećete da Češka nikako ne

može da bude prva bezbjedna

zemlja, ukolikonije došao avi-

onom-rekaojeZeman.Preds-

jednik Češke izjavio je da cu-

nami migranata koji je on

pogrešno predviđao Češkoj

još 2015. godine nije preplavio

zemlju samo zato što je us-

pješno zatvorena balkanska

migracijska trasa.

- UTurskoj čekaju tri miliona

izbjeglica i kada bi se, ne dao

bog, otvorila balkanska trasa,

imali bi i mi izbjeglica koliko

NjemačkailiAustrija-rekaoje

Zeman. Češki predsjednik

predložio je da se brodovi sa

izbjeglicama u Sredozemnom

moruvraćajuna libijskuobalu

ili u zemlju odakle su izbjeg-

lice krenule namore.

- U UN sam naglašavao da u

Evropi na trzištu rada mi-

granti neće uspjeti, dok bi u

svojim zemljama kada bi im

mi tamo pomogli sa vodom,

strujom, školama, mogli da

budu od koristi. To je odliv

mozgovakojisamoprodublju-

je zaostalost afričkih zemalja.

Trebavraćatimigranteuzem-

lje porijekla. Većina afričkih

zemalja može odmah da ih

primi, nema građanskih rato-

va - kazao jeZeman.

PredsjednikČeškenaveo jeda

se navodno priča da su hu-

manitarne organizacije pov-

ezane sa krijumčarima izb-

jeglica i da od njih dobijaju

novac i prokomentarisao da

mu je zato simpatičan novi

mađarski zakon po kome bi

slijedile kazne za organizo-

vanje pomoći izbjeglicama.

- Vrlo simpatičan zakon. Ne

bihželioda to ide takodrastič-

nodanekoghapsite samozato

što je organizovao pomoć izb-

jeglicama, alinebibila lošane-

ka veća novčana kazna - rekao

jeZeman.

MilošZeman, dodaoje,među-

tim, da oštar pristup može da

važi zaodrasle, ali dadrugačiji

odnosmora da važi za djecu.

- Saodraslimamožeteusluča-

junužde i vrlooštro.Kada suu

pitanjudjeca, tu samizprinci-

pa protiv restrikcija. Dobro je

što je Donald Tramp odustao

od te svoje sumanute odluke -

rekao jeZeman.

Sastanak predsjednika Srbije i Kosova u Briselu

Vučić: Dogovorili

smodaprobleme

rješavamoumiru

BRISEL

-PredsjednikSrbije

AleksandarVučić izjavio jesi-

noćuBriseluda jedogovore-

nonekolikovažnihstvari za

SrbenaKosovu,međukojima

dasviproblemimorajudase

rješavajuumiru, uzmeđu-

sobnopoštovanje i garanto-

vanjebezbjednosti i sigurno-

sti građana.

- To je veoma važna poruka za

SrbenaKosovuiMetohiji.To

je

veomavažnaporukazagrađane

Srbije - rekao je Vučić za Ra-

dio-TelevizijuSrbijeposlijesas-

tankasapredsjednikomKosova

HašimomTačijemi sa visokom

predstavnicomEU Federikom

Mogerini uBriselu.

On je kazao da je to važno jer

postoje pitanja na koja nema

odgovor.

- Postavilo bi se pitanje: ‘Pa šta

ako u toku ljeta neko krene da

zauzima sjever Kosova?’ Šta bi

to bio naš odgovor? Da li bi naš

odgovor bio vojni ili da imamo

jošjednu‘Oluju’ili‘Bljesak’,kao

što smo imali nekada. Politika

Srbije mora da bude mnogo

odgovornijaodpolitikeizdeve-

desetih i dvijehiljaditih godina

- kazao jeVučić.

Navodećidase,,morajusačuva-

ti Srbi na njihovimognjištima“,

Vučić je poručio da se istovre-

meno ,,ne smije dozvoliti da se

događaju tragedije“.

- Obezbijedili smo mir za naš

narod, danikonegine -kazao je

Vučić i istakao da je to ,,važna

tekovina“.

Sdrugestrane,kazaojeVučić,u

Briselu se razgovaralo i o

pokušaju da se usredsrede na

dijalog i pokažu da mogu da

razgovaraju i počnu s rješavan-

jemotvorenihproblema.

- Otvoreno smo razgovarali o

mnogim pitanjima. Nijesam

pretjerani optimista, ali smo ta

pitanjaotvorili,štosmatramve-

oma važnim - kazao je preds-

jednikSrbije.

Vučić je kazao da želi da se

pokuša da se kroz nastavak

razgovoranađerješenje,kojeće

bitiracionalno,odnosnokojeće

odgovarati građanima Srbije i

ukazati ,,respekt“ i prema dru-

goj strani.

AleksandarVučić

ANKARA

Turski predsjednik Red-

žep Tajip Erdogan proglasio je pobje-

du u prvom krugu na juče održanim

predsjedničkim izborima, na kojima

je, prema još nezvaničnim rezultati-

ma, osvojio novi mandat, ali ovoga

puta sa izvršnimovlašćenjima.

- Nacija mi je povjerila odgovornost

predsjedavanja i izvršne dužno

sti - rekao je 64-godišnji Erdogan u

govoru iz Istanbula, koji je prenosila

televizija.

On je proglasio i pobjedu Narodnog

saveza, izborne koalicije njegove

Stranke pravde i razvoja i male

Stranke nacionalnog

pokreta (MHP)

na parlamentarnim izborima, navode-

ći da imaju parlamentarnu većinu u

skupštini od 600 poslaničkihmjesta,

prenosi AP.

“Nadam se da niko neće pokušati

da baci sjenku na rezultate i naudi

demokratiji, kako bi sakrio sopstveni

neuspjeh”, rekao je Erdogan.

Portparol glavne opozicione Narodne

republikanske partije Bilent Tezdžan,

naime, tvrdi da je prerano

proglasiti pobjedu

Erdogana

na predsjedničkim izborima jer, kao

navodi, glasovi iz najvećih gradova

još nijesu prebrojani.

Tezdžan je na konferenciji za novina-

re, pozivajući se na podatke te partije,

rekao da će biti drugog kruga izbora,

prenosi Rojters.

On tvrdi da je samo 39 odsto glasova

prebrojano, a da je po tome Erdogan

osvojio 51,7 odsto glasova na pred-

sjedničkim izborima.

S druge strane, portparol turske

Vlade Bakir Bozdag rekao je da je

Erdogan pobijedio na predsjedničkim

izborima, nakon što su preliminarni

rezultati pokazali da on vodi, poslije

više od 95 odsto prebrojanih glasova.

Bozdag je na svomnalogu na Tviteru

rekao da je turski narod izabrao Erdo-

gana kao prvog predsjednika Tur-

ske, koji će imati izvršna ovlašćenja

prema novom sistemu.

Prema tom sistemu, ukida se funkcija

premijera.

Preliminarni rezultati predsjedničkih

i parlamentarnih izbora u Turskoj,

na osnovu oko 90 odsto prebrojanih

glasova, pokazuju da aktuelni pred-

sjednik Redžep Tajip Erdogan i nje-

gova Stranka pravde i razvoja (AKP)

ubjedljivo vode u izbornoj trci.

Na predsjedničkim izborima Erdogan

je osvojio 52,8 odsto glasova, poka-

zuju rezultati na osnovu 95,1 odsto

prebrojanih glasova, prenosi Rojters

pozivajući se na turske medije.

Kada je riječ o rezultatima parlamen-

tarnih izbora, Erdoganova Stranka

pravde i razvoja osvojila je 42,68

odsto glasova, pokazuju rezultati

na osnovu 95,2 odsto prebrojanih

glasova.

Glavna opoziciona, Narodna republi-

kanska partija, osvojila je 22,55 odsto

glasova, dok je saveznik Erdoganove

partije Stranka nacionalnog pokreta

(MHP), dobila 11,28 odsto glasova,

navode mediji.

Prokurdska Narodna demokratska

partija osvojila je 10,94 odsto glasova,

čime je nešto iznad cenzusa od 10

odsto za ulazak u parlament, pokazu-

ju preliminarni rezultati.

52,8

odsto glasova osvojio

je Erdogan i njegova

Stranka pravde i razvoja

i ubjedljivo vodi

Očekivani rezultati predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj