Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Nedjelja, 24. jun 2018.

Auto

eracija„Bobcata“

Zacrtanimputem

Tekst i fotogra ije:

Vešo ŠOŠKIĆ

TOYOTARAV4

dosadašnjegmodela,aliprilago-

đen novim trendovima. To se

najbolje vidi na krovu koji sada

ima blago udubljenje sa isture-

nim podužnim linijama, kao i

zadnji dio u kojem je napuštena

ideja vertikalnih svjetalakoja su

„zbijena“ u zadnji stub. Sada sa

širokim horizontalno polože-

nim, utisak je vedriji, dok je

prednji dio takođe zaobljeniji,

ali ipak je zadržao „astomartin-

ski“ oblik. Međutim, kada se

malo bolje pogleda, prednja

svjetosna grupa, maglenke i

otvor zavazduhudonjemdijelu

branika, podsjećaju namorskog

psa, odnosno ajkulu.

Sedma „fijesta“ je veća od pret-

hodne, pa je takodužaza sedami

šira za 1,3 cm, dok je trag točkova

naprijedširi za jedan, apozadi za

puna 3 cm. Ovo je rezultiralo da

putniciuzkompletnunovupozi-

ciju zadnje klupe dobiju i 16mm

više prostora za koljena. Prednja

sjedišta su sada tanja, što takođe

doprinosi komfornijoj kabini i

većem prtljažniku koji sada

iznosi 303 litara. Sa novim pro-

porcijama i dizajnom „fijesta“

izgledasvježijeikompaktnije,pa

izgleda kao manja kopija novog

tek predstavljenog „fokusa“.

Sedmi „bobcat“ dužinom od

4.040mmprva je „fijesta“koja je

prerasla granicu od četiri metra.

Najzanimljivijidetaljsukvakena

vratima koje su urađene ili bolje

rečeno preuzete od modela „ga-

laksi“ i tako simbolički naglaša-

vaju ozbiljan pristup. Dobar su

uvoduunutrašnjostukojojmeje

dočekala potpuno nova arhitek-

tura, sa niže i šire postavljenom

armaturomkojajepresvučenasa

kvalitetnom gumom u gorjem

dijelu. Ova koncepcija djeluje

smirenije i dopala mi se na prvi

pogled, a čitav doživljaj dobio je

na intenzitetu kada sam sjeo za

upravljač koji je sada udobniji i

mekšiuruciikojibolje„leži“.Ta-

kođe sada su instrumenti objedi-

njeni i mnogo je manje dugmića

na centralnoj konzoli, što sam i

kritikovao kod prošlog modela.

Kadajevožnjaupitanju,tunema

zamjerke. Vozeći se vijugavim,

uskimputemokoSkadarskog je-

zera shvatio sam koliko je „fije-

sta“ okretna i brza na upravljaču

i veoma je žustra i ispunjava

sva očekivanja. Elektronska

kontrola stabilnosti, ako se u

krivinama pretjera reaguje

brzo, ali nije toliko restrik-

tivna i bezbjednost je na vi-

sokom nivou. Takođe itine-

rer kojim sam se kretao sa

„fijestom“ bio je dobar ispit i

zakočioni sistem, jer jesvaki

čas noga bila na kočnci. Tako su

kočnice položile ispit, jer i pored

zamora jednako su kočile i „gri-

zle“ diskove. Kada su motori u

pitaju, prvi koji sam odabrao je

bio dizelaš zapremine 1.5 litara

sa oznakom TDCi ali sa 85 KS i

koji je sve zahtjeve ispunjavao

bez zadrške i bez velikih proble-

ma. Na polovini odabrane rute

preuzeo sam„fijestu“ sa benzin-

skimmotorom zapremine 1.1 li-

tar, ali bez turbine snage 85 KS.

Sedma „fijesta“ sa ovim moto-

rom ide odlično mada se na po-

četkumalomuči, ali kada uhvati

drži tempo i vidi se da joj hvali

turbina. Bez obzira koju verziju

daodaberete, udobnostvožnje je

veoma dobra i neravnine se ne

osjećaju u kabini. Tako je i puto-

vanje u „fijesti“ veoma zadavo-

ljavajuće.

Dakle, prošlo je 45 godina „fije-

sta“ je prerasla u napredan i oz-

biljan automobil u svojoj klasi

koji plijeni izgledom i lijepi po-

glede za sebe gdje god da se po-

javi i kod prolaznika ostavlja

upečatljiv lik koji se pamti.

Lambda

sonda

Kadilak

jeotac

STO

Brend

Najviše

Prva

Foto:

Internet

Interesantno je da je jedan od

bitnih „malih“ djelova u sistemu

rada motora automobila pod

nazivom „lambda sonda“, kako

su pokazala istraživanja, naj-

kvarljiviji dio električnog sistema

modernih automobila.

Odavno se u svijetu četvoro-

točkaša radilo na udobnosti

putnika pa i tome da im se

nekako olakša boravak u

automobilu. Danas postoje

mnogi sistemi, ali i zanimlji-

ve sitnice koje život znače.

Upravo takva zanimljiva

stvar se pojavila početkom

vijeka i upravo tako nešto

su Japanci napravili. Naime,

„honda CRV“ je u serijskoj

opremi posjedovala sto

na rasklapanje koji je bio

integrisan u podu prtljaž-

nika i kada nije služio svrsi,

predstavljao je tvrdi pod

prtljažnika. Dakle, opet se

ponavlja ono staro - odavno

su se neke stvari u svijetu

automobila napravile i upo-

trebljavale.

Sada već davne 1978. godi-

ne prošlog vijeka nastao je

putni kompjuter koji se ugra-

đivao u automobilima, kori-

sno elektronsko pomagalo

koje se danas može naći u

skoro svim automobilima

na tržištu. Prvi ga je u svoje

automobile uveo Dženeral

Motors, tačnije u brend

„kadilak“ odnosno umodel

„sevil“. Zvanični naziv uređja

je „kadilak trip kompjuter“,

a njegovomuvođenju je

prethodila serijska upotre-

ba sistema elektronskog

ubrizgavanja goriva, koji i

do danas čini srž rada trip

kompjutera. Prvi put kom-

pjuter je bio napredan i po

današnjim standardima bio

je smješten u centralnom

dijelu centralne konzole i

opsluživala ga je komplek-

sna tabla sa tasterima i led

displej koji se kod automo-

bila bez kompjutera koristi

samo za sat. Na meniju su

se nalazali podaci koji su i

danas znimljivi, prosječna i

trenutna potrošnja goriva,

prosječna brzina, količina

upotrebljenog goriva, kao

i potrošeno vrijeme za put,

kao i autonomija sa raspolo-

živimgorivomu rezervoaru.

Pored toga, vozač je mogao

da unese dužinu planiranog

puta, pa mu je „trip kom-

pjuter“ javljao kolikomu je

kilometara (milja) preostalo

do cilja, pa čak procijenjeno

vrijeme dolaska na cilj.

U svijetu automobilske indu-

strije kompanija Rols Rojs

važi za prestižan kraljevski

brend koji karakteriše kvalitet

i luksuz. Upravo zahvaljujući

ovim stvarima su i dan-danas

na cijeni, pa i oni koji se tre-

tiraju kao oldtajmeri. Zadnje

istraživanje je pokazalo da je

75 odsto svih proizvedenih

„rols rojseva“ od kada postoji

kompanija još u voznom

stanju.

Sve popularniji izraz reci-

klaža sve je više ustaljen

i sve više se nastoji da se

razni proizvodi stvore da bi

se kasnije mogli reciklirati.

Međutim, ono što je intere-

santno jeste da je upravo

automobil proizvod koji je

najviše recikliran.

Kompanija Porše je poznata

kao proizvođač koji proizvodi

lijepe, atraktivne i brze sport-

ske automobile, ali malo je

poznato da je ova kompanija

proizvela i prvu limuzinu davne

1952. godine. Bio je to prototip

„studabejker“ automobil koji

se potpuno razlikovao od cijele

koncepcije koju je gajio Porše.

Zanimljivosti

Oblija karoserija i potpuno

novi enterijer donijeli su

sedmoj generaciji „ jeste“

svježiji i smireniji izgled.

Pa tako sada izgleda kao

mali novi „fokus“

GENERACIJE

Prvageneracija – 1973 - 1983.

Drugageneracija – 1983 - 1989.

Trećageneracija – 1989 - 1996.

Četvrtageneracija–1995-2002.

Petageneracija – 2002 - 2009.

Šestageneracija – 2008 - 2016.

Šestageneracijaredizajn–2016-2018.

Tajni više nema, Tojotin kon-

cept „advanture“, koji je bio

predstavljen2017. godinenasa-

lonu automobila u Los Anđele-

su bio je zapravo uvod u serij-

sku verziju pete generacije

modela „RAV4“, ukupno naj-

prodavanijeg automobila SUV

klaseu svijetu.Nova verzijako-

ja će se pojaviti prvih meseci

2019. godine u Evropi je nakon

„aurisa“ donijela novi „šok“ za

one koji vole dizelaše, a to je da

neće više imati dizel motore u

ponudi. Danak je naravno, sve

agresivniji ekološki standardi,

u koje se kao nikada prije ukla-

pačinjenicadadizelmotori van

Evrope gotovo niko ne kupuje.

Tržišta na kojima Tojota ostva-

rujemilijonskeprodajnebrojke

(Japan, Kina, Sjeverna Ameri-

ka...)zadizelsunaime,potpuno

nezainteresovana. Šta će dakle,

evropski kupci moći da biraju?

Sve kao i do sada osim dizela,

koji odlazi u Tojotinu istoriju,

ali što se našeg tržišta tiče to će

bitimalo teže i diskutabilno, jer

kod nas dizeli se još uvijek veo-

ma cijene upravo zbog velike

razlike u cijeni pogonskih gori-

va, pa tako da će biti pitanje do-

bre prodaje ovog modela ali i

drugih na našem tržištu. Fokus

prodaje postaje poboljšan hi-

bridni pogon poznat iz sadaš-

njeg modela-kombinacija 2.5

litarskog atmosferskog benzin-

ca, elektro motora, automat-

skog CVT mjenjača i 4x4

pogona. U aktuelnommodelu

isporučuje 197 KS. Biće tu i po-

znati dvolitarski atmosferski

benzinac (sada ima 152KS), a u

ponudi će se na pojedinim trži-

štima naći veliki četvorocilin-

drični 2.5 litarski motor (sada

ima175KS).Uzovajmotorćese

moći dobiti i novi osmostepeni

automatski mjenjač. Novi

„RAV4“ senalazi nanovorazvi-

jenojplatformi(TNGA), atako-

đenovi integralni pogonnaras-

polaganju će biti i dalje sa

benzinskimmotorima. Uosno-

vi radi kao prednji, a u složeni-

jim prilikama automatski pre-

bacuje na zadnje točkove do 50

odsto snage imomenta.