Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

–Višedržavno

tužilaštvouPodgorici

podiglo jeoptužnicuprotiv

državljaninaBiHNermina

Šišića (27) i trideset

četvorogodišnjeJeleneJo-

vović izPodgorice zbogubi-

stvapetnaestomjesečnebe-

beP. J.

Ročište na kojemće se razma-

trati optužnica zakazano je za

ponedjeljak pred sutkinjom

SuzanomMugošom.

Prema navodima optužnice,

Šišić se tereti za teško ubistvo,

aJovovićzateškoubistvousa-

izvršilaštvu.

Jovović se prvobitno teretila

zakrivičnodjelokršenjeporo-

dičnih obaveza, ali je Više dr-

žavno tužilaštvo nakon priku-

pljenih dokaza i analize

prekvalifikovalo krivično dje-

lo.

Sin Jelene Jovović, koji je 4.

februara u Dječiju bolnicu u

Podgoriciprimljenbezznako-

va života i kojeg su ljekari

uspjeli da reanimiraju, nije iz-

držaoi većsjutradanpodlegao

je teškimpovredama.

Šiševiću i Jovović zaprijećena

jemaksimalna kazna od po 40

godina zatvora.

Istraga je pokazala da je Šišić i

ranijetukaodječakaidajenje-

govamajka toznala, zbogčega

je i ona uhapšena.

To je ranijepred inspektorima

potvrdila dječakova majka,

koja je saopštilada jenjenpar-

tner mjesecima tukao njenog

sina, kad god bi mu zasmetao

bebinplač.

Jovović je zamanje od 24 sata

promijenilaiskaz.Ljekarimau

Hitnoj je kazala da je njen sin

još prijemjesec pao iz dupka i

takozadobiopovredeiizgubio

svijest.

Te priče držala se i pred ljeka-

rima u Kliničkom centru, ali

najmjerodavniji su bili preli-

minarninalazikojisupokazali

da je dijete brutalno pretuče-

no.

Šišić je pred istražiteljima

negirao krivično djelo, ali su

istražitelji uvjereni da su

prikupili dovoljno dokaza koji

nesporno potvrđuju da je na

smrt pretukaodječaka.

Mediji sunakonhapšenjaŠiši-

ća prenijeli da se radi o osobi

koja je uBiHosuđena na dvije

godine i dva mjeseca zatvora

zbog nasilničkog ponašanja i

nanošenja teških tjelesnihpo-

vreda, teda jebioosumnjičeni

za druga krivična djela, ali je

utvrđeno da postoji još jedna

osoba pod istimimenom.

M.L.

Okončana istraga protiv osumnjičenih za ubistvo petnaestomjesečne bebe u Podgorici

ARHIVA POBJEDE

OptužnicaprotivŠišića i

Jovović razmatraćesesjutra

PODGORICA

– Carinici su u

petak u kontroli nelegalnih

proizvoda zaplijenili cigarete od

18.000 eura.

Kako je saopštila Uprava carina,

kontrolom vozila stranih regi-

starskih oznaka pronađeno je

150.000 cigareta namijenjenih

nelegalnoj prodaji.

Odgovorno lice, roba, kao i

vozilo kojim je prevožena, pre-

dati su službenicima Ministar-

stva unutrašnjih poslova Upra-

ve policije na dalje postupanje.

Osoba koja je prevozila cigarete

je uhapšena i protiv nje će biti

podnijeta krivična prijava zbog

osnova sumnje da je počinila

krivično djelo nedozvoljena

trgovina.

C. H.

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jepresudukojomsu

Halil Adžović (53) i Gondža

Sahiti (45) osuđeni na

ukupno tri godine i dva

mjeseca robije zbog

zlostavljanja i nanošenja

teških tjelesnihpovredaTo-

planuJulijanu.

Prvostepenu presudu donijela

je sutkinja Osnovnog suda La-

risaMijušković-Stamatović.

Prema navodima prvostepene

odluke, Adžović i Sahiti su od

17. do 23. novembra 2017. godi-

ne u Podgorici, svjesni svojih

djela,znajućidasunjihovadje-

la zabranjena, protivpravno

ograničili slobodu kretanja i

zlostavljali Toplana Julijana.

-Adžović je 17. novembranare-

dio Julijanu da leži u kupatilu i

da ga ne smije napustiti prije

nego mu on dozvoli, pri čemu

jeulaznavratadržaozajključa-

na i na taj način mu ograničio

slobodu kretanja. Nakon toga,

tjerao ga je da ulazi u septičku

jamu i udarao ga držalom od

kosijera - navodi se upresudi.

Okrivljeni su, premanavodima

presude, Julijana zlostavljali i

18. novembra, kada je Adžović

dao kabl Sahiti i naredio da ga

udara.

- Adžović je uzeo kabl i dao ga

SahitipasuzajednoudaraliJu-

lijana. Nakon toga vratili su ga

ukupatilo, dabi gakasnijeopet

udarali kablom. Okrivljena Sa-

hiti ga je kasnije udarala više

puta u glavu, nanijevši mu po-

vrede od kojih je pao u blato, a

kasnije ga je Adžović udarao

pesnicom u glavu, tjerao ga da

jede ljudski izmet, vezaogaka-

napom i govorili su mu ,,ovo ti

je posljednje veče sa batina-

ma“, da bi ga tokom noći ga

udarali sprekidima–dodaje se

upresudi.

Adžović je i odranijepoznatna

stupcima crne hronike. Presu-

domOsnovnogsudabio jeosu-

đen za teške tjelesne povrede i

nasilje uporodici.

M.L.

Potvrđena presuda okrivljenima za zlostavljanje i nanošenje teških tjelesnih povreda

Adžoviću i Sahiti ukupno tri

godine i dvamjeseca robije

Osnovni suduPodgorici

PODGORICA

- Studenti koji supočeli studijepremanastav-

nomplanu i programukoji jevažioprijepočetkaprimjene

Bolonjskedeklaracijemoći ćepod istimuslovimada ihza-

vrše, odnosnodokraja studijske 2018/19. godine, pišeportal

RTCG.

Kako prenosi ovaj portal, to je predviđeno izmjenamaZakona o

visokomobrazovanju koje su predložili poslanici vladajuće ko-

alicije.

- Ovo rješenje će omogućiti studentima da završe započeto ob-

razovanje i izbjegnu poteškoće u slučaju prelaska na važeći

obrazovni sistem, usklađensaprincipimaBolonjskedeklaracije

- kaže se uobrazloženju.

Prema predloženom zakonu, rok za završetak obrazovanja za

studente koji su počeli studije prije početka Bolonjske deklara-

cije i koji imaju pravo da završe studije prema nastavnomplanu

i programu koji je važio u vrijeme upisa u prvu godinu je kraj

studijske 2018/2019. godine.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju su

iniciraliAndrijaPopović,BrankaTanasijević,AleksandraVuko-

vić, RaduleNovović, Bogdan Fatić, Ervin Ibrahimović i Adrijan

Vuksanović.

-Uovomtrenutkujenajvažnijedaobezbijedimodovoljnosmje-

štajnihkapaciteta i nakontogaćemomoći daplaniramosvepra-

teće aktivnosti - zaključila jeŽivković.

C.H.

Studentizavršavaju

studijeposistemu

koji su i upisali

Oduzetecigarete

vrijedne 18.000eura

Uskoropredsudom

zbog izazivanjaudesa

Predložene izmjene Zakona o visokomobrazovanju

Samjestaudesa

PODGORICA

– Tri osobe lakše su povrijeđene u udesu koji se

juče oko 15 sati dogodio u Ulici slobode, kod zgrade Vrhovnog

tužilaštva.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u udesu su učestvovali

,,audi“ i ,,pasat“. Nije poznato kako je došlo do prevrtanja

,,audija“.

Uviđaj je obavila podgorička policija, a istraga će utvrditi deta-

lje udesa.

M. L.

Tri osobe lakše

povrijeđene

Udes u Ulici slobode u Podgorici

Akcija Uprave carina

Voziloukojemsu

pronađenecigarete

Potvrđena optužnica protiv Podgoričanina

PODGORICA

-Osnovni suduPodgoricipotvrdio jeoptužni-

cuprotivN. B. izPodgorice zbog sumnje da je počinio krivič-

nodjelo teškadjelaprotivbezbjednosti javnog saobraćaja.

Prema navodima optužnice N. B. je 2. decembra prošle godine,

oko 17 časova, na raskrsnici Ulice kralja Nikole sa Bulevarom

crnogorskihserdara, uPodgorici, nepridržavajući se saobraćaj-

nihpropisa ugrozio saobraćaj.

- Upravljao je vozilom ,,opel“ bez važeće vozačke dozvole, lije-

vom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake Ulice kralja

Nikole, iz pravcaUliceBracanaBracanovića, te započeo skreta-

njeulijevoupravcuBulevaracrnogorskihserdara, adanijepro-

pustio vozilo marke ,,seat“ registarske oznake PG…, kojim je

upravljao R. B. Usljed propusta okrivljenog je došlo do sudara

ovih vozila i R. B. je zadobio tešku tjelesnu povredu, kao i suvo-

zač u voziluokrivljenogO. B. -piše uoptužnici.

C.H.

SaprivođenjaŠišića i Jovović