Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Magazin

NJUJORK

-Mjuzikl inspiri-

sanživotomkraljapopa

MajklaDžeksonabićepo-

stavljennapozornicuBrod-

veja. Priču, koja još nema

zvaničannaslov, napisaće

LinNotedž, dobitnikdvije

Pulicerovenagrade, istakli

su saradnici pop ikone.

- Najavljeni mjuzikl će u svom

sadržaju imati sve najveće hi-

tove koje je kralj popa objavio

tokom dugogodišnje karijere.

Publika ćemoći da čujenume-

re ,,Thriller“, ,,Smooth Crimi-

nal“,,,BeatIt“i,,Don’tStop‘Til

You Get Enough“ - istakao je

Notedž.

Ovajscenaristajeprivukaopa-

žnju javnosti svojim radomna

ostvarenjima ,,Sweat“ i ,,Rui-

ned“, koji su, prema riječima

kritike, dvije fantastične dra-

me o ratu, a koje su tematski

mnogo drugačije od planira-

nogmjuzikla o kralju popmu-

zike.

Za koreografije novog mjuzi-

klabićezadužendvostrukido-

bitnik nagrade ,,Toni“, zvijez-

dabaletaKristoferVildon, koji

seproslavio radomna ostvare-

nju ,,AnAmerican inParis“.

Kompletan scenario najavlje-

nogmjuzikla još nije poznat, a

publika i kritika navode da će

biti veoma zanimljivo vidjeti

kako će tvorci ovog komada

predstaviti život kralja popa

tokom 2005. godine kada se

suočavao sa nizom optužbi za

seksualno zlostavljanje.

Ovo nije prvi put da muzičke

ikone postaju inspiracija za

stvaranje mjuzikla na Brodve-

ju. Ranijih godina predstavlje-

na su ostvarenja o bendu ,,Jer-

sey Boys“ i kultnom sastavu

,,Temptations“.

Majkl Džekson je preminuo u

50. godini 2009. od posljedica

predoziranja sedativima. Bio

je jedan od komercijalno naju-

spješnijih i najuticajnijih za-

bavljača svihvremena.

Njegovdoprinosmuzici, plesu

i modi, zajedno sa privatnim

životom praćenim jakim pu-

blicitetom, činili su ga značaj-

nom figurom u popularnoj

kulturi četiri decenije. Solo

karijeru je započeo 1971. godi-

ne nakon debija na profesio-

nalnoj sceni 1964. godine kao

vodeći i najmlađi član grupe

,,Jackson5“.

BEOGRAD

-Nakonbrojnih

konceratauregionu,Marko

Luis sena scenuvraćanovim

singlom ,,Euridika“ kojimna-

javljuje treći istoimeni al-

bum, akoji ćena jesenobjavi-

ti za izdavačkukuću

LampshadeMedia.

Pjesma inspirisana grčkommi-

tološkom pričom o Euridici i

Orfeju ispraćena je i video-spo-

tomkoji jesnimljenujedinstve-

nomambijentuBitef teatra.

Uspotusepojavljujuumjetnič-

ki plesači Luka Lukić i Tamara

Pjević. koji svojomplesnomin-

terpretacijom pričaju priču o

ljubavnoj tragediji. Vizualiza-

ciju pjesme ,,Euridika“ je reži-

raoDraganJereminov sakojim

jeLuissarađivaoiranijenaspo-

tovima za pjesme ,,Karika“ i

,,Raj za avanturiste“ sa pret-

hodnog albuma ,,Beskraj“.

Tekst ,,Euridike“ potpisuje

Maja Radivojević, dok je aran-

žman i muziku radio Marko

Luis.

- Nakon prelijepih koncerata

po cijelom regionu i divnih re-

akcijapublike, dobio samogro-

mnu energiju da započnem sa

radomza novi album. Supermi

ide i neću dugo čekati da ga po-

dijelim sa svima. Nijesamuop-

šte razmišljao koja pjesma će

biti prva nego samznao da je to

,,Euridika“. Pjesma, osim albu-

ma, najavljuje i ljetnjekoncerte

i festivale. Ovog ljeta ću nastu-

pati na mojim omiljenim festi-

valima kao što su Arsenal fest,

Egzit, Demofest, Arlem, abiće i

solo nastupa po cijelom

regionu.NaArsenalfestuću23.

juna prvi put svirati novu pje-

smu uživo i uzbuđen sam zbog

toga - kazao jeLuis.

LONDON

- Bivši Bitls Pol Makartni najavio je da će 7. sep-

tembra izaći njegov 17. solo album ,,Egypt station“ koji je

opisao kaomuzičko putovanje, a objavio je dva singla sa tog

albuma ,,Come on tome“ i ,,I don't know“.

Britanska pop legenda, čiji prethodni album ,,New“ je iza-

šao prije pet godina, objasnio je na svom sajtu da ga naziv

,,Egypt station“ podsjeća na pjesme koje su ranije kompo-

novali. Pozvao je fanove na ,,kaleidoskopsko putovanje kroz

mnoštvomuzičkih teritorija“.

- U ,,Egypt station“ svaka numera je kao stanica. To nam

pomaže da strukturišemo naše ideje za te pjesme. Kao da

muzika dolazi iz nekogmjesta koje sam sanjao – kazao je

čuveni muzičar.

Makartni, koji je ovih dana proslavio 76. rođendan, jedan je

od dvoje živih Bitlsa uz Ringa Stara, koji je na turneji sa svo-

jomgrupom ,,All Starr Band“.

LOSANĐELES

- Izašao jepr-

vi trejler za film ,,Firstman“

rediteljaDamijenaŠazelea,

koji jeprošle godine za film

,,LaLaLand“dobioOskara

zanajboljurežiju.

Film donosi priču o naporima

NASAda pošalje prvog čovjeka

na Mjesec, fokusirajući se pr-

venstveno na Nila Armstronga

u periodu između 1961. i 1969.

godine.

Šazelećeovimfilmompokušati

da prikaže koje je žrtve

Armstrong morao podnijeti i

kako je zapravo izgledala jedna

odnajopasnijihmisijauistoriji.

Glavnu ulogu u ovom filmu

ostvario je Rajan Gosling koji

tumači likNilaArmstronga, pr-

vog čovjeka koji je hodaoMje-

secom.

OsimGoslingaufilmusepojav-

ljujeKlerFjykojaglumiNilovu

supruguŽanet.

Film u bioskope stiže 12. okto-

bra ove godine.

Beogradski kantautor Marko Luis spotomza ,,Euridiku“ najavio treći album

Pjesma inspirisana

grčkommitologijom

NJUJORK

- Američka televi-

zijska mreža ABC Enterta-

inment objavila je u četvrtak

da će emitovati spinof humo-

rističke serije ,,Rozen“, ali u

njemu neće nastupiti glavna

glumica po kojoj se serija zove

Rozen Bar, jer joj je serija uki-

nuta zbog rasističkog tvita,

prenosiHina.

Deset epizoda nove serije biće

emitovane kasnije ove godine,

objavio jeABC.

- RozenBar neće finansijski ni

kreativno učestvovati u novoj

seriji – navodi se u saopštenju

kompanije.

Kako ćenjen izostanaku seriji

biti objašnjen, nije poznato.

Ostatak originalne glumačke

ekipe, uključujući Džona Gu-

dmana, Lori Metkalf i Saru

Gilbert, glumiće u spinofu.

Serija je ukinuta prošlog mje-

seca nakon što je na Tviteru

objavila komentar u kome je

jednu od najbližih savjetnica

bivšeg predsjednika Baraka

Obame proglasila majmuni-

com.

Humoristička serija o svakod-

nevnom životu prosječne

američke radničke porodice

prikazivala se na televiziji od

1988. do 1997.

Nastavak serije o toj istoj, sada

starijoj porodici, počeo je sa

prikazivanjemumartu i dobio

je veoma dobre ocjene.

AlbumPola

Makartnijau

septembru

Novi lmoskarovca Šazelea

RajanGosling

glumi Nila

Armstronga

Muzička pop ikona kao inspiracija na Brodveju

Džeksonovživot

uskoroumjuziklu

Serija ,,Rozen“

senastavljabez

glavneglumice

Medison Edvards

Model

Američki model

Medison Edvards

slikala se za

časopis Eskvajer