Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Oglasi i obavještenja

I. 25/18

OSNOVNI SUD U BARU,

izvršni sudija Srdjan Kosanić, u predmetu izvršenja izvršnih po-

vjerioca “La Seranisima” doo Podgorica, koga zastupa adv. Radoš Lolo Kastratović iz Pod-

gorice, Ul. J.Tomaševića 13 Podgorica, protiv izvršnog dužnika Spasojević Ljeposave iz

Podgorice ,koga zastupa adv. Vukmanović Radovan iz Ulcinja, Mujo Ulqinacu 16 -radi na-

plate novčanog potraživanja prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, dana 14.06.2016.

god, donio je

ZAKLJUČAKO PRODAJI

1.Odredjuje se prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika Spasojević Dragutina iz Podgorice,

upisane u LNbr 582KOKunje označene kao kat parcela 3120/2 porodična stambena zgra-

da površine 130m2, dvorište 16m2 i kat parc 3120/3 dvorišta površine 130 m2.

2. Vrijednost opisane nepokretnosti iznosi 351.560,00 eura. što je utvrđeno zaključkom o

utvrdjivanju vrijednosti nepokretnosti od 04.5.2016.godine.

3. Na drugom ročištu za prodaju nepokretnost se nemože prodati ispod utvrdjene vrijedno-

sti, ali ne ispod 50%od utvrdjene vrijednosti.

4. Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo u depozit suda u iznosu

od 35.156,00 eura, što predstavlja 10%utvrđene vrijednosti nepokretnosti, a od polaganja

jemstva oslobodjeni su izvršni povjerilac založni povjerilac, ako njihova potraživanja dostižu

iznos jemstva i ako se s obziromna njihov red prvenstva i utvrdjenu vrijednost nepokretnosti

taj iznosmogao namiriti iz kupovne cijene. Ponudjačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće

se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja osim II i III ponudjaču. Kod prodaje

neposrednepogodbomkupacpolože jemstvo licusakojima jezaključioUgovor neposredno

prije zaključenja istog. Nepokretnost koja je predmet prodajemože se razgledati u prethod-

nom dogovoru sa sudskim izvršiteljem.

5. Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost položi u depozit

suda u roku od 8 dana od dana prodaje, a u suprotnom sud će proglasiti da prodaja nepo-

kretnosti tom ponudjaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponudjača da kupi

nepokretnost a ako ni taj ponudjač ne položi cijenu koju je ponudio u odredjenom roku, sud

će pozvati III ponudjača da kupi nepokretnost, a u slupčaju da sva tri ponudjača sa najvišom

ponudom ne polože ponudjenu odnosno prodajnu cijenu u roku, sud će odrediti ponovnu

prodaju. Izpoloženog jemstaponudjača izmirićese troškovi i naknaditi razlika izmeđucijene

postignute na ranijoj i novoj prodaji.

6. Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na jav-

nom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne

cijene, dužan jedana imecijenepoloži samo razliku izmedjupotraživanja i postignutecijene.

7. Drugo ročište za prodaju nepokretnosti održace se 11.07.2018 dana god u 14.00 časova

u prostorijama ovoga suda, u sobi br. 6 na I spratu.

OSNOVNI SUDU BARU

Dana 14.06.2018. godine

Izvršni sudija,

Srdjan Kosanić

nekretnine

IZDAJEM jednosoban stan, na-

mješten, pogodan za studente,

110eura, IVproleterske.

Tel. 068/515-489

1

STROGI centar PG-neštopo-

sebnoperfektna zgradabruto

820m2(pr+3nivoa) sa 10garaž-

nihmjesta. Idealni uslovi za

biznis i život.

Prodajem.

Tel.00381631663331

2

PRODAJEM s t aru kuću i

3000m2 pašnjaka u selu Kliko-

vače, 8000m2 livade – Poda-

nje, 300m od pekare Anđela.

Struja, voda, put(asfalt).Cijena

podogovoru.

Tel.067/515-040

3

PRODAJEMplacuDonjoj Gori-

ci saurbanističkimplanom i

građevinskomdozvolom,

Podgorica

Tel.067/788-482

4

PRODAJEM željezne kutije sa

jednim falcem za vrata i prozo-

re a može i za drugu upotrebu

dužine6m,4x4cm

Tel.069/616-187

5

PRODAJEM poslovni prostor

80m2Blok5polusuterengleda

naHram

Tel.068/760-377

6

Mali oglasi

razno

KUĆNI SERVIS

Odčepljenjekanalizacijeel.saj

lom, zamjenadotrajalihcijevi,

sve sitnepopravke.

Podgorica-Primorje. Tel

069/269-550 , 067/579-709

7

PENZIONER63 izVojvodine

želi upoznati Albankubezoba

veza radi braka

Tel.00381/65-6398518

8

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlom WC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti,dolazimodmah.Povoljno.

Vukčević.

Tel. 069/991-999 ,

067/000-008 , 068/654-474

9

NIKSENČAVORD.O.O.

FARMASVINJASPUŽ

Vrši prodajuprasadi zauzgoj

viokogkvaliteta, raznihkilaža

pocijeni od3,20do3,50eura

pokg.

Tel. 069/066-692

10

KLIME MIŠKOVIĆ – prodaja,

montaža, servis, nove – polov-

ne,opravke,freon,dezinfekcija-

čišćenje, otkuppolovnih.

Tel. 067/358-100

11

KUPUJEM stare pare,medalje,

bajonete,knjige, gramofonske

ploče,umjetničke slike i druge

starine.

Tel.069/019-698, 067/455-713

12

TERETANI Hulk hitnopotreb

nehigijeničarke

Tel.067/554-859

13

POTREBANmenadžer prodaje

Podgorica

Tel.069/012-289

14