Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Aktuelnosti

Inspektori Uprave za bezbjednost hrane plijenili proizvode

Inspektori su ukupno od pokretanja akcije zaplijenili

371,5 kilogramameda i 77,8 litaramaslinovog ulja,

podsjetili su izMinistarstva poljoprivrede

PODGORICA

– Inspektori

Uprave zabezbjednost hra-

neMinistarstvapoljoprivre-

de su jučeuokviruakcije

kontroleprodajemedavan

prometa stavili 63,5kilogra-

mameda i 21,8 litaramasli-

novogulja, saopšteno je iz

ovog resora.

Ove količine zaplijenjene su,

kako su kazali izMinistarstva

poljoprivrede, nanekimod lo-

kacija gdje se u privremenim

objektima navodno nude do-

maći proizvodi.

-Oduzetimednije imaodokaz

o porijeklu i nije bio označen

na propisani način.Med je bio

izložen i direktnoj sunčevoj

svjetlosti, što ga čini nekvali-

tetnimi nebezbjednim. Za dio

količina maslinovog ulja pro-

davci su posjedovali dokaz da

su ga kupili u registrovanim

prodavnicama kao ulje od ko-

mine, a prodavali ga kao do-

maće visoko kvalitetnomasli-

novo ulje, nakon što su

uklanjalioriginalnedeklaraci-

je. Time su potrošače dovodili

u zabludu – istaknuto je u sa-

opštenju.

Uzorci zaplijenjene robe koja

jestavljenavanprometaUpra-

va za bezbjednost hrane do-

stavila je referentnim labora-

torijama na analizu.

- Upozoravamo prodavce da

stavljanjena tržištehranekoja

nije bezbjedna i kojom se mo-

že dovesti do opasnosti ugro-

žavanja zdravlja potrošača

nosi krivičnu odgovornost –

poručili su izMinistarstva po-

ljoprivrede.

Inspektori su tokom prva dva

dana od pokretanja akcije, što

je bilo početkom sedmice, ka-

kosupodsjetiliizMinistarstva

poljoprivrede, zaplijenili 308

kilograma meda, te 57 litara

maslinovog ulja.

- Akcija je pokrenuta kako bi

zaštitili zdravlje potrošača, te

njihovo dovođenje u zabludu,

kao i da bi zaštitili brend crno-

gorskog meda – istaknuto je u

saopštenju, kao i da će akcija

kontrole meda i drugih proi-

zvodanalokacijamanakojima

se nude domaći proizvodi biti

nastavljena.

J.B.

MED IULJESUMNJIVOGPORIJEKLA:

Zaplijenjena roba

Uljeodkomine

maslineprodavano

kaodjevičansko

PODGORICA

– Turistički

poslenici dočekali suovu

sezonu spremno, a prema

najavama biće jedna od

najboljihuposljednjih 30

godina, dok se očekuje da

će prihodi od turizma ove

sezone, koja će trajati do

„dubokounovembar“,

premašitimilijardu eura,

kazao je predsjednik

Crnogorskog turističkog

udruženja i suvlasnik

hotela ,,Splendid“ Žarko

Radulović.

- Više nema 45 dana sezo-

ne nego sezona traje šest

mjeseci. To je karakteristika

ove godine – istakao je on u

intervjuu za Pink M.

Turisti u našu zemlju, prema

njegovim riječima, stižu iz

cijelog svijeta, a velikoj zain-

teresovanosti za naše Pri-

morje doprinijelo je i to što

je Crna Gora postala članica

NATO-a.

- Naša država je ulaskom

Suvlasnik „Splendida“ Žarko Radulović očekuje jednu od najboljih sezona u posljednjih 30 godina

Prihodi od turizmabiće

višeodmilijardueura

Ponuda je sve bolja, dok su cijene ostale na prošlogodišnjemnivou. Ono što, s druge strane,

može negativno uticati na sezonu kao i na prihode je nedostatak radne snage, ocijenio je

predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik hotela ,,Splendid“ Žarko Radulović

u NATO veri ikovala kod

većine svijeta da je uređena

i bezbjedna država. Turope-

ratori, turisti i budući investi-

tori prepoznali su Crnu Goru

kao interesantnu zemlju, a

bene ite ćemo da beremo u

narednomperiodu – smatra

Radulović.

I ponuda je, kako je dodao,

sve bolja, dok su cijene ostale

na prošlogodišnjemnivou.

Ono što, s druge strane, može

negativno uticati na sezonu

kao i na prihode je nedostatak

radne snage.

- Ne znam kako ćemo špic

sezone pregurati jer nemamo

radnika. Ne pričamomojoj

kompaniji, nego generalno fali

jedno 20 do 30 odsto svima.

Ne možemo da ih nađemo –

upozorio je Radulović.

Osimnedostatka radne snage,

našu turističku privredu, kako

je kazao, „muče“ i stare boljke

– buka, neadekvatno odlaga-

nje smeća, kao i visoke cijene

taksi usluga, što se „mora

sistemski riješavati“.

- Crnoj Gori treba oko

640.000 čistača javnih površi-

na, odnosno na svakog građa-

nina po čistač i opet ne bi bila

čisto, jer mi prljamo 24 sata.

Moramo da edukujemo građa-

ne da ne možemo da prljamo

naše okruženje i radimo to

što radimo sad – naglasio je

Radulović.

Bukom je zadovoljno nekih

85 odsto gostiju, dok, kako je

rekao, nekih 10 do 15 turista

nijesu, što je propust koji

nastaje zbog „sitnih interesa

pojedinaca lokalne samou-

prave“.

- Problem visokih cijena taksi

usluga uzeo je maha, na što

smo upozoravali još prije

četiri-pet godina. Svaki dan

sretnempo tri-četiri ogorče-

na gosta, koji su za tri eura

otišli do Budve, a vratili se za

30. Njima je pokvaren odmor

– istakao je Radulović.

Prema njegovimmišljenju,

postoji i velika potreba za

hotelima svih kategorija, te

da Crna Gora treba da razvi-

ja i masovni i elitni turizam

uporedo, ali tako da jedan

drugomne smetaju.

- Ove sezone da imamo 30

,,Splendida“, svi bi bili puni

kao što je ,,Splendid“ danas –

rekao je Radulović.

Dobroj posjećenosti ove

godine, kako je naglasio,

doprinijela je i bolja pove-

zanost sa evropskimdesti-

nacijama, kao i oglašavanje

privatnog smještaja na

internetu.

- Imate nove alate, tehnologi-

ja prodaje je mnogo različita.

Za koju godinu dileri pored

puta neće postojati više,

jer neće nikoga naći na taj

način. Ima ih još u Budvi,

zato što Budva kaska za

drugimprimorskimopština-

ma, kao što su Kotor, Tivat,

Herceg Novi, u kojima nema

dilera – naveo je Radulović.

J. B.

Prošlogodišnja sezona jebila rekordna

ŽarkoRadulović