Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Savjetovao

bih Crnu Goru da nastavi da

bude entuzijastični NATO

saveznik i da udvostruči

svoje napore da ispuni sve

uslove za ulazak u EU. Bilo

bi sjajno kada bi predsjednik

Đukanović mogao da se

sastane sa predsjednikom

Trampom i lično objasni

napredak Crne Gore i njen

strateški značaj za SAD, ali

bilateralni sastanak zavisi

od rasporeda sastanaka

Bijele kuće - kaže u intervjuu

Pobjedi dr Majkl Halcel, viši

saradnik u Institutu za spolj-

nu politiku Škole za napred-

ne međunarodne studije pri

Džon Hopkins univerzitetu

u Vašingtonu. Ističe da su u

regionu Bosna i Hercegovina

i Kosovo i dalje u problemu.

POBJEDA:

CrnaGora je ušla

uNATOprije godinu. Da li

mislite da je Zapadni Bal-

kanbezbjedniji?

HALCEL:

Zapadni Balkan je

neznatno bezbjedniji nego

prošle godine. Najveći poziti-

van pomak bio je sporazum

između Skoplja i Atine o

dugogodišnjem sporu oko

imena Makedonije. Nadam

se da će obje zemlje rati i-

kovati sporazum, tako da

Sjeverna Makedonija

može brzo ući u NATO

i krenuti naprijed u

procesu

INTERVJU:

Dr Majkl Halcel, viši saradnik u Institutu za spoljnu

politiku pri DžonHopkins univerzitetu u Vašingtonu

Dr Halcel je prije angažmana

na Univerzitetu Džon Hopkins

bio direktor Pododbora za

evropske poslove štaba Demo-

krata, kao i Odbora Senata za

spoljne odnose. Bio je i viši

savjetnik bivšeg američkog

potpredsjednika (tada sena-

tora) Džozefa Bajdena, kao i

glavni savjetnik Demokrata

za odnose Alijanse i Balkana i

duboko umiješan u kampanje

za proširenje NATO-a. U boga-

toj karijeri je bio na čelu dele-

gacija američke vlade na OEBS

konferencijama u Varšavi,

Kopenhagenu i Beču. Pokrivao

je i mjesto šefa evropske divi-

Bajdenovglavnisavjetnik

Udvostručite

naporeda ispunite

sveuslovezaEU

Bilo bi sjajno kada bi predsjednik Đukanovićmogao

da se sastane sa predsjednikomTrampom i lično

objasni napredak Crne Gore i njen strateški značaj

za SAD, ali bilateralni sastanak zavisi od rasporeda

sastanaka Bijele kuće - kaže Halcel

pridruživanja EU. Spomenuli

ste ulazak Crne Gore u NATO,

koji je takođe bio odlična vijest.

Granice Crne Gore su sada

zagarantovane, ali, naravno,

morate ostati na oprezu.

Kosovo i Bosna i Hercegovina

i dalje mogu biti potencijalno

ozbiljni problem i sukobi su

uvijek mogući. Ruske isporuke

oružja policiji Republike Srpske

i sastanci bivših zvaničnika u

Trampovoj kampanji sa sepa-

ratističkim vođama bosanskih

Srba u Republici Srpskoj su

posebno zabrinjavajući.

POBJEDA:

Mislite li da su

CrnaGora i Zapadni Balkan

vidljivi u američkoj admini-

straciji? Što treba da uradimo

da se stvari poboljšaju?

HALCEL:

Da, mislimda su

vidljivi. Stejt department ima

nekoliko balkanskih eksperata.

Pomoćnik državnog sekre-

tara za evropske poslove je

veoma mudar čovjek, koji je

već pokazao interesovanje za

balkanske poslove. Novi zamje-

nik savjetnika za nacionalnu

bezbjednost je jedan od najo-

brazovanijih ljudi u Vašingtonu

o Balkanu. Moramnaglasiti da

u našem krizom zahvaćenom

svijetu biti ,,vidljiv“ nije nužno

dobra stvar. Savjetovao bih

Crnu Goru da nastavi da bude

entuzijastični NATO saveznik i

da udvostruči svoje napore da

ispuni sve uslove za ulazak u

EU. Bilo bi sjajno kada bi pred-

sjednik Đukanović mogao

da se sastane sa pred-

sjednikomTrampom i

lično objasni napredak

Crne Gore i njen strateški

značaj za SAD, ali bilateralni

sastanak zavisi od rasporeda

sastanaka Bijele kuće.

POBJEDA:

Građani uCrnoj

Gori polakogube strpljenje

da ćemouskoroući uEvrop-

skuuniju. Sdruge strane, Tur-

ska, Rusija i Kina suveoma

zainteresovane za ulaganje i

uticaj u regionu. Da limislite

da je EU svjesna toga?

HALCEL:

Lako je nekome van

Crne Gore da poziva na strplje-

nje, ali kao dugogodišnji prija-

telj Crne Gore to je upravo ono

što ću da uradim. Proces pri-

stupanja EU je obiman i kom-

pleksan, sa trideset poglavlja,

od kojih svako sadrži stroge

zahtjeve. Biće potrebne godine

da se ispune svi zahtjevi. Vi ne

želite da se pridružite organiza-

ciji bez ispunjenih tako visokih

standarda. Što se tiče Turske,

Rusije i Kine – neće impasti

na pamet da pokušavaju da

iskoriste svoj očigledan inte-

res na Balkanu protiv EU. To

neće raditi. U stvari, to bi samo

pojačalo antagonizme sa EU i

nekoliko njenih najznačajnijih

članova.

POBJEDA:

Može li CrnaGora

očekivati bolje odnose sa

Rusijom? Da limislite da je

opasnost odMoskve nakon

svega što se desilona dan

izbora 2016. prošla?

HALCEL:

Rusija, svakako, nije

bila srećna što se Crna Gora

pridružila NATO-u. Važno je,

međutim, zapamtiti da je u

decembru 2010. godine svih 57

država članica OEBS-a,

uključujući i Rusiju, potpisalo

deklaraciju Samita u Astani

navodeći: ,,Mi potvrđujemo

pravo svojstveno svakoj državi

članici da bude slobodna da

bira ili promijeni svoje bezbjed-

nosne aranžmane, uključujući

i ugovore o savezu“. Baš zato

članstvo Crne Gore u NATO

ne bi trebalo da stoji na putu

srdačnim i ravnopravnim

odnosima sa Rusijom. Nadam

se da će Kremlj shvatiti da

Crna Gora ne predstavlja

prijetnju za Rusiju i da među-

narodni odnosi nijesu igra

nulte tolerancije i da je mirni i

prosperitetni region Balkana u

svačijem interesu.

POBJEDA:

Kako vidite odno-

se između SAD i EU?

HALCEL:

Za sada nijesu dobri.

Predsjednik Tramp je pokre-

nuo trgovinski rat, od kojeg

niko neće imati koristi. Što

je još gore, na nedavnom

samitu G 7 u Kvebeku, on

je pokazao prezir prema

našimnajbližim evropskim

saveznicima i domaćinu

Kanadi. Volio bih da mogu

predvidjeti promjenu u stavu

našeg predsjednika, ali ne

mogu. Dok se to ne desi,

odnosi između SAD i EU

će nastaviti da trpe.

Marija JOVIĆEVIĆ

zije Kongresne biblioteke,

bio je i direktor zapadnoe-

vropskih studija u Centru

,,Vudro Vilson“, potpredsjed-

nik za akademske poslove

na Longvud univerzitetu

u Virdžiniji, kao i zamjenik

direktora Instituta Aspen u

Berlinu. Bio je i gostujući viši

saradnik na Finskom institu-

tu za međunarodne poslove

u Helsinkiju.

Majkl Halcel, NebojšaTodorović, TomasKantrimen i Danijel Server napredavanjuoBalkanu

Bijelakuća