Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Horoskop

6 - 1. 7)

se i mijenjaju

centracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novac. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka. Pokušajte biti istrajniji, ali

imati na umu da ovo nijesu dani za

megdan.

Mjesec u Jarcu

Ponedjeljakiutorak

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate

dobro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobrom društvu. Korisno

za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan zavr-

šetak starihposlova.

Takođejeveomapovoljnozafinansi-

je i planiranje.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Nepovoljni dani. Izbjegavajte suko-

be, naročito sa bližnjima i autoriteti-

ma. Inteligencija može zakazati pa

najbolje da bitne stvari ostavite za

neki drugi dan. Konkurencija je tre-

nutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

Vikend

Ovosudani kadaVamtoliko togapo-

lazi za rukom. Uživaćete u sopstve-

noj snazi, životnosti i oštromintelek-

tu. Tranzit je naročito povoljan za

partnerske odnose. Porodično okru-

ženje je stabilno. Ovo je pravo vrije-

me za kraćaputovanja, novepočetke

i poduhvate.

Mjesec uVodoliji

Ponedjeljakiutorak

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobeodautoritetailiodstranedrža-

ve. Imate harizmu i napredak po pi-

tanju statusa. Odlično vrijeme i za

Osvrt

»

Piše:

SonjaRAŽNATOVIĆ

Hit the

Road, Jack!

provesti lijepe trenutke sa svojimvo-

ljenima.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovaj tranzit traje do petka u 18:38.

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate

dobro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobrom društvu. Korisno

za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan zavr-

šetak starih poslova. Takođe je veo-

ma povoljno za finansije i planiranje.

Vikend

Nepovoljni dani. Izbjegavajte suko-

be, naročito sa bližnjima i autoriteti-

ma. Inteligencija može zakazati pa

najbolje da bitne stvari ostavite za

neki drugi dan. Konkurencija je tre-

nutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

Mjesec u Ribama

Ponedjeljakiutorak

Ovosurelativnonepovoljnidani.Ge

-

neralnopripazitinameđuljudskeod-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Moguća su neplanirana putovanja.

Dani ispunjeni brigom.

Srijeda, četvrtakipetak

Ovajtranzittrajedopetkau18:38.Ovo

su povoljni dani za poslovna ostvare-

nja. Poteškoće lako rješavate. Imaćete

podršku ili razumijevanje osobe od

autoriteta ili od strane države. Imate

harizmu i napredak po pitanju statu-

sa. Odličnovrijeme i zaprovesti lijepe

trenutke sa svojimvoljenima.

Vikend

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate

dobro zdravlje, energičnost, užitak

u komforu i dobromdruštvu. Kori-

sno za nova poznanstva i generalno

za druženje, putovanja, komunika-

ciju, nove početke kao i za uspješan

završetak starih poslova. Takođe je

veoma povoljno za finansije i plani-

ranje.

O

ve nedjelje ujutru neće biti

uvoda. Startujemotvorenim

pitanjem: u kojim životnim situa-

cijama vi hvatate maglu? Uoči, na

brzinu, iz pogrešnih razloga i na

pogrešnim temeljima zakazanog

vjenčanja? Uoči teških ispita za koje

osjećate da nijeste dovoljno spre-

mni, pa kortizol i negativna trema

narastu do neizdrživosti? Kad

vidite da neka vaša velika životna

želja, na čijemputu ostvarenja ste

koliko juče ginuli, prijeti da se zaista

i ostvari? Jer, ne kaže se džaba:

„Pazi što želiš...“ Evo, ja ću prva: ovo

posljednje mi se desilo prije mnogo

godina. Postavila sam cilj, potrudila

se za sve pare i uspjela. Pripreme

za veliku promjenu izvršene do

tančina, temeljno i detaljno kako,

čini mi se, svemu u životu pristu-

pam. Radovala se onoliko. I onda

– cvrc, da se tako izrazim. Par dana

prije konačnog koraka, odem sa

ekipomu studentski bife i, dok sam

čekala da preuzmem kafu, shvatim

da ne mogu to da uradim. Da još

nijesam spremna da se odvojim

od tog bifea, te ekipe, tog grada.

Da, po svoj prilici, ima istine u onoj

mudrosti da nije do destinacije, već

do putovanja kao takvog. Mudrosti

koja mi nikad, ni prije ni poslije tog

čudnog preokreta u glavi, nije bila

nimalo bliska. Bilo kako bilo, Bog

sami zna kolikomiliona puta sam se

od tada pokajala, ali ne može se van

iz ove kože. Za nauk svima: budite

mudriji i strpljiviji od trenutka.

Ne ponosim se time, ali nije vajde

ni kriti: bježanija mi je prvi i isto-

vremeno omiljeni izlaz iz situacija

s kojima slutimda nećumoći da

se izborim. Kad predosjetimbolan

ishod. Obično ne pobjegnem, tolika

kukavica baš nijesam, a često, istinu

govoreći, i nemam kud pobjeći, ali

prvi impuls mi uvijek šapne: „Bježi!“

Tako sam, eto, u gorenavedenom

primjeru, pobjegla i od same bježa-

nije. To samo ja umijem.

Postoji, kažu, u svakom životnom

aranžmanu u koji stupamo ili iz

njega istupamo, trenutak kad tačno

znamo da li tako treba ili ne treba

da učinimo. Mislim, da li je za nas

dobro da stupimo ili istupimo. Sho-

uld I stay or should I gomomenat,

samo što, u tom trenutku, tačno

znate odgovor. Kad ti se svijest

o tome kristalno jasno formira u

glavi. Kao kad se skloniš na neko

mirnomjesto na visini, pa objektiv-

no i neometano osmotriš tu svoju

životnu situaciju i sebe u njoj. Kad

razum i intuicija sinergetski djeluju,

kad se, za promjenu, te sile udruže

u tvoju korist, ne bi li ukapirao što

ti je činiti i u nadi da ćeš poslušati.

Trenutak toliko kratak da ga mnogi

među nama i ne uoče, već se pove-

du za trenutnim impulsom i odu. Ili

ostanu da kukavički odmjeravaju

„za“ i „protiv“, vječito se neodlučno

pitajući da li sumožda previdjeli

neku, koliko god sitnu, korist koju

su još mogli izvući, da li su iz te situ-

acije mogli iscijediti još koji gram

čega god. Da ne griješimdušu, ima

i onih koji neodlučno odmjerava-

ju iz želje da svojim izboromne

povrijede druge. I onih koje muči

osjećaj krivice, anticipirajući efekte

nenadoknadive štete koja će, kao,

nastati njihovimodlaskom. Au, big

bloody deal.

Iako se svi, bez izuzetka, bar jed-

nomu životu zapitamo da li je

vrijeme da napustimo posao, lju-

bavnu ili porodičnu vezu, zemlju u

kojoj živimo ili, jednostavno, životni

obrazac koji nas ne ispunjava, oni

među nama koji to zaista urade

su u izrazitoj manjini. Zašto je to

tako? Možda nijesmo dovoljno

svjesni svog potencijala i vrijedno-

sti, pomišljala sam. Možda se naša

radoznalost i potreba za istraživa-

njem i novimdoživljajima ugasila.

Možda smo odustali od želje da

ponovo probudimo neka osjećanja

koja su nas nekad inspirisala, da

se zabavljamo i radujemo. Možda

nas, zavarane osjećajem sigurnosti

koji mislimo da nampružaju trajni

životni aranžmani, plaši i brine

mogućnost da odlaskommožemo

ponešto i izgubiti. I, šta ako odemo,

pa se predomislimo kad nas zvekne

reality check i poželimo da se vrati-

mo? Šta ako nam je cijena odlaska

previsoka? S druge strane, da li se

ikad zapitamo koliko će nas koštati

ostajanje u tomnede inisanom

međuprostoru? U dosadnomgradu

u kome ti se ništa ne dešava, ali ti je

stan na pet minuta pješice od posla,

dok bi u drugomgradumožda

morala da se gnjaviš s gradskim

prevozompo sat vremena do tamo

i nazad. U potrošenombraku s par-

tnerom s kojim već odavno nemaš

o čemu da pričaš i sve u vezi s njim

te nervira, a pogotovo to što knji-

gama „zavrće uši“ i uvijek ostavlja

odjeću po podu, tamo gdje je skine,

umjesto da je samo baci u korpu

za veš. Ali zna da popravi auto i

stvarno ti je potreban da bude tata

vašemdjetetu. Uvijek se u timdile-

mama, i tome strašno nervira, nađe

i poneki pozitivan element, taman

toliki da nas natjera na vaganje i

zakomplikuje namdonošenje odlu-

ke. A jesu li dobre strane ovih kom-

promisnih rješenja, od kojih valjda

ponekumožemo naći i u najgorim

životnimpostavkama od postanka

svijeta, vrijedne životarenja na ivici

prihvatljivosti? Bez istinske sreće i

ispunjenosti?

Bez zezanja, treba li nam to? Mora-

mo li baš uvijek racionalizovati

svoje ključne životne izbore? U

jedinom, prekratkom životu koji

nam je dat da ga proživimo onako

kako želimo, bez vječitog preispiti-

vanja? Jer, vjerujte mi, dok god se

preispitujete da li treba da odete

– treba da odete. Bez osjećaja kri-

vice. Bez bojazni da li ćete se snaći

kad iskoračite iz života kakav ste

živjeli i previše dugo, pa vam se na

momente čini da i nije tako loš, te

da ima mnogo gorih. Bez kajanja,

jer nije pitanje postoji li i gore i

možete li vi to izdržati. Znate da

postoji i znate da možete. Ali, da li

to želite? Znam, nije lako priznati

sebi, a kamoli sprovesti u djelo.

Dakle, možemo da prepoznamo

trenutak kad treba da odemo, pita-

nje je samo da li ćemo smoći snage

i odlučnosti da zaista i odemo.

Opšte je mišljenje da u ovom smislu

veću snagu ispoljavaju žene nego

muškarci. Da im, doduše, treba

više vremena da ukapiraju da je

kritična količina loše energije koju

je bespredmetno dalje gomilati

prevršila mjeru, ali kad shvate –

shvate. A onda poletno krenu u

susret novom životu. Bez iluzije

da neće biti teško, ali i bez želje da

dalje vegetiraju u vezi, na poslu, u

tjeskobnomgradu ili životu koji ih

iscrpljuje, a zauzvrat daje malo. Jer

su riješile da ubuduće traže sve. Da

više ne odmjeravaju ,,za“ i ,,protiv“,

već da poslušaju svoj želudac. S

jedinom željomu duši i tijelu: da

udahnu svjež vazduh i ponovo se

smiju, slobodno i glasno. A ne da

više bilo kome, pa ni sebi sami-

ma, dokazuju svoju snagu i prag

izdržljivosti. Jer se život živi, a ne

izdržava. I tako odu, nekad daleko,

nekad blizu, u neki sasvimobičan

grad, a nekad čak i ostanu u istom

gradu, ali sada s drugačijimmislima

u glavi. Pomalo zabrinuto, naravno,

jer žene su takve, jer njihove slike

uvijek sadrže mnogo više detalja,

pogotovo onih potencijalno proble-

matičnih, ali s osjećajem slobode s

kojom, doduše, još uvijek ne znaju

tačno što da urade, ali koja nevjero-

vatno prija i iz kojeg se može razviti

bilo šta. Nezamjenljiv osjećaj otvo-

renih puteva pred sobom, novih

ideja i mogućnosti.

E, sad, za one koji ne mogu i/ili ne

žele da se oslone samo na osjećaj

koji dolazi iz stomaka, evo šta o

problematici napuštanja aktuelnog

životnog obrasca kažu eksperti.

Oni, naime, smatraju da postoje

pokazatelji koji nedvosmisleno

govore da si potencijale svog

trenutnog aranžmana iscrpio i da

treba da tražiš novi. U tom smislu

oni kao kritične trenutke navode

ono kad počneš da idealizuješ proš-

lost, kad te obuzme sveopšta rav-

nodušnost, kad trenutno okruženje

više ne nudi energiju, strast i moti-

vaciju, kad počneš da lažeš sebe i

druge da bi izbjegao istinu i obave-

zu da se usprotiviš sopstvenoj iner-

tnosti i konačno nešto promijeniš.

Koliko ste ih, brat bratu, prepoznali

kod sebe? I, što je najvažnije, što

ćete da preduzmete?